Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Monika Savarin: Antiangiogeni in radiosenzibilizirajoči učinek elektrogenske terapije proti endoglinu na eksperimentalnih tumorskih modelih
 2. Špela Kos: Optimizacija genskega elektroprenosa v kožo za nadzorovan vnos plazmidne DNA

MSc theses (6)

 1. Klemen Pečnik: Uporaba NMR spektroskopije in metod strojnega učenja za natančnejše iskanje biomarkerjev tumorskih celic
 2. Barbara Skube: Ocena in vitro bioloških učinkov nizko ionizirajočega sevanja na proliferacijo celic HepG2 - in vitro pilotna študija
 3. Maja Vukša: Uvajanje protokola za določanje posredovanih učinkov sevanja (bystander efekt) na viabilnost celic
 4. Gregor Vidovič: Testiranje plazmidne DNA s kolagenskim promotorjem za vnos genov v izbrano tkivo
 5. Tomaž Gostenčnik: Catalase and lipid peroxidation as biomarkers of oxidative stress in zebrafish brain and liver after low dose irradiation
 6. Davor Kubalek: Radioaktivnost tobačnih izdelkov in ocena doze sevanja zaradi kajenja

Other documents (21)

 1. Nina Milevoj, Urša Lampreht Tratar, Ana Nemec, Andreja Brožič, Katarina Žnidar, Gregor Serša, Maja Čemažar, Nataša Tozon: A combination of electrochemotherapy, gene electrotransfer of plasmid encoding canine IL-12 and cytoreductive surgery in the treatment of canine oral malignant melanoma
 2. Gregor Serša, Maja Čemažar, Justin Teissie, Damijan Miklavčič, Urška Kamenšek, Emanuella Signori, Guillermo Marshall: Electrochemotherapy of tumors as in situ vaccination boosted by immunogene electrotransfer
 3. Stanislav Gobec, Janko Kos, Ana Mitrović, Maja Čemažar, Gregor Serša, Izidor Sosič, Bojana Mirković, Boštjan Markelc, Boris Turk, Miha Butinar, Olga Vasiljeva: Nitroxoline impairs tumor progression in vitro and in vivo by regulating cathepsin B activity
 4. Erik Brecelj, Maja Čemažar, Tomaž Jarm, Gregor Serša, Damijan Miklavčič, Vojka Gorjup, Branka Stražišar, Barbara Mali, Ibrahim Edhemović: Electrochemotherapy of colorectal liver metastases - an observational study of its effects on the electrocardiogram
 5. Bor Kos, Maša Bošnjak, Maja Čemažar, Gregor Serša, Damijan Miklavčič, Primož Strojan, Jure Urbančič, Aleš Grošelj, Grega Kragelj, Biserka Veberič: Coupling treatment planning with navigation system
 6. Barbara Mali, Damijan Miklavčič, Luca G. Campana, Maja Čemažar, Gregor Serša, Marko Snoj, Tomaž Jarm: Tumor size and effectiveness of electrochemotherapy
 7. Alenka Maček Lebar, Gregor Serša, Maja Čemažar, Damijan Miklavčič: Elektroporacija
 8. Tomaž Jarm, Hotimir Lešničar, Gregor Serša, Damijan Miklavčič: First experience with a novel luminescence-based optical sensor for measurement of oxygenation in tumors
 9. Alenka Žunič, Andrej Čokl, Gregor Serša: Effects of 5-Gy irradiation on fertility and mating behaviour of Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae)
 10. Sabina Grabner, Maja Čemažar, Nataša Bukovec, Gregor Serša: Syntheses and cytotoxicity of Pt(II) complexes with acyclovir
 11. Nina Kočevar Britovšek, Maja Čemažar, Gregor Serša: Gensko zdravljenje raka
 12. Darja Pavlin, Maja Čemažar, Andrej Cör, Gregor Serša, Azra Pogačnik, Nataša Tozon: Electrogene therapy with interleukin-12 in canine mast cell tumors
 13. Denis Pavliha, Maja Marolt-Mušič, Gregor Serša, Damijan Miklavčič: Electroporation-based treatment planning for deep-seated tumors based on automatic liver segmentation of MRI images
 14. Denis Pavliha, Bor Kos, Marija Marčan, Anže Županič, Gregor Serša, Damijan Miklavčič: Planning of electroporation-based treatments using web-based treatment-planning software
 15. Denis Pavliha, Bor Kos, Anže Županič, Marija Marčan, Gregor Serša, Damijan Miklavčič: Patient-specific treatment planning of electrochemotherapy
 16. Damijan Miklavčič, Marko Snoj, Anže Županič, Bor Kos, Maja Čemažar, Mateja Kropivnik, Matej Bračko, Tjaša Pečnik-Vavpotič, Eldar Gadžijev, Gregor Serša: Towards treatment planning and treatment of deep-seated solid tumors by electrochemotherapy
 17. Gregor Serša, Damijan Miklavčič: Electrochemotherapy of tumours
 18. Matej Reberšek, Selma Čorović, Gregor Serša, Damijan Miklavčič: Electrode commutation sequence for honeycomb arrangement of electrodes in electrochemotherapy and corresponding electric field distribution
 19. Tamara Lah Turnšek, Janko Kos, Gregor Serša: Znanstveniki v boju z rakom
 20. Boštjan Markelc, Gregor Tevž, Maja Čemažar, Simona Kranjc, Jaka Lavrenčak, Bojana Žegura, Justin Teissie, Gregor Serša: Muscle gene electrotransfer is increased by the antioxidant tempol in mice
 21. Vesna Todorović, Gregor Serša, Vid Mlakar, Damjan Glavač, Maja Čemažar: Assessment of the tumourigenic and metastatic properties of SK-MEL28 melanoma cells surviving electrochemotherapy with bleomycin