Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Igor Vobič: Globalni trendi spletnega novinarstva v slovenskih tiskanih medijih

Magistrska dela (7)

 1. Luka Mlakar: Uporaba Facebooka kot vira informacij
 2. Jerica Preskar: Uradni viri informacij v novinarskih prispevkih
 3. Anja Zamuda: Razvoj študija novinarstva na Slovenskem
 4. Julija Csipö: Položaj slovenskih novinark od leta 1959 dalje
 5. Petra Prešeren: Etične dileme domačih in tujih novinarjev pri vojnem poročanju
 6. Zoran Mijatović: Športni novinarji kot predstavniki za odnose z javnostmi
 7. Vesna Laban: Razvidnost virov informacij v televizijskih novinarskih besedilih

Diplomska dela (54)

 1. Sergeja Javornik: Družbena omrežja kot vir informacij v informativnem programu Radia Štajerski val
 2. Estera Korošec: Etične dileme urednikov, novinarjev in fotoreporterjev pri poročanju o migrantih
 3. Nataša Lang: Vloga Varuha pravic gledalcev in poslušalcev na RTV Slovenija
 4. Lucija Avguštin: Mediji in samomorilno vedenje
 5. Ana Drole: Spletno novinarstvo
 6. Saša Ana Zupančič: Interpretacije členov Kodeksa novinarjev Slovenije v razsodbah Novinarskega častnega razsodišča
 7. Mirja Glaser: Spoštovanje domneve nedolžnosti v Slovenskih novicah pri poročanju o primeru Plut
 8. Meta Kač: Javni interes in zasebnost mladoletnikov
 9. Anja Gorenc: Viri notranjepolitičnih in domačegospodarskih prispevkov na Slovenski tiskovni agenciji
 10. Viljem Einspieler: Novinarska etika v praksi in novinarsko častno razsodišče
 11. Katja Štok: Viri informacij v spletnih novinarskih prispevkih na Delo.si in Dnevnik.si
 12. Katja Horvat: Uporaba medijev s strani Al Kajde
 13. Aleksandra Magdalenc: Preverjanje informacij in navajanje virov
 14. Jasna Kovačič: Poročanje Slovenskih novic o samomorih
 15. Polona Cimerman: Schopenhauerjeva etika sočutja in poročanje Slovenskih novic o črni kroniki
 16. Jasmina Štorman: Bolečina drugega v medijih
 17. Maša Puklavec: Študijska potovanja tujih novinarjev v Slovenijo kot del tržnega komuniciranja Slovenske turistične organizacije
 18. Tanja Hladnik: Okoljska etika v novinarskem diskurzu slovenskega dnevnega tiska
 19. Petra Skok: Etično-stilna analiza francoskega novinarskega poročanja o predmestnih nemirih jeseni leta 2005
 20. Martina Horvat Vidovič: Prekmurje skozi medijska očala oddaje 24 ur na POP TV
 21. Lea Komerički: Manipulacija s fotografijo v tabloidnem tisku
 22. Kristina Zajc: Javni interes in etika zasebnosti
 23. Tina Čadež: Razžalitve v tiskanih medijih
 24. Jelisaveta Marković: Svoboda javne besede in razžalitve kot jezikovnostilno vprašanje
 25. Mersiha Bešlagić: Etika v tabloidih - da ali ne?
 26. Janja Novoselc: Radijska manipulacija
 27. Eva Uranjek: Razkrivanje zasebnosti medijskih zvezd
 28. Karmen Kaučič: Etika zasebnosti pri poročanju o tragedijah
 29. Petra Čertanc: Poročanje o prometnih nesrečah
 30. Vita Kontić: Novinar na razpotju
 31. Mateja Celin: Vloga humorističnega časopisa skozi čas
 32. Petra Hercog: Konflikt interesov novinarstva in odnosov z javnostmi
 33. Polona Ambrožič: Poročanje o zdravniških aferah
 34. Tinkara Zupan: Etika zasebnosti pri poročanju o kazenskih postopkih
 35. Igor Vobič: Mit novinarske objektivnosti
 36. Ana Lahajnar: Hibridna besedila v Ženskih revijah
 37. Leonida Ladinek: Etičnost v kvazipreiskovalnih novinarskih prispevkih
 38. Maja Pajntar: Aristotelova zlata sredina in moralno presojanje v novinarstvu
 39. Nataša Zanuttini: Poseg v zasebnost
 40. Andreja Kuzman: Hibridna besedila v prilogah Dela in Slovenskih novic
 41. Boris Blaić: Medijski hibridi v novomeških brezplačnih časopisnih
 42. Loredana Urbančič: Hibridna besedila v ženskih revijah
 43. Marjetka Pezdirc: Etične dileme pri poročanju o terorističnih napadih
 44. Nebojša Mijatović: Prostozidarska misel skozi čas
 45. Tina Šubic: Slikovno gradivo v slovenskem dnevnem tisku
 46. Alenka Kokalj: Novinarji in predstavniki za odnose z javnostmi kot njihovi viri
 47. Polona Dolinšek: Etične dileme preiskovanega novinarstva
 48. Matjaž Ropret: Etični problemi športnega novinarstva
 49. Tadeja Anžlovar: Ustreznost slovenskega novinarskega kodeksa
 50. Helena Žagar: Analiza novinarskega diskurza v radijskem poročanju o mnenjih in stališčih glede vstopa Slovenije v Zvezo Nato
 51. Primož Cirman: Mit vodje Slobodana Miloševića v srbskem tisku
 52. Petra Slanič: Novinarska konferenca
 53. Irena Kostadinović: Pojem resnice v filozofski misli in odnos novinarskega diskurza do resničnosti
 54. Mojca Rapuš: Poročanje o prometnih nesrečah

Druga dela (27)

 1. Marko Milosavljevič, Melita Poler Kovačič, Rok Čeferin: In the name of the right to be forgotten
 2. Melita Poler Kovačič, Igor Vobič: Poročanje o sovražnem govoru poslancev v luči novinarske (ne)objektivnosti
 3. Melita Poler Kovačič: Novinarska rutina in (pre)moč uradnih virov informacij
 4. Melita Poler Kovačič: Zaupnost virov v novinarstvu
 5. Rok Čeferin, Melita Poler Kovačič: Varstvo novinarskih zaupnih virov
 6. Igor Vobič, Melita Poler Kovačič: Watchdog journalism and confidential sources
 7. Melita Poler Kovačič: Smilja Amon, Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo 1: od začetka do 1918. Založba FDV, Ljubljana 2011, str. 199, 23.00 EUR (ISBN 978-961-235-560-9)
 8. Melita Poler Kovačič: Rok Čeferin: Meje svobode tiska: analiza sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice
 9. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec, Marko Milosavljevič, Igor Vobič: Univerzitetno izobraževanje ali novinarska praksa? Stališča urednikov slovenskih množičnih medijev
 10. Igor Vobič, Melita Poler Kovačič: Keeping hate speech at the gates
 11. Melita Poler Kovačič: Ethics and professionalisation of Slovene journalism
 12. Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič: Novinarstvo in internet
 13. Smilja Amon, Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo
 14. Melita Poler Kovačič: Medijska konstrukcija realnosti
 15. Melita Poler Kovačič: Zemlja 1993
 16. Melita Poler Kovačič: Vid Pečjak: Psihologija množice
 17. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec: New divisions - new exclusions?
 18. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec: The European Union - a new homeland for illegal immigrants?
 19. Karmen Erjavec, Katarina Štular, Melita Poler Kovačič: Health product advertising through news in lifestyle magazines
 20. Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič: Novinarsko sporočanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji
 21. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec: The image of doctors in the Slovenian daily press
 22. Karmen Erjavec, Jožica Čehovin Zajc, Melita Poler Kovačič, Jelka Šuštar Vozlič, Samo Uhan, Luka Juvančič: Attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia
 23. Melita Poler Kovačič: Komunitaristični pristopi k novinarstvu: naslovnik kot subjekt
 24. Melita Poler Kovačič: Preiskovalno novinarstvo, ustvarjanje škandalov in novinarska etika
 25. Monika Kalin Golob, Melita Poler Kovačič: Med novinarskim stilom in etiko: senzacionalizem brez meja
 26. Melita Poler Kovačič: Dejan Verčič, Franci Zavrl, Petja Rijavec: Odnosi z mediji
 27. Melita Poler Kovačič: Vplivi odnosov z mediji na novinarski sporočanjski proces