Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (2)

 1. Klara Poličnik: Filozofija s slikanicami kot posthumanistična praksa filozofije z otroki
 2. Alen Grbec: Filozofija za otroke in prevencija nasilja

Bsc theses (16)

 1. Hana Hunjet: Sodobni pogoji vzgoje in izobraževanja
 2. Laura Krajnc: Kritika sodobne konstrukcije ženskosti in razumevanje ženskega notranjega sveta ter ciklov skozi medij kiparstva
 3. Nina Vrhovnik: Vpliv družbene neenakosti na izobraževalne dosežke
 4. Brigita Klemenčič: Vpliv stališč in vednosti vzgojiteljic na mišljenje otrok o spolu
 5. Janet Čufer: Spolne zlorabe otrok
 6. Darja Muhvič: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo predstavniki romske skupnosti
 7. Sonja Udvanc: Otrokove pravice v osnovni šoli
 8. Katarina Omahen: Odnosi in vzgoja v družini skozi različne generacije
 9. Brigita Brčinović: Odnos družbe do živali
 10. Suzana Hodnik: Položaj otroka v družini nekoč in danes
 11. Nikita Kučer: Vpliv spola na poklic vzgojitelja predšolskih otrok
 12. Manca Sever: Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic
 13. Maja Benko: Istospolne družine kot tematika v vrtcih občine Nova Gorica
 14. Katarina Vučko: Pojav novega očetovstva in vloga očeta pri vzgoji otroka v obdobju pred vstopom v šolo
 15. Edi Ceferin: Državljanska vzgoja v Sloveniji in državah Evropske unije
 16. Martina Bizjak: Starševstvo, partnerstvo in poklicna kariera

Other documents (6)

 1. Marjan Šimenc: Šolska reforma in normalizacija zasebnega šolstva v Sloveniji
 2. Sara Kač: Analiza in primerjava literarnih likov iz slovenskih ljudskih in sodobnih pravljic
 3. Živa Kos, Ljubica Marjanovič Umek, Nika Šušterič, Marjan Šimenc, Veronika Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol : primerjalne analize
 4. Marjan Šimenc, Andrej Fištravec, Roman Globokar, Branimir Štrukelj, Veronika Tašner: Zasebne šole in vrtci
 5. Janez Krek, Andreja Barle Lakota, Valentin Bucik, Zdenko Kodelja, Marjan Šimenc, Marina Tavčar Krajnc, Boris Dular, Elido Bandelj, Janez Dekleva, Branko Kumer, Miha Lovšin, Janja Meglič, Egon Pipan, Boštjan Rozman Zgonc, Vladimir Tkalec: Srednja šola
 6. Janez Krek, Roman Globokar, Janica Kalin, Zdenko Kodelja, Igor Pribac, Marjan Šimenc: Uvod