Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Rok Platinovšek: Statistično modeliranje neodgovora na anketno vprašanje in prekinitve anketiranja
 2. Andrej Raspor: Vpliv razdeljevanja napitnin na motivacijo zaposlenih

Magistrska dela (15)

 1. Martina Knez: Razlika v kakovosti anketnih odgovorov glede na napravo, s katero anketiranec izpolnjuje spletno anketo
 2. Luka Rus: Sistem za upravljanje odnosov s strankami v oblaku na primeru sistema Intrix
 3. Maja Kramžer: Razlika v odgovorih v primeru unipolarne in bipolarne anketne lestvice pri različnih načinih anketiranja
 4. Anže Mihevc: Kakovost podatkov v spletnih anketah
 5. Manca Jeras: Uporaba orodja Google Trends za napovedovanje nakupne intence
 6. Pia Pirc Žagar: Pristranskost zaradi nepokritja v spletnih anketah
 7. Rok Panjan: Kakovost podatkov iz matričnih vprašanj v spletnih anketah
 8. Mihaela Nemec: Študij družboslovne informatike in digitalne kompetence
 9. Marco Aurelio Iannone: Ocenjevanje uporabnosti spletnih mest
 10. Tine Ozimič: Vpliv lastnosti anketnega vprašanja na neodgovor spremenljivke
 11. Vladimir Marjanović: Razpoloženje anketirancev in kvaliteta podatkov v spletnih anketah
 12. Mateja Pivk: Implementacija osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje v treh velikih podjetjih
 13. Barbara Poličnik: Etični vidiki spletnega anketiranja
 14. Nino Zajc: Uporaba spletnih anket v kombiniranih načinih zbiranja podatkov
 15. Marcel Kralj: Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketah

Diplomska dela (19)

 1. Luka Mežnar: Družbeno-demografske lastnosti in čas izpolnjevanja ankete v spletnih panelih
 2. Špela Bučar: Smernice oblikovanja anketnega vprašalnika za pametne telefone
 3. Andraž Svetek: Problem neodgovorov enote v spletnih anketah
 4. Nina Meglič: Čas pošiljanja vabil kot dejavnik stopnje odgovora enote v spletnih anketah
 5. Sara Škrajnar: Evalvacija "naredi sam" spletnih vprašalnikov
 6. Barbara Kandus: Analiza organizacijske klime in kulture v podjetju X
 7. Jernej Makovec: Učinek primarnosti v spletnih anketah
 8. Tamara Svilar: Vpliv dejavnikov motivacije na izbiro zaposlitve pri študentih
 9. Maja Bahovec: Vrednote študentov
 10. Miha Gams: Tehnika višanja stopnje odgovorov pri spletnih anketah znotraj spletnih skupnosti preko nagovora/vabila k anketi
 11. Sonja Žagar: Učinki različnih vrst stimulacij v vabilih na kvaliteto podatkov v spletnih panelih
 12. Tomaž Menič: Sociodemografske značilnosti uporabnikov in neuporabnikov interneta
 13. Marcel Kralj: Digitalni razkorak - mobilna telefonija
 14. Jana Hozjan: Dejavniki, ki vplivajo na stopnjo odgovorov pri spletnih anketah
 15. Jernej Berzelak: Programska orodja za spletno anketiranje
 16. Anja Premzel: Vpliv oblike spletnega vprašalnika na optimalnost uporabniške izkušnje
 17. Darija Lorbek: Analiza uporabnosti spletnega mesta Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja
 18. Katja Zužič: Personalizacija vabil v spletnih anketah
 19. Urša Reja: Odprta in zaprta vprašanja v spletnih anketah

Druga dela (19)

 1. Andraž Petrovčič, Gregor Petrič, Katja Lozar Manfreda: The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community
 2. Vasja Vehovar, Zenel Batagelj, Marjan Jarkovič, Tomaž Kalin, Davor Kozmus, Anton Kramberger, Rok Kraševec, Katja Lozar Manfreda, Tanja Oblak Črnič, Matija Remec, Andrej Škerlep, Franc Trček: Internet v Sloveniji
 3. Katja Lozar Manfreda, Michael Bošnjak, Jernej Berzelak, Iris Haas, Vasja Vehovar: Web surveys versus other survey modes
 4. Vasja Vehovar, Jernej Berzelak, Katja Lozar Manfreda: Mobile phones in an environment of competing survey modes
 5. Gregor Čehovin, Michael Bošnjak, Katja Lozar Manfreda: Meta-analyses in survey methodology
 6. Vasja Vehovar, Zenel Batagelj, Katja Lozar Manfreda, Metka Zaletel: Nonresponse in web surveys
 7. Andraž Petrovčič, Katja Lozar Manfreda, Gregor Petrič: The effect of email invitation characteristics and response reluctance on non-response in web forum surveys
 8. Katja Lozar Manfreda, Jernej Berzelak, Vasja Vehovar: Paradata insight into survey response behaviour
 9. Jernej Berzelak, Katja Lozar Manfreda, Ana Slavec, Vasja Vehovar: Advanced paradata in web surveys
 10. Vasja Vehovar, Ana Slavec, Jernej Berzelak, Katja Lozar Manfreda: Information-communication technology support for online surveys
 11. Vasja Vehovar, Katja Lozar Manfreda, Jernej Berzelak: WebSM
 12. Vasja Vehovar, Jernej Berzelak, Katja Lozar Manfreda, Eva Belak: Optimising survey costs in a mixed mode environment
 13. Valentina Hlebec, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar: The social support networks of internet users
 14. Katja Lozar Manfreda: Študijsko gradivo za predmet Oblikovanje anketnega vprašalnika
 15. Valentina Hlebec, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar: Social networks of intensive internet users
 16. Katja Lozar Manfreda, Jernej Berzelak, Vasja Vehovar: Programska orodja za družboslovne ankete na spletu
 17. Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar, Valentina Hlebec: Collecting ego-centred network data via the Web
 18. Urša Reja, Katja Lozar Manfreda, Valentina Hlebec, Vasja Vehovar: Open-ended vs. close-ended questions in Web questionnaires
 19. Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar, Zenel Batagelj: Veljavnost interneta kot anketnega orodja