Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Franci Vidic: Vpliv podjetniške in tržne naravnanosti ter kreiranja znanja na uspešnost podjetij
 2. Tine Nagy: Od uporabnika spodbujeno inoviranje
 3. Mitja Jeraj: Podjetniška radovednost
 4. Barbara Kalar: Technology and knowledge transfer
 5. Bogomir Filipič: Strateški razvoj podpornega okolja za gospodarski razvoj regij v Sloveniji

Magistrska dela (69)

 1. Mitja Ruzzier: Internacionalizacija v trgovini na drobno
 2. Natalija Ulaga: Proces primerjanja alternativnih načinov trženja slovenske generične farmacevtske industrije
 3. Branka Skrt: Strateško podjetništvo kot dejavnik hitre rasti malih in srednjih podjetij v Sloveniji
 4. Barbara Tomše: Ugotavljanje vodilnih parametrov, ki vplivajo na prodajo in tržni delež Rupuruta
 5. Petra Benčina Rupel: Možnosti za ustanovitev in rast biotehnoloških podjetij v Sloveniji
 6. Tatjana Šter: Transformacijsko vodenje ter njegova vloga v malih podjetjih
 7. Niko Slavnič: Internacionalizacija podjetja kot odločitveni dejavnik pri ustanovitvi hitro rastočih podjetij
 8. Grega Goltes: Management športa in podjetništvo kot izziv vrhunskega športnika v Sloveniji
 9. Jožica Kraljič: Politika Evropske unije do podjetniškega sektorja s poudarkom na financiranju malih in srednje velikih podjetij
 10. Marjan Mavrič: Projektni management kot podpora pri izločanju dejavnosti
 11. Aleš Drenik: Cilji in motivi podjetnikov in njihovih podjetij
 12. Alojzija Sever: Politika pospeševanja podjetništva v malih in srednjih podjetjih s poudarkom na podpornih storitvah
 13. Roman Medved: Oblikovanje lokalnih podjetniških grozdov v Sloveniji
 14. Eva Fatur: Vloga managerjev v športu in prihodnost managementa v športu na svetovnem trgu
 15. Simona Umek: Preoblikovanje blagovne znamke kot pomemben element strategije podjetja
 16. Marjana Majerič: Tvegani kapital kot dejavnik hitre rasti malih podjetij - primeri podjetij sklada Horizonte
 17. Marjeta Podpeskar: Strukturna politika EU in usposobljenost lokalnih skupnosti za koriščenje sredstev strukturnih skladov
 18. Klavdij Mally: Predlog sprememb v verigi vrednosti v upravni enoti
 19. Rok Prevodnik: Razvijanje strategije rasti podjetja IMP PUMPS
 20. Tomaž Zore: Sodelovanje in konkurenca v podjetniških mrežah
 21. Mitja Petrič: Notranje podjetništvo in projektni management v slovenskih gradbenih podjetjih
 22. Tina Jančar Matekovič: Financiranje inovacij v malih in srednjih podjetjih
 23. Mojca Bizjak: Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti poslovanja
 24. Sebastjan Samsa: Vpliv notranjega podjetništva na trženje nepremičnin v slovenskih nepremičninskih agencijah
 25. Iris Stubelj: Notranje podjetništvo v slovenskih izvajalcih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 26. Iztok Škerlič: Umestitev univerzitetnih inkubatorjev v podporno okolje za razvoj na znanju temelječega podjetništva
 27. Bisera Bashevska: An entrepreneurial renewable energy business model
 28. Maja Jamšek: Poslovna etika v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji
 29. Maša Lepoša: Financiranje socialnega podjetništva v Sloveniji
 30. Boris Fartek: Vzpostavitev poslovnega modela ekološkega kampiranja
 31. Jan Podržaj: Proces razvoja novega izdelka za uporabo v rokometu
 32. Nejc Bizjak: Etične dileme pri delovanju goriških podjetnikov
 33. Anita Gorenc: Primerjava poslovnega okolja slovenskih in nemških malih in srednje velikih podjetij
 34. Aleksandar Dobrijević: Podjetništvo v Sloveniji v času finančne krize
 35. Bojan Vintar: Vloga intelektualne lastnine v notranjem podjetništvu za internacionalizacijo podjetij
 36. Matjaž Jazbec: Inovacija poslovnega modela na zrelem trgu produkcije spletnih predstavitev
 37. Vera Dodig: Pomen sistema nagrajevanja za motiviranost zaposlenih, notranje podjetništvo in poslovno uspešnost podjetja
 38. Dunja Barbarič: Problematika zagotavljanja lastnih sredstev pri financiranju investicij[i] v malih in srednje velikih podjetjih
 39. Stanko Gaberc: Napovedovanje insolventnosti majhnih in srednjih podjetij v Sloveniji v obdobju 2012-2015
 40. Rok Cankar: Krepitev moči blagovne znamke Zlato polje z umeščanjem izdelkov v resničnostni šov Gostilna išče šefa
 41. Igorcho Angelov: Notranje podjetniške dejavnosti v osnovni šoli
 42. Nina Kahne: Zavarovanje plačil v mednarodni trgovini pri malih in srednje velikih podjetjih
 43. Jasna Vičič: Čustvena inteligentnost in organizacijska klima v podjetju Vitrum
 44. Janez Tomc: Analiza učinkov notranjega podjetništva na rast družinskih podjetij
 45. Gregor Novak: Analiza poslovnih priložnosti uporabe verig blokov in pametnih pogodb v energetiki
 46. Maja Rauter: Pomen organizacijske podpore za notranje podjetništvo
 47. Marko Poženel: Notranje podjetniški elementi pri prodoru malih in srednje velikih podjetij na tuje trge
 48. Žiga Novak: Vpeljava notranjega podjetništva v izbranem kinematografu
 49. Marko Podgoršek: Analiza učinka udeležbe brezposelnih oseb na zaposlitvenih delavnicah na njihovo podjetnost pri iskanju zaposlitve
 50. Andreja Vodeb: Analiza ukrepov za sanacijo podjetja Tukano
 51. Mateja Rakovec Podobnik: Analiza poslovne priložnosti v mrežnem trženju
 52. Špela Bolta: Elementi timskega dela in ustvarjalnosti v družinskem podjetju
 53. Janja Križman: Analiza poslovne priložnosti
 54. Vesna Petrović Žargi: Analiza orodij za izboljšanje učinkovitosti prodajnega osebja
 55. Larisa Marovt: Analiza managementa človeških virov in njegove vloge pri inovativnosti zaposlenih v podjetju Metro
 56. Andrej Opec: Vloga izterjav v majhnih in srednje velikih gradbenih podjetjih
 57. Nastja Mencinger: Analiza poslovne priložnosti za izgradnjo hotela
 58. Darja Petrič: Dobrodelne aktivnosti, notranje podjetništvo in rast družinskih podjetij v Sloveniji
 59. Urša Klanjšček Nardin: Analiza poslovne priložnosti za ustanovitev potovalne agencije v Sloveniji
 60. Lucija Strmšnik: Povezava trženjske in prodajne funkcije v majhnih farmacevtskih podjetjih v Sloveniji
 61. Matic Jerko: Analiza poslovne priložnosti nove bančne storitve za mlade
 62. Nik Ražman: Analiza podjetniške priložnosti na primeru podjetja ISTRA.SI
 63. Dašo Gomboc: Analiza poslovne priložnosti za nasad goji jagod
 64. Žiga Klemenšek: Management človeških virov v malem podjetju
 65. Jernej Ahčin: Analiza poslovne priložnosti izdelka Smartphonewalk
 66. Nejc Peternelj: Analiza poslovne priložnosti v športnem turizmu na področju posamezniku prilagojenega vodenja na gorsko kolesarskih izletih z električnimi gorskimi kolesi
 67. Mišo Žalik: Analiza zaznave uspešnosti podjetnikov v Prekmurju
 68. Janina Erhart Dragoš: Analiza prestrukturiranja družinskih podjetij v Sloveniji
 69. Anna Peroša: Analiza poslovne priložnosti izgradnje prestižnega glampinga v Kopru

Diplomska dela (38)

 1. Miha Novak: Oblikovanje strategije družinskega podjetja NOOS d.o.o.
 2. Mihael Mikek: Javni razpis delnic kot način žetve v podjetništvu
 3. Igor Zupančič: Vpliv uspešnosti pri pridobivanju virov na raven internacionalizacije malih podjetij
 4. Boštjan Kastelic: Vzroki propada novih podjetij
 5. Aleš Jagodič: Planiranje nasledstva v družinskem podjetju
 6. Tomaž Mežek: Analiza hitro rastočih podjetij v Sloveniji in podjetja Pilaster
 7. Jure Kobav: Planiranje nasledstva v družinskem podjetju
 8. Tina Marolt: Neformalni viri financiranja novega podjetja
 9. Nina Isailovič: Prenehanja podjetij v Sloveniji
 10. Jana Jereb: Sponzoriranje športa kot strateška odločitev podjetja
 11. Janez Kraljič: Viri financiranja skladov tveganega kapitala
 12. Janez Tomc: Neposredno trženje kot dejavnik rasti malega podjetja
 13. Tomaž Gale: Poslovni preobrat v malem podjetju
 14. Saša Matjašič: Stres v podjetništvu
 15. Mateja Zdešar: Nastanek, rast in razvoj majhnega podjetja v Sloveniji
 16. Andrej Podlesnik: Poslovni načrt malega podjetja - Češmin, d.o.o.
 17. Nataša Simonič: Pomen podjetniškega izobraževanja na razvoj podjetja
 18. Simon Vidovič: Oblikovanja poslovne strategije lesarskega grozda
 19. Stanislav Levičar: Oblike notranjega podjetništva
 20. Boštjan Fabjan: Poslovni načrt podjetja Fanzin d.o.o.
 21. Martina Trunkl: Vloga in pomen poznavanja motivacije za uspešnost zaposlenih v turizmu
 22. Vanja Prevodnik: Vpliv notranjega podjetništva na rast podjetja - vstop Iskre Mehanizmi na iranski trg
 23. Sanja Božič: Samostojni podjetnik pri nas in v Italiji
 24. Tjaša Petelin: Učeče se podjetje
 25. Nina Drolc: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v podjetjih s certifikatom družini prijazno podjetje
 26. Urška Budihna Pišot: Nasledstvene možnosti v družinskem podjetju
 27. Gordana Živanović: Analiza strategij razvoja etične trgovine na primeru izbranega podjetja
 28. Damijan Miklavič: Poslovni načrt podjetja Trgovske storitve Damijan Miklavič
 29. Anton Tomšič: Etično potrošništvo kot odgovor na globalno okoljsko krizo
 30. Simona Lukman: Uvajanje novega izdelka na trg primer D&S inštrukcije
 31. Urban Trunk: Analiza poslovne priložnosti za športni portal
 32. Jana Habjan: Vloga zaščite zaposlenih pri notranjem podjetništvu v Franciji
 33. Borut Pisk: Problematika sežiganja odpadkov v podjetju Salonit Anhovo
 34. Mojca Potisek: Lastnosti družinskih podjetij v Občini Radeče
 35. Katja Jereb: Analiza nasledstva družinskih podjetij v Sloveniji
 36. Lara Miklič: Inovativno podjetništvo v podjetju Intera
 37. Krstina Ožegović: Analiza organizacijske kulture v izbranem podjetju
 38. Job Šemrl: Digitalizacija družinskega podjetja Okna Šemrl

Druga dela (7)

 1. Zhaoyang Li, Boštjan Antončič: A geometric view on inner transformation between the variables of a linear regression model
 2. Jasna Auer Antončič, Draško Veselinovič, Boštjan Antončič, Dalma Lorena Grbec, Zhaoyang Li: Financial self-efficacy in family business environments
 3. Boštjan Antončič: Benchmarking v Sloveniji
 4. Draško Veselinovič, Jasna Auer Antončič, Boštjan Antončič, Dalma Lorena Grbec: Financial self-efficacy of entrepreneurs and performance
 5. Boštjan Antončič, Jasna Auer Antončič: Psychological and sociological determinants of entrepreneurial intentions and behaviors
 6. Boštjan Antončič, Jasna Auer Antončič: Editorial
 7. Zhaoyang Li, Boštjan Antončič: Entrepreneurial competencies