Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (24)

 1. Erika Logar: Vrednotenje vpliva materialnih lastnosti hipromeloze na sproščanje dobro topne zdravilne učinkovine
 2. Danijel Videc: Študij sferične kristalizacije laktoze s pristopom načrtovanja eksperimentov
 3. Mateja Škof: Izdelava trdnih disperzij naproksena z makrogolom in mezoporoznim dioksidom pri povišani temperaturi
 4. Maja Ferkolj: Vrednotenje vpliva materialnih lastnosti hipromeloze na sproščanje težko topne modelne učinkovine
 5. Mercedes Vitek: Preparation of indometacin and copovidone solid dispersions and evaluation of their properties
 6. Tjaša Šega: Proučevanje vpliva sestave in procesnih spremenljivk sušenja z razprševanjem na izkoristek procesa in lastnosti delcev
 7. Gašper Pisanec: Proučevanje funkcionalnega oblaganja zrnc z vrtinčnoslojno tehnologijo
 8. Maruša Bučar: Priprava trdnih disperzij naproksena z mezoproroznim dioksidom pri povišani temperaturi
 9. Maša Jazbec: Ugotavljanje vpliva fizikalno-kemijskih lastnosti smukca iz različnih virov na raztapljanje dobro vodotopne modelne zdravilne učinkovine
 10. Maja Baznik: Vpliv sestave na pretočne lastnosti in stisljivost praškastih zmesi z minerali in vitamini ter fizikalne lastnosti jeder in filmsko obloženih tablet
 11. Blaž Grilc: Vrednotenje segregacije binarnih zmesi s sferično kristalizirano laktozo
 12. Denis Đalapa: Porous calcium carbonate as a carrier for naproxen dissolution improvement
 13. Klara Kumar: Fizikalna stabilnost karvedilola v trdnih disperzijah z mezoporoznim silicijevim dioksidom
 14. Katja Zorko: Proučevanje pretočnih lastnosti in stisljivosti trdnih disperzij naproksena s poroznimi pomožnimi snovmi
 15. Katarina Trkov: Primerjava pretočnosti in stisljivosti različnih vrst hidroksipropilmetilceluloze
 16. Dejan Lamešić: Sferična kristalizacija laktoze
 17. Klemen Hrovat: Priprava in proučevanje amorfnih vzorcev hidroklorotiazida
 18. Živa Založnik: Vpliv dinamike stiskanja na kompresibilnost izbranih polnil in kompatibilnosti izdelanih tablet
 19. Rok Dragovan: Proučevanje sproščanja štirih modelnih zdravilnih učinkovin iz poroznega silicijevega dioksida
 20. Barbara Skvarč: Vpliv temperature in vlažnosti na fizikalno-kemijske lastnosti tablet v ovojnini in določitev pogojev za transport
 21. Suzana Smrekar: Proučevanje raztapljanja amorfne in kristalnih oblik klaritromicina
 22. Tomaž Einfalt: Amorphisation methods and investigation for the amorphous state of clarithromycin
 23. Matevž Bolha: Vpliv pogojev mletja s krogličnim mlinom na fizikalno-kemijske lastnosti različnih vrst laktoze
 24. Renata Drab: Proučevanje fizikalno-kemijskih lastnosti amorfne in kristalnih oblik klaritromicina

Diplomska dela (37)

 1. Tonja Petrovič Fras: Določanje vsebnosti minoksidila v dermalnih izdelkih z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti
 2. Alenka Eduard: Vpliv hidrofilnih polimerov na raztapljanje težko vodotopnih zdravilnih učinkovin iz fizikalnih zmesi
 3. Vita Kavčič: Proučevanje delcev titanovega dioksida v izdelkih za zaščito pred soncem
 4. Primož Novak: Proučevanje delcev v binarnih praškastih zmeseh karvedilola s pomožnimi snovmi, mletih v krogličnem mlinu
 5. Dea Zager: Formulation of a shampoo with sodium oleate as surfactant
 6. Tjaša Štrancar: Proučevanje abrazivnih delcev v izbranih zobnih pastah
 7. Anamarija Kuhar: Proučevanje anorganskih delcev v izdelkih za zaščito pred soncem
 8. Tina Bartolič: Proučevanje vpliva pogojev ohlajanj raztopin manitola na lastnosti liofilizatov
 9. Iztok Prekoršek: Proučevanje sproščanja indometacina iz trdnih disperzij mezoporoznega silicijevega dioksida
 10. Grega Kavčič: Razvoj plaščnih tablet v vodi težko topne zdravilne učinkovine z oblogo, ki poči
 11. Martina Kozjek: Mletje karvedilola s salicilno kislino in vrednotenje nastalih produktov
 12. Iztok Dovnik: Izdelava in vrednotenje trdnih disperzij karvedilola v mezoporoznih nosilcih, izdelanih z metodo sušenja z razprševanjem
 13. Jerneja Böhm: Uporaba sladkornih estrov za podaljšano sproščanje hidrofilne zdravilne učinkovine
 14. Eva Rožman: Izdelava in vrednotenje trdnih disperzij karvedilola s polietilenglikolom in mezoporoznim silikatom
 15. Eva Kranjc: Proučevanje adsorpcije karvedilola na porozni silicijev dioksid iz različnih organskih topil
 16. Andreja Dejak Adamič: Izdelava kokristalov flukonazola ter vrednotenje njihovih fizikalnih in mehanskih lastnosti
 17. Janez Kopač: Načrtovanje in izdelava plaščnih tablet z dvojno kinetiko sproščanja
 18. Aleš Pršina: Izdelava tablet s stiskanjem hidroksipropilcelulozne obloge za dosego dvopulznega sproščanja zdravilne učinkovine
 19. Urška Brezovnik: Primerjava različnih metod merjenja pretočnih lastnosti vzorcev laktoze in mikrokristalne celuloze
 20. Marko Simonič: Načrtovanje in izdelava dvoslojnih tablet s časovno odvisnim pulznim sproščanjem težko topne modelne zdravilne učinkovine
 21. Mateja Čurič: Poskus izdelave kokristalov karvedilola z aminokislinami
 22. Jernej Rabzelj: Proučevanje pretočnih lastnosti zmesi praškov z različnimi velikostnimi razredi delcev
 23. Sonja Sotlar: Načrtovanje in izdelava obloženih tablet z dvopulznim sproščanjem težko topne modelne zdravilne učinkovine
 24. Vida Furek: Razvoj metode za obarjanje zdravilne učinkovine v pretočnem mikroreaktroju z dodatkom netopila
 25. Teja Pavlin: Mletje karvedilola s pomožnimi snovmi kot metoda rešetanja za izdelavo kokristalov
 26. Sonja Bubnič Šturm: Uporaba fotonske korelacijske spektroskopije za analizo velikosti koloidnh delcev
 27. Mojca Zakrajšek: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje dostavnih sistemov z dvofaznim sproščanjem težko topne modelne učinkovine
 28. Karlo Lovrić: Vrednotenje kokristalov flukonazola, pripravljenih z mletjem
 29. Snežana Cerjanec: Granuliranje trdnih disperzij težko topne učinkovine in poroznega SiO2 z gastrorezistentnim polimerom
 30. Barbara Dular Kosmač: Preučevanje sproščanja modelne učinkovine iz trdnih disperzij s poroznim silicijevim dioksidom
 31. Ana Kroflič: Preučevanje fizikalno-kemijskih lastnosti polimorfnih oblik klaritromicina
 32. Tina Brodnik: Preučevanje nekaterih fizikalno-kemijskih lastnosti iota, kappa in lambda karagenanov
 33. Nina Hudobivnik: Izdelava kokristalov z mletjem klaritromicina, hidroklorotiazida ali glibenklamida s pomožnimi snovmi
 34. Ana Klobčar: Proučevanje adhezije hidroksipropilmetilceluloznih filmskih oblog na tabletna jedra
 35. Maruša Cvek: Izdelava multiplih trdnih disperzij karvedilola pri povišani temperaturi
 36. Martina Plesec: Vpliv mletja karvedilola s pomožnimi snovmi na polimorfne transformacije in njihovo stabilnost
 37. Gregor Šifrar: Vpliv vrste in količine drsila na pretočne lastnosti zmesi praškov in iz njih izdelanih tablet

Druga dela (22)

 1. Alexandra Aulova, Anže Cvenkel, Simon Žakelj, Odon Planinšek, Albin Kristl, Igor Emri: Mechanical properties and drug permeability of the PA6 membranes prepared by immersion precipitation from PA6 - formic acid - water system
 2. Miran Gaberšček, Abdou Hassanien, Janko Jamnik, Uroš Maver, Odon Planinšek: Preparation of atomically flat gold substrates for AFM measurements
 3. Teja Kitak, Odon Planinšek, Rok Šibanc, Stanko Srčič, Aleksandra Dumičić: Determination of solubility parameters of ibuprofen and ibuprofen lysinate
 4. Odon Planinšek: Sodobni pristopi k izdelavi trdnih disperzij z izboljšano biološko uporabnostjo učinkovin
 5. Natalija Zajc, Odon Planinšek, Stanko Srčič: Assesment of felodipine glass transition behaviour using modulted temperature differential scanning calorimetry
 6. Matej Breznik, Odon Planinšek, Stanko Srčič: Study of particle interactions in a physical mixture of Mg stearate and methylorange
 7. Odon Planinšek, Jernej Zadnik, Matjaž Kunaver, Marjan Bele, Stanko Srčič: Določanje površinskih lastnosti vzorcev laktoze, pripravljene s sušenjem z razprševanjem z liofilizacijo in z obarjanjem
 8. Odon Planinšek: Koloidni silicijev dioksid kot nosilec učinkovin
 9. Odon Planinšek: Nekatere metode stabilizacije amorfnih učinkovin
 10. Tina Ukmar Godec, Gregor Mali, Odon Planinšek: Sistemi s prirejenim sproščanjem na osnovi mezoporoznih ogrodij
 11. Borut Kovačič, Odon Planinšek, Franc Vrečer: Kokristali zdravilnih učinkovin
 12. Biljana Janković, Miha Škarabot, Zoran Lavrič, Ilija Ilić, Igor Muševič, Stanko Srčič, Odon Planinšek: Consolidation trend design based on Young's modulus of clarithromycin single crystals
 13. Tanja Vehovec, Andrej Gartner, Odon Planinšek, Aleš Obreza: Influence of different types of commercially available microcrystalline cellulose on degradation of perindopril erbumine and enalapril maleate in binary mixtures
 14. Biljana Janković, Miha Škarabot, Ilija Ilić, Odon Planinšek, Igor Muševič, Stanko Srčič: Mapping the local elastic properties of pharmaceutical solids using atomic force microscopy
 15. Borut Kovačič, Franc Vrečer, Odon Planinšek: Solid dispersions of carvedilol with porous silica
 16. Odon Planinšek, Borut Kovačič, Franc Vrečer: Carvedilol dissolution improvement by preparation of solid dispersions with porous silica
 17. Tina Ukmar Godec, Odon Planinšek: Ordered mesoporous silicates as matrices for controlled release of drugs
 18. Matej Pavli, Jernej Zadnik, Franc Vrečer, Robert Pišek, Saša Baumgartner, Rok Dreu, Odon Planinšek: Quetiapine composition
 19. Odon Planinšek, Jernej Zadnik, Matjaž Kunaver, Stanko Srčič, Aljaž Godec: Structural evolution of indomethacin particles upon milling: time-resolved quantification and localization of disordered structure studied by IGC and DSC
 20. Matej Pavli, Rok Dreu, Saša Baumgartner, Odon Planinšek, Robert Pišek, Franc Vrečer, Miha Vrbinc: Quetiapine composition
 21. Borut Kovačič, Franc Vrečer, Odon Planinšek: Spherical crystallization of drugs
 22. Borut Kovačič, Odon Planinšek, Franc Vrečer: Physical stability of carvedilol in solid dispersions with porous silica