Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Barbara Kalar: Technology and knowledge transfer
 2. Bogomir Filipič: Strateški razvoj podpornega okolja za gospodarski razvoj regij v Sloveniji
 3. Mitja Jeraj: Podjetniška radovednost
 4. Tine Nagy: Od uporabnika spodbujeno inoviranje
 5. Franci Vidic: Vpliv podjetniške in tržne naravnanosti ter kreiranja znanja na uspešnost podjetij

Magistrska dela (69)

 1. Anna Peroša: Analiza poslovne priložnosti izgradnje prestižnega glampinga v Kopru
 2. Lucija Strmšnik: Povezava trženjske in prodajne funkcije v majhnih farmacevtskih podjetjih v Sloveniji
 3. Urša Klanjšček Nardin: Analiza poslovne priložnosti za ustanovitev potovalne agencije v Sloveniji
 4. Darja Petrič: Dobrodelne aktivnosti, notranje podjetništvo in rast družinskih podjetij v Sloveniji
 5. Janina Erhart Dragoš: Analiza prestrukturiranja družinskih podjetij v Sloveniji
 6. Mišo Žalik: Analiza zaznave uspešnosti podjetnikov v Prekmurju
 7. Nejc Peternelj: Analiza poslovne priložnosti v športnem turizmu na področju posamezniku prilagojenega vodenja na gorsko kolesarskih izletih z električnimi gorskimi kolesi
 8. Jernej Ahčin: Analiza poslovne priložnosti izdelka Smartphonewalk
 9. Dašo Gomboc: Analiza poslovne priložnosti za nasad goji jagod
 10. Žiga Klemenšek: Management človeških virov v malem podjetju
 11. Nik Ražman: Analiza podjetniške priložnosti na primeru podjetja ISTRA.SI
 12. Matic Jerko: Analiza poslovne priložnosti nove bančne storitve za mlade
 13. Špela Bolta: Elementi timskega dela in ustvarjalnosti v družinskem podjetju
 14. Janja Križman: Analiza poslovne priložnosti
 15. Vesna Petrović Žargi: Analiza orodij za izboljšanje učinkovitosti prodajnega osebja
 16. Larisa Marovt: Analiza managementa človeških virov in njegove vloge pri inovativnosti zaposlenih v podjetju Metro
 17. Andrej Opec: Vloga izterjav v majhnih in srednje velikih gradbenih podjetjih
 18. Nastja Mencinger: Analiza poslovne priložnosti za izgradnjo hotela
 19. Jan Podržaj: Proces razvoja novega izdelka za uporabo v rokometu
 20. Bisera Bashevska: An entrepreneurial renewable energy business model
 21. Matjaž Jazbec: Inovacija poslovnega modela na zrelem trgu produkcije spletnih predstavitev
 22. Vera Dodig: Pomen sistema nagrajevanja za motiviranost zaposlenih, notranje podjetništvo in poslovno uspešnost podjetja
 23. Dunja Barbarič: Problematika zagotavljanja lastnih sredstev pri financiranju investicij[i] v malih in srednje velikih podjetjih
 24. Stanko Gaberc: Napovedovanje insolventnosti majhnih in srednjih podjetij v Sloveniji v obdobju 2012-2015
 25. Rok Cankar: Krepitev moči blagovne znamke Zlato polje z umeščanjem izdelkov v resničnostni šov Gostilna išče šefa
 26. Igorcho Angelov: Notranje podjetniške dejavnosti v osnovni šoli
 27. Nina Kahne: Zavarovanje plačil v mednarodni trgovini pri malih in srednje velikih podjetjih
 28. Jasna Vičič: Čustvena inteligentnost in organizacijska klima v podjetju Vitrum
 29. Janez Tomc: Analiza učinkov notranjega podjetništva na rast družinskih podjetij
 30. Gregor Novak: Analiza poslovnih priložnosti uporabe verig blokov in pametnih pogodb v energetiki
 31. Maja Rauter: Pomen organizacijske podpore za notranje podjetništvo
 32. Marko Poženel: Notranje podjetniški elementi pri prodoru malih in srednje velikih podjetij na tuje trge
 33. Žiga Novak: Vpeljava notranjega podjetništva v izbranem kinematografu
 34. Marko Podgoršek: Analiza učinka udeležbe brezposelnih oseb na zaposlitvenih delavnicah na njihovo podjetnost pri iskanju zaposlitve
 35. Andreja Vodeb: Analiza ukrepov za sanacijo podjetja Tukano
 36. Mateja Rakovec Podobnik: Analiza poslovne priložnosti v mrežnem trženju
 37. Bojan Vintar: Vloga intelektualne lastnine v notranjem podjetništvu za internacionalizacijo podjetij
 38. Nejc Bizjak: Etične dileme pri delovanju goriških podjetnikov
 39. Anita Gorenc: Primerjava poslovnega okolja slovenskih in nemških malih in srednje velikih podjetij
 40. Aleksandar Dobrijević: Podjetništvo v Sloveniji v času finančne krize
 41. Maša Lepoša: Financiranje socialnega podjetništva v Sloveniji
 42. Boris Fartek: Vzpostavitev poslovnega modela ekološkega kampiranja
 43. Maja Jamšek: Poslovna etika v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji
 44. Iztok Škerlič: Umestitev univerzitetnih inkubatorjev v podporno okolje za razvoj na znanju temelječega podjetništva
 45. Iris Stubelj: Notranje podjetništvo v slovenskih izvajalcih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 46. Sebastjan Samsa: Vpliv notranjega podjetništva na trženje nepremičnin v slovenskih nepremičninskih agencijah
 47. Mojca Bizjak: Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti poslovanja
 48. Tina Jančar Matekovič: Financiranje inovacij v malih in srednjih podjetjih
 49. Mitja Petrič: Notranje podjetništvo in projektni management v slovenskih gradbenih podjetjih
 50. Tomaž Zore: Sodelovanje in konkurenca v podjetniških mrežah
 51. Rok Prevodnik: Razvijanje strategije rasti podjetja IMP PUMPS
 52. Klavdij Mally: Predlog sprememb v verigi vrednosti v upravni enoti
 53. Marjeta Podpeskar: Strukturna politika EU in usposobljenost lokalnih skupnosti za koriščenje sredstev strukturnih skladov
 54. Marjana Majerič: Tvegani kapital kot dejavnik hitre rasti malih podjetij - primeri podjetij sklada Horizonte
 55. Simona Umek: Preoblikovanje blagovne znamke kot pomemben element strategije podjetja
 56. Eva Fatur: Vloga managerjev v športu in prihodnost managementa v športu na svetovnem trgu
 57. Roman Medved: Oblikovanje lokalnih podjetniških grozdov v Sloveniji
 58. Alojzija Sever: Politika pospeševanja podjetništva v malih in srednjih podjetjih s poudarkom na podpornih storitvah
 59. Marjan Mavrič: Projektni management kot podpora pri izločanju dejavnosti
 60. Aleš Drenik: Cilji in motivi podjetnikov in njihovih podjetij
 61. Jožica Kraljič: Politika Evropske unije do podjetniškega sektorja s poudarkom na financiranju malih in srednje velikih podjetij
 62. Grega Goltes: Management športa in podjetništvo kot izziv vrhunskega športnika v Sloveniji
 63. Niko Slavnič: Internacionalizacija podjetja kot odločitveni dejavnik pri ustanovitvi hitro rastočih podjetij
 64. Tatjana Šter: Transformacijsko vodenje ter njegova vloga v malih podjetjih
 65. Petra Benčina Rupel: Možnosti za ustanovitev in rast biotehnoloških podjetij v Sloveniji
 66. Barbara Tomše: Ugotavljanje vodilnih parametrov, ki vplivajo na prodajo in tržni delež Rupuruta
 67. Branka Skrt: Strateško podjetništvo kot dejavnik hitre rasti malih in srednjih podjetij v Sloveniji
 68. Natalija Ulaga: Proces primerjanja alternativnih načinov trženja slovenske generične farmacevtske industrije
 69. Mitja Ruzzier: Internacionalizacija v trgovini na drobno

Diplomska dela (37)

 1. Nina Drolc: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v podjetjih s certifikatom družini prijazno podjetje
 2. Gordana Živanović: Analiza strategij razvoja etične trgovine na primeru izbranega podjetja
 3. Krstina Ožegović: Analiza organizacijske kulture v izbranem podjetju
 4. Borut Pisk: Problematika sežiganja odpadkov v podjetju Salonit Anhovo
 5. Mojca Potisek: Lastnosti družinskih podjetij v Občini Radeče
 6. Katja Jereb: Analiza nasledstva družinskih podjetij v Sloveniji
 7. Lara Miklič: Inovativno podjetništvo v podjetju Intera
 8. Damijan Miklavič: Poslovni načrt podjetja Trgovske storitve Damijan Miklavič
 9. Anton Tomšič: Etično potrošništvo kot odgovor na globalno okoljsko krizo
 10. Simona Lukman: Uvajanje novega izdelka na trg primer D&S inštrukcije
 11. Urban Trunk: Analiza poslovne priložnosti za športni portal
 12. Jana Habjan: Vloga zaščite zaposlenih pri notranjem podjetništvu v Franciji
 13. Urška Budihna Pišot: Nasledstvene možnosti v družinskem podjetju
 14. Tjaša Petelin: Učeče se podjetje
 15. Sanja Božič: Samostojni podjetnik pri nas in v Italiji
 16. Vanja Prevodnik: Vpliv notranjega podjetništva na rast podjetja - vstop Iskre Mehanizmi na iranski trg
 17. Martina Trunkl: Vloga in pomen poznavanja motivacije za uspešnost zaposlenih v turizmu
 18. Boštjan Fabjan: Poslovni načrt podjetja Fanzin d.o.o.
 19. Stanislav Levičar: Oblike notranjega podjetništva
 20. Simon Vidovič: Oblikovanja poslovne strategije lesarskega grozda
 21. Nataša Simonič: Pomen podjetniškega izobraževanja na razvoj podjetja
 22. Andrej Podlesnik: Poslovni načrt malega podjetja - Češmin, d.o.o.
 23. Mateja Zdešar: Nastanek, rast in razvoj majhnega podjetja v Sloveniji
 24. Saša Matjašič: Stres v podjetništvu
 25. Tomaž Gale: Poslovni preobrat v malem podjetju
 26. Janez Tomc: Neposredno trženje kot dejavnik rasti malega podjetja
 27. Janez Kraljič: Viri financiranja skladov tveganega kapitala
 28. Jana Jereb: Sponzoriranje športa kot strateška odločitev podjetja
 29. Nina Isailovič: Prenehanja podjetij v Sloveniji
 30. Tina Marolt: Neformalni viri financiranja novega podjetja
 31. Jure Kobav: Planiranje nasledstva v družinskem podjetju
 32. Tomaž Mežek: Analiza hitro rastočih podjetij v Sloveniji in podjetja Pilaster
 33. Aleš Jagodič: Planiranje nasledstva v družinskem podjetju
 34. Igor Zupančič: Vpliv uspešnosti pri pridobivanju virov na raven internacionalizacije malih podjetij
 35. Boštjan Kastelic: Vzroki propada novih podjetij
 36. Mihael Mikek: Javni razpis delnic kot način žetve v podjetništvu
 37. Miha Novak: Oblikovanje strategije družinskega podjetja NOOS d.o.o.

Druga dela (5)

 1. Boštjan Antončič, Jasna Auer Antončič: Psychological and sociological determinants of entrepreneurial intentions and behaviors
 2. Draško Veselinovič, Jasna Auer Antončič, Boštjan Antončič, Dalma Lorena Grbec: Financial self-efficacy of entrepreneurs and performance
 3. Zhaoyang Li, Boštjan Antončič: A geometric view on inner transformation between the variables of a linear regression model
 4. Jasna Auer Antončič, Draško Veselinovič, Boštjan Antončič, Dalma Lorena Grbec, Zhaoyang Li: Financial self-efficacy in family business environments
 5. Boštjan Antončič: Benchmarking v Sloveniji