Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Edita Bečić: Risk and incentives in franchising contracting
 2. Lidija Breznik: Dinamične zmožnosti kot izvor konkurenčnih prednosti v slovenskih podjetjih s področja informatike

Magistrska dela (45)

 1. Sandra Zapušek: Analiza privlačnosti panoge naravnih sredstev za krepitev rastlin
 2. Luka Kos: Strateški dejavniki prevzema Joebstl s strani Kuehne + Nagel
 3. Donjetë Rexha: The characteristics of foreign direct investments in the emerging market of Kosovo
 4. Urata Huruglica, Erik Roka: Customer experience management in banking industry in Kosovo
 5. Romana Dolenc: Razvoj strategije izbranega podjetja na medorganizacijskem trgu
 6. Simona Bat: Odločanje med franšizo in lastno blagovno znamko v primeru glasbene dejavnosti za predšolske otroke
 7. Andreja Puc: Analiza kakovosti dela nadzornih svetov v kriznih in nekriznih obdobjih
 8. Aleš Zupančič, Vesna Zupančič: Strateški dejavniki prevzemov Heliosa
 9. Barbara Kadivnik: Pregled sodobnih trendov v upravljanju hotelov
 10. Albina Tafilaj, Sehare Maliqi: The role of entrepreneurship and strategic management in Kosovo SME sector
 11. Aljoša Zimšek: Analiza prevzemnih aktivnosti in prevzemnih premij po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo
 12. Mladen Džanan: Analiza prevzema Droge Kolinske s strani Atlantic Grupe
 13. Alojz Prislan: Razvoj strategije podjetja ZEOS v pogojih nove evropske regulative o odpadni električni in elektronski opremi
 14. Roman Tori: Vpliv čustvene inteligence na uspešnost zavarovalnega zastopnika
 15. Mojca Černe Radobuljac: Analiza privlačnosti panoge proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov z analizo vrednotenja podjetja
 16. Maja Damjanovska: Strategies for increasing competitiveness of the export-oriented manufacturing companies in the Republic of Macedonia
 17. Mojca Lozej: Koncept dinamičnih zmožnosti
 18. Nina Brložnik: Analiza poslovnih priložnosti na trgih držav BRICS za slovenska podjetja
 19. Marko Petovar: Razvoj krize v podjetju
 20. Katarina Žvižaj: Značilnosti stilov vodenja in njihov vpliv na uspešnost poslovanja
 21. Iztok Slokar: Razvoj strategije podjetja Sloluks
 22. Bojan Štruc: Razvoj strategije podjetja Struc Muta, kmetijska mehanizacija
 23. Sk Abu Jafor: Business performance and a portfolio analysis of the conglomerate Balmer Lawrie & Company Limited
 24. Navin Dubey: Corporate diversification strategies
 25. Aida Bašić: Strategija trajnostnega razvoja v avtomobilski industriji na primeru podjetja BMW
 26. Davor Kitić: Strateški management in koncept sprejemanja odločitev na osnovi šahovskih obrazcev
 27. Mitja Norčič: Analiza črpanja nepovratnih sredstev evropskih strukturnih skladov na primeru živilskopredelovalnih podjetij
 28. Teja Pintarič: Raziskava možnosti združitve Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice
 29. Gorazd Pucelj: Integracijski procesi v globalni farmacevtski panogi
 30. Manca Štanta: Vloga lokalne skupnosti pri prevzemu podjetja
 31. Semir Spahić: Strateška analiza in oblikovanje strategije na primeru izbranega samostojnega podjetnika
 32. Matej Murn: Strategija prodora na lokalni trg na primeru mednarodnega podjetja Renault Trucks
 33. Rok Ščuka: Sodobne informacijske rešitve, ki jih kontroling uporablja za podporo obvladovanju poslovanja podjetja
 34. Nataša Kunčič: Vpliv združitve podjetij Gradis Inženiring, Gradis TEO in Gradis Jesenice na zaposlene
 35. Klemen Kirn: Managerski odkupi s poudarkom na primeru Jate Emone
 36. Katarina Stadler: Značilnosti vizije, poslanstva in strateških ciljev v izbranih slovenskih in tujih podjetjih
 37. Barbara Slokar: Strateški motivi prevzema družbe Mlinotest
 38. Katarina Matejčić: Značilnosti lastniške konsolidacije v panogi tiskanih medijev
 39. Marko Matjašič: Celovita ocena podjetja Gozdno gospodarstvo Bled
 40. Marjan Kavčič: Poskus izdelave uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti v neprofitni ustanovi
 41. Marko Naraločnik: Analiza privlačnosti panoge izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode v Sloveniji
 42. Mateja Lenarčič: Vrednotenje naložb
 43. Boštjan Malus: Teoretični vidiki managerskih odkupov podjetij
 44. Jure Kralj: Možnosti rasti podjetja GPG KIPKOP s povezovanjem
 45. Sašo Novak: Vloga organizacijske kulture v procesih združevanja in prevzemov podjetij

Diplomska dela (44)

 1. Matic Jesenšek: Celovita analiza poslovanja storitvenega podjetja v reguliranem okolju
 2. Sandra Zapušek: Analiza uspešnosti poslovanja podjetja NLB Leasing Ljubljana
 3. Tine Kotnik: Strategija obrambe pred prevzemom podjetja
 4. Mateja Volk: Nagrajevanje menedžerjev z delnicami in opcijami
 5. Žiga Brodnik: Oblikovanje strategije razvoja študentske organizacije lokalne skupnosti
 6. Barbara Boranič: Združevanje pokojninskih družb: Skupna pokojninska družba d.d. in Zlata naložba d.d.
 7. Sonja Lesjak: Primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja podjetij
 8. Janez Novljan: Ponovna uporaba izrabljenih avtomobilskih gum
 9. Damjana Perovšek: Swot analiza podjetja Herz d.d.
 10. Matjaž Čok: Bančne združitve
 11. Polona Zaverl: Strategija prestrukturiranja podjetja RTH, d.o.o.
 12. Marko Miklavčič: Izračun ekonomske dodane vrednosti na primeru podjetja Avtotehna, d.d.
 13. Matej Čepeljnik: Uporaba javno-zasebnega partnerstva v Evropski uniji
 14. Gregor Kolenc: SWOT (PSPN) analiza podjetja Supra-Stan d.o.o.
 15. Tine Svoljšak: Ekonomski vidiki financiranja visokega šolstva
 16. Ana Vinšek: Priložnosti in pasti diverzifikacije poslovanja
 17. Marko Vavpetič: Združevanje investicijskih družb v Sloveniji
 18. Simeona Rogelj: Postopek prevzema podjetja s poudarkom na prevzemu farmacevtske družbe Lek d.d.
 19. Jure Kikelj: SWOT (PSPN) analiza podjetja KvarkCom
 20. Uroš Kovač: Analiza poslovanja podjetja Kovinoplastika Lož d.d.
 21. Anja Prašnikar: Konflikti interesov pri upravljanju podjetja
 22. Nataša Kovač: Problem razkrivanja zaupnih informacij širši javnosti - "whistleblowing"
 23. Katja Majerle: Spreminjanje pogleda na upravljanje podjetij
 24. Sašo Stanovnik: Strateški vidik integralnega modela obvladovanja poslovnih tveganj
 25. Iztok Sivec: Poslovna strategija v podjetju ICO
 26. Andrej Pivčevič: Značilnosti nabavne funkcije v podjetju X
 27. Lea Brulc: Celovita ocena podjetja Adria Mobil d.o.o.
 28. Nina Mažgon: Reševanje kadrovskih problemov ob prevzemanju manjših trgovskih družb
 29. Matej Skinder: Povezovanje mobilnih operaterjev v EU in pri nas
 30. Mladen Samohod: Možnosti izkoriščanja lesne biomase kot energijskega vira v Sloveniji
 31. Staša Mandič: Motivi za prevzem Pivovarne Union
 32. Matej Ambrož: Različni vidiki možnega prevzema Leka s strani Novartisa
 33. Gregor Koželj: Uresničevanje ekonomskih interesov prevzetih slovenskih podjetij v primeru prevzema s strani tujih prevzemnikov
 34. Matejka Makarovič: Celovita ocena prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja Color
 35. Špela Srakar: Menedžerski odkupi podjetij s poudarkom na primeru BTC
 36. Valentina Mihelčič: Celovita analiza podjetja A&M
 37. Kristina Lah: PSPN (SWOT) analiza podjetja ETOL
 38. Maja Medvešek: Analiza prevzema podjetja Fructal
 39. Mateja Mihelin: Celovita ocena podjetja Kovinotehna MKI, d.o.o.
 40. Primož Mlakar: Poslovni načrt trgovanja z električno energijo v podjetju Kovintrade d.d.
 41. Nataša Dremelj: Analiza poslovanja podjetja Halcom
 42. Karmen Stare: Primerjava vodenja v timu in v hierarhiji
 43. Petra Blaj: Analiza poslovanja podjetja Blaj
 44. Mojca Skornšek: Moč kazalnikov za različne uporabnike na primeru podjetja Gorenje