Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Mihael Gojkošek: Students' explanations and predictions for interaction between light and prism foil
 2. Bor Gregorčič: Investigating and applying advantages of interactive whiteboards in physics instruction
 3. Katarina Jeličić: An investigation of studentsʼ understanding of electromagnetic induction
 4. Vida Kariž Merhar: Konstruktivistični pristop k pouku fizikalnih vsebin - nihanje in valovanje

Magistrska dela (7)

 1. Monika Vidmar, Gorazd Planinšič: Dojemanje obratnih nalog pri dijakih in učiteljih
 2. Matija Škrlep: Uporaba poskusov z radonom v aktivnem pouku
 3. Jan Jurkovič: Analysis of ISLE based activity with included engineering elements
 4. Nataša Zabukovšek: Študija priljubljenosti fizike in vključevanja dijakov in dijakinj k pouku predmeta v povezavi z izbiro in uspešnostjo reševanja treh tipov nalog
 5. Tadej Legat: Gostota zraka: raziskovalno podprta prenova laboratorijske vaje
 6. Klemen Kelih: Students conducting testing experiments: activity analysis
 7. Maja Poklinek Čančula: Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems

Diplomska dela (1)

 1. Maja Uljan: Vpliv konteksta fizikalnih nalog na privlačnost za dijake in dijakinje

Druga dela (3)

 1. Amand Papotnik, Franko Florjančič, Gerhard Angleitner, Srečko Glodež, Ludvik Hajdinjak, Beno Kraner, Slavko Kocijančič, Gorazd Planinšič, Ferdinand Trenc, Tadej Tuma: Učni načrt
 2. Mihael Gojkošek, Josip Sliško, Gorazd Planinšič: Do learning activities improve studentsʼ ability to construct explanatory models with a prism foil problem?
 3. Boris Horvat, Mojca Čepič, Gorazd Planinšič: NAUK - interaktivna e-gradiva iz fizike