Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

  1. Luka Boc Thaler: Fatou components

Magistrska dela (2)

  1. Aleksander Simonič: Greenov izrek o hiperravninah v kompleksnem projektivnem prostoru
  2. Petra Poklukar: On the real spectrum compactification of Teichmüller space

Diplomska dela (5)

  1. Tea Štrekelj: Schwarzova lema in njene posplošitve
  2. Aleksander Simonič: Kobayashijeva in Brodyjeva hiperboličnost kompleksnih mnogoterosti
  3. Rok Gregorič: Grothendieck-Riemann-Rochov izrek za kompaktne Riemannove ploskve
  4. Sebastjan Cizel: Avtomorfizmi kompleksnih mnogoterosti
  5. Rok Havlas: Prstni odtisi polinomskih lemniskat

Druga dela (1)

  1. Iztok Banič, Vladimir Batagelj, Andrej Blejec, Matevž Bren, Matej Brešar, Miran Černe, Barbara Drinovec-Drnovšek, Roman Drnovšek, Franc Forstnerič, Josip Globevnik, Bojan Hvala, Marjan Jerman, Sandi Klavžar, Damjan Kobal, Matjaž Kovše, Peter Legiša, Uroš Milutinović, Petar Pavešić, Samo Repolusk, Peter Šemrl, Nataša Vaupotič, Blaž Zmazek, Janez Žerovnik: Odvračamo najboljše