Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. Katja Jazbec: Modifikacija bombažne tkanine s plazmo in nanodelci cinkovega oksida za doseganje zaščite pred ultravijoličnim sevanjem
 2. Katja Brenčič: Barvanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in oblikovanje dekorativnih izdelkov za dom
 3. Anja Verbič: Vpliv parametrov in-situ sinteze ZnO na bombažu za doseganje UV zaščite
 4. Marija Robič: Digitalizacija motivov slovenskih pisanic za tekstilni tisk
 5. Špela Vasič Stepančič: Vpliv kemijskih postopkov in plazme na adsorpcijo mikrokapsul fotokromnega barvila

Diplomska dela (27)

 1. Marika Gönc: Trend tekstilij pobarvanih z naravnimi barvili
 2. Laura Cimperman: Ribje usnje
 3. Lara Šoba: Trajnostno preoblikovanje bombažne industrije
 4. Kristi Komel: Razvoj tiskarske paste za tekstilni tisk s kurkumo in izdelava trajnostnega shranjevalnika
 5. Tjaša Magdič: Čimžanje s postopkom tiska pri barvanju z naravnimi barvili
 6. Gaia Marini: Barvanje z naravnimi barvili uporabljenimi v Majevski kulturi
 7. Elizabeta Petrovčič: Vpliv načina ekstrakcije barvila iz plodov octovca in predobdelave bombažne tkanine na njeno obarvljivost
 8. Amra Mujadžić: Uporaba vode iz rudnika Sitarjevec za barvanje z naravnimi barvili
 9. Veronika Ogrin: Reprodukcija ročnega modela za modrotisk s pomočjo modernih tehnologij
 10. Nina Čuk: Zelena in situ sinteza nanodelcev srebra na bombažni tkanini
 11. Tina Marčič: In-situ sinteza nanodelcev ZnO na bombažni tkanini z reducentom ekstrahiranim iz avokadove koščice
 12. Patricia Bevc: Barvanje z avokadovimi olupki za lastno blagovno znamko
 13. Irena Mulec: Barvanje pletiva iz votlih PA 6 vlaken pri različnih parametrih
 14. Karmen Grilj: Vpliv olje- in vodoodbojne apreture na barvo bombaža pobarvanega s kurkuminom
 15. Tanja Furlan: Optimalni pogoji barvanja bombaža z naravnim barvilom kurkume
 16. Sindi Breščak: Barvanje svile in volne z naravnimi barvili
 17. Ana Jan: Obdelava poliestrske tkanine s plazmo za povečanje adsorpcije fotokromnega barvila
 18. Gabrijela Pozman: Krzno
 19. Marijana Meško: Funkcionalizacija bombažne tkanine s srebrovim nitratom in zelenim čajem za doseganje zaščite pred UV-sevanjem
 20. Nuša Perkič: Vrt svetlobe - antotipija na bombažni tkanini
 21. Maja Krvina: Shibori s čajem
 22. Anja Jermančič: Pooperativna obloga iz vlaken Tencel in naravnih učinkovin za nego ran po mastektomiji
 23. Metka Višnjevec: Digitalni tisk poliamida z reaktivnimi barvili
 24. Škurta Avdijaj: Vpliv obdelave s plazmo na lastnosti kokosovih vlaken
 25. Miha Kavčič: Vpliv obdelave bombaža s kisikovo in amonijevo plazmo na adsorpcijo naravnega barvila kurkume
 26. Nevenka Flajs: Vpliv barvanja z reaktivnimi barvili na adsorpcijo kompozitnih nanodelcev Ag/TiO2
 27. Tadeja Okorn: Vpliv obdelave bombaža s plazmo na adsorpcijo barvila zelenega čaja

Druga dela (10)

 1. Anja Verbič, Katja Brenčič, Matej Dolenec, Gregor Primc, Nina Recek, Martin Šala, Marija Gorjanc: Designing UV-protective and hydrophilic or hydrophobic cotton fabrics through in-situ ZnO synthesis using biodegradable waste extracts
 2. Anja Verbič, Katja Brenčič, Gregor Primc, Marija Gorjanc: Importance of protocol design for suitable green in situ synthesis of ZnO on cotton using aqueous extract of Japanese knotweed leaves as reducing agent
 3. Marija Gorjanc, Ana Gerl, Mateja Kert: Screen printing of pH-responsive dye to textile
 4. Mateja Kert, Petra Forte-Tavčer, Aleš Hladnik, Kosta Spasić, Nevena Puač, Zoran Lj. Petrović, Marija Gorjanc: Application of fragrance microcapsules onto cotton fabric after treatment with oxygen and nitrogen plasma
 5. Anja Verbič, Martin Šala, Ivan Jerman, Marija Gorjanc: Novel green in situ synthesis of ZnO nanoparticles on cotton using pomegranate peel extract
 6. Linda Ogrizek, Janja Lamovšek, Franc Čuš, Mirjam Leskovšek, Marija Gorjanc: Properties of bacterial cellulose produced using white and red grape bagasse as a nutrient source
 7. Gregor Primc, Katja Brenčič, Miran Mozetič, Marija Gorjanc: Recent advances in the plasma-assisted synthesis of zinc oxide nanoparticles
 8. Alenka Vesel, Dane Lojen, Rok Zaplotnik, Gregor Primc, Miran Mozetič, Jernej Ekar, Janez Kovač, Marija Gorjanc, Manja Kurečič, Karin Stana-Kleinschek: Defluorination of polytetrafluoroethylene surface by hydrogen plasma
 9. Anja Verbič, Marija Gorjanc, Barbara Simončič: Zinc oxide for functional textile coatings
 10. Mateja Kert, Vida Krkoč, Marija Gorjanc: Influence of optical brightening agent concentration on properties of cotton fabric coated with photochromic microcapsules using a pad-dry-cure process