Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Edita Bečić: Risk and incentives in franchising contracting
 2. Lidija Breznik: Dinamične zmožnosti kot izvor konkurenčnih prednosti v slovenskih podjetjih s področja informatike

Magistrska dela (39)

 1. Andreja Puc: Analiza kakovosti dela nadzornih svetov v kriznih in nekriznih obdobjih
 2. Aleš Zupančič, Vesna Zupančič: Strateški dejavniki prevzemov Heliosa
 3. Barbara Kadivnik: Pregled sodobnih trendov v upravljanju hotelov
 4. Albina Tafilaj, Sehare Maliqi: The role of entrepreneurship and strategic management in Kosovo SME sector
 5. Aljoša Zimšek: Analiza prevzemnih aktivnosti in prevzemnih premij po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo
 6. Mladen Džanan: Analiza prevzema Droge Kolinske s strani Atlantic Grupe
 7. Alojz Prislan: Razvoj strategije podjetja ZEOS v pogojih nove evropske regulative o odpadni električni in elektronski opremi
 8. Roman Tori: Vpliv čustvene inteligence na uspešnost zavarovalnega zastopnika
 9. Mojca Černe Radobuljac: Analiza privlačnosti panoge proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov z analizo vrednotenja podjetja
 10. Maja Damjanovska: Strategies for increasing competitiveness of the export-oriented manufacturing companies in the Republic of Macedonia
 11. Mojca Lozej: Koncept dinamičnih zmožnosti
 12. Nina Brložnik: Analiza poslovnih priložnosti na trgih držav BRICS za slovenska podjetja
 13. Marko Petovar: Razvoj krize v podjetju
 14. Katarina Žvižaj: Značilnosti stilov vodenja in njihov vpliv na uspešnost poslovanja
 15. Iztok Slokar: Razvoj strategije podjetja Sloluks
 16. Bojan Štruc: Razvoj strategije podjetja Struc Muta, kmetijska mehanizacija
 17. Sk Abu Jafor: Business performance and a portfolio analysis of the conglomerate Balmer Lawrie & Company Limited
 18. Navin Dubey: Corporate diversification strategies
 19. Aida Bašić: Strategija trajnostnega razvoja v avtomobilski industriji na primeru podjetja BMW
 20. Davor Kitić: Strateški management in koncept sprejemanja odločitev na osnovi šahovskih obrazcev
 21. Mitja Norčič: Analiza črpanja nepovratnih sredstev evropskih strukturnih skladov na primeru živilskopredelovalnih podjetij
 22. Teja Pintarič: Raziskava možnosti združitve Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice
 23. Gorazd Pucelj: Integracijski procesi v globalni farmacevtski panogi
 24. Manca Štanta: Vloga lokalne skupnosti pri prevzemu podjetja
 25. Semir Spahić: Strateška analiza in oblikovanje strategije na primeru izbranega samostojnega podjetnika
 26. Matej Murn: Strategija prodora na lokalni trg na primeru mednarodnega podjetja Renault Trucks
 27. Rok Ščuka: Sodobne informacijske rešitve, ki jih kontroling uporablja za podporo obvladovanju poslovanja podjetja
 28. Nataša Kunčič: Vpliv združitve podjetij Gradis Inženiring, Gradis TEO in Gradis Jesenice na zaposlene
 29. Klemen Kirn: Managerski odkupi s poudarkom na primeru Jate Emone
 30. Katarina Stadler: Značilnosti vizije, poslanstva in strateških ciljev v izbranih slovenskih in tujih podjetjih
 31. Barbara Slokar: Strateški motivi prevzema družbe Mlinotest
 32. Katarina Matejčić: Značilnosti lastniške konsolidacije v panogi tiskanih medijev
 33. Marko Matjašič: Celovita ocena podjetja Gozdno gospodarstvo Bled
 34. Marjan Kavčič: Poskus izdelave uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti v neprofitni ustanovi
 35. Marko Naraločnik: Analiza privlačnosti panoge izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode v Sloveniji
 36. Mateja Lenarčič: Vrednotenje naložb
 37. Boštjan Malus: Teoretični vidiki managerskih odkupov podjetij
 38. Jure Kralj: Možnosti rasti podjetja GPG KIPKOP s povezovanjem
 39. Sašo Novak: Vloga organizacijske kulture v procesih združevanja in prevzemov podjetij

Diplomska dela (42)

 1. Sandra Zapušek: Analiza uspešnosti poslovanja podjetja NLB Leasing Ljubljana
 2. Tine Kotnik: Strategija obrambe pred prevzemom podjetja
 3. Mateja Volk: Nagrajevanje menedžerjev z delnicami in opcijami
 4. Žiga Brodnik: Oblikovanje strategije razvoja študentske organizacije lokalne skupnosti
 5. Barbara Boranič: Združevanje pokojninskih družb: Skupna pokojninska družba d.d. in Zlata naložba d.d.
 6. Janez Novljan: Ponovna uporaba izrabljenih avtomobilskih gum
 7. Sonja Lesjak: Primerjava enotirnega in dvotirnega sistema upravljanja podjetij
 8. Damjana Perovšek: Swot analiza podjetja Herz d.d.
 9. Matjaž Čok: Bančne združitve
 10. Polona Zaverl: Strategija prestrukturiranja podjetja RTH, d.o.o.
 11. Marko Miklavčič: Izračun ekonomske dodane vrednosti na primeru podjetja Avtotehna, d.d.
 12. Gregor Kolenc: SWOT (PSPN) analiza podjetja Supra-Stan d.o.o.
 13. Tine Svoljšak: Ekonomski vidiki financiranja visokega šolstva
 14. Ana Vinšek: Priložnosti in pasti diverzifikacije poslovanja
 15. Marko Vavpetič: Združevanje investicijskih družb v Sloveniji
 16. Simeona Rogelj: Postopek prevzema podjetja s poudarkom na prevzemu farmacevtske družbe Lek d.d.
 17. Jure Kikelj: SWOT (PSPN) analiza podjetja KvarkCom
 18. Uroš Kovač: Analiza poslovanja podjetja Kovinoplastika Lož d.d.
 19. Anja Prašnikar: Konflikti interesov pri upravljanju podjetja
 20. Nataša Kovač: Problem razkrivanja zaupnih informacij širši javnosti - "whistleblowing"
 21. Katja Majerle: Spreminjanje pogleda na upravljanje podjetij
 22. Sašo Stanovnik: Strateški vidik integralnega modela obvladovanja poslovnih tveganj
 23. Iztok Sivec: Poslovna strategija v podjetju ICO
 24. Andrej Pivčevič: Značilnosti nabavne funkcije v podjetju X
 25. Lea Brulc: Celovita ocena podjetja Adria Mobil d.o.o.
 26. Nina Mažgon: Reševanje kadrovskih problemov ob prevzemanju manjših trgovskih družb
 27. Matej Skinder: Povezovanje mobilnih operaterjev v EU in pri nas
 28. Mladen Samohod: Možnosti izkoriščanja lesne biomase kot energijskega vira v Sloveniji
 29. Staša Mandič: Motivi za prevzem Pivovarne Union
 30. Matej Ambrož: Različni vidiki možnega prevzema Leka s strani Novartisa
 31. Gregor Koželj: Uresničevanje ekonomskih interesov prevzetih slovenskih podjetij v primeru prevzema s strani tujih prevzemnikov
 32. Matejka Makarovič: Celovita ocena prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti podjetja Color
 33. Špela Srakar: Menedžerski odkupi podjetij s poudarkom na primeru BTC
 34. Valentina Mihelčič: Celovita analiza podjetja A&M
 35. Kristina Lah: PSPN (SWOT) analiza podjetja ETOL
 36. Maja Medvešek: Analiza prevzema podjetja Fructal
 37. Mateja Mihelin: Celovita ocena podjetja Kovinotehna MKI, d.o.o.
 38. Primož Mlakar: Poslovni načrt trgovanja z električno energijo v podjetju Kovintrade d.d.
 39. Nataša Dremelj: Analiza poslovanja podjetja Halcom
 40. Karmen Stare: Primerjava vodenja v timu in v hierarhiji
 41. Petra Blaj: Analiza poslovanja podjetja Blaj
 42. Mojca Skornšek: Moč kazalnikov za različne uporabnike na primeru podjetja Gorenje

Druga dela (4)

 1. Matic Jesenšek: Celovita analiza poslovanja storitvenega podjetja v reguliranem okolju
 2. Marin Buble, Danijel Pučko, Ivan Pavić, Želimir Dulčić, Matej Lahovnik, Nikša Alfirević, Adriana Rejc Buhovac, Tomaž Čater: Successful competitive strategies of large Croatian and Slovene enterprises
 3. Matej Lahovnik: Strategic factors underlying performance of acquisitions in Slovenia
 4. Matej Čepeljnik: Uporaba javno-zasebnega partnerstva v Evropski uniji