Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Damjan Vavpotič: Opredelitev izhodišč za merjenje in izboljševanje tehnične učinkovitosti in socialne sprejetosti metodologij razvoja programske opreme

Magistrska dela (13)

 1. Gal Oblak: Analiza izbire turističnih destinacij na podlagi spletnih objav turistov
 2. Eva Lužnik Žnidaršič: Ocenjevanje uspešnosti razvoja programske opreme z upoštevanjem vpliva organizacijskih karakteristik
 3. Karmen Knavs: Analiza vzorcev obiskovanja turističnih destinacij na podlagi javno dostopnih podatkov
 4. Miloš Lukić: Evalvacija procesov razvoja programske opreme s pomočjo dnevniških zapisov razvojnega okolja
 5. Viki Petrovič: Model ocenjevanja skladnosti informacijskega sistema z interesi ključnih deležnikov v podjetju
 6. Luka Krivec: Ogrodje za izbiro pristopov za izboljšavo procesa razvoja informacijskih sistemov
 7. Alja Kunovar: Ogrodje za ovrednotenje ustreznosti aktivnosti in orodij pri testiranju mobilnih aplikacij
 8. DARKO GAVRIČ: Zasnova modela za evalvacijo elementov oblačnih platform
 9. MATEJ ŠTEFANČIČ: Ogrodje za vrednotenje interakcije z naročnikom pri razvoju informacijskih rešitev
 10. MATEJA ZALAR OBLAK: Ogrodje za celostno ocenjevanje upravljanja storitev informacijske tehnologije
 11. Jon Premik: Pristop za ocenjevanje socio-tehničnih vidikov testiranja programske opreme
 12. ALEKSANDAR KOJIĆ: Ogrodje za izboljšanje procesov razvoja informacijskih sistemov z uporabo hevristik za izboljšave splošnih poslovnih procesov
 13. Aleksandar Kojić: Ogrodje za izboljšanje procesov razvoja informacijskih sistemov z uporabo hevristik za izboljšave splošnih poslovnih procesov

Diplomska dela (73)

 1. MIHAEL VERČEK: Opredelitev zahtev za informatizacijo interne logistike
 2. ALEN OBERSTAR: Tehnologija veriženja blokov v zdravstvu
 3. BARBARA SAJOVIC: Napovedovanje zvestobe strank pri podaljševanju veljavnosti prometnih dovoljenj
 4. MAJ LENARŠIČ: Model za ocenjevanje sprejetosti in zrelosti aktivnosti pristopa DevOps
 5. SAMO REMEC: Merjenje inflacije v Sloveniji s ceniki spletnih trgovin
 6. Gal Oblak: Napovedovanje časa čiščenja hotelskih sob na podlagi značilnosti gostov
 7. ŽAN DEŽMAN: Analiza dokumentnega sistema na podlagi mnenja uporabnikov in dnevniških zapisov
 8. NEJC RIBIČ: Analiza turističnih tokov v mestu na podlagi spletnih objav turistov
 9. Jaka Krajnc: Uporaba platforme Salesforce za razvoj aplikacij v zdravstvu
 10. ARIEL DAVID JANČAR: Mobilna aplikacija za pomoč pri iskanju izdelkov v zaprtem prostoru
 11. Matija Volontar: Optimizacija dodeljevanja nalog v okviru oskrbovanja objektov s pomočjo pametnih mobilnih naprav
 12. MATEJ FAKIN: Prototip sistema za oceno kakovosti turističnih točk na podlagi obstoječih ocen iz spletnih virov
 13. JAN ŠTIHEC: Vpliv metodologij razvoja programske opreme na uspešnost slovenskih podjetij
 14. SAMI ILC: Optimizacija skladiščnih procesov s pomočjo mobilne tehnologije
 15. TOMAŽ BIBER: Vrednotenje socio-tehničnih vidikov elementov metodologije razvoja programske opreme
 16. URŠA LIPOVŽ: Ogrodje za evalvacijo sistemov CRM s podporo mobilnim napravam
 17. GREGOR VERTOVŠEK: Primerjava ogrodij za razvoj mobilnih aplikacij
 18. ROK ČERNIČ: Prototip informacijskega sistema za podporo študentskemu klubu
 19. Gergor Vertovšek: Primerjava ogrodij za razvoj mobilnih aplikacij
 20. Rok Černič: Prototip informacijskega sistema za podporo študentskemu klubu
 21. Jure Šorn: Prototip nizkocenovnega sistema za spremljanje prihodov na delo z uporabo tehnologije NFC na mobilnih napravah Android
 22. David Mohorčič: Analiza platform v oblaku za potrebe integracije z mobilnimi aplikacijami
 23. David Jerković: Mobilna aplikacija za spremljanje aktivnosti nogometnih ekip
 24. Nejc Slejko: Prototip preprostega sistema za upravljanje skladišča temelječega na mobilnih napravah Android in strežniku PHP
 25. Mitja Kjuder: Prototip informacijskega sistema za nadzorovanje in upravljanje dogodkov in virov društva z uporabo tehnologije NFC
 26. Leon Oven: Povezljivost sistema ERP SAP z mobilnimi napravami
 27. Jan Šauli: Prototip aplikacije za primerjavo cen istih nepremičnin na različnih nepremičninskih portalih
 28. Žana Hrastovšek: Prototip sistema za obveščanje o izrednih dogodkih z uporabo tehnologije Google Cloud Messaging
 29. Nina Habjan: Evalvacija tehnoloških, socioloških in ekonomskih vidikov ERP
 30. Matej Spiller-Muys: Vpeljava arhitekture na podlagi modelov z uporabo odprtokodnih orodij
 31. Matic Jurglič: Testiranje programske opreme z uporabo ogrodja Ruby on Rails
 32. Vid Kanduč: Uporaba infrastrukture navideznih namizij za potrebe podjetij
 33. Matjaž Rajnar: Primerjava uporabe SOAP in REST za potrebe povezave mobilnih naprav s spletnimi storitvami
 34. JURE ŠORN: Prototip nizkocenovnega sistema za spremljanje prihodov na delo z uporabo tehnologije NFC na mobilnih napravah Android
 35. DAVID MOHORČIČ: Analiza platform v oblaku za potrebe integracije z mobilnimi aplikacijami
 36. DAVID JERKOVIĆ: Mobilna aplikacija za spremljanje aktivnosti nogometnih ekip
 37. MITJA KJUDER: Prototip informacijskega sistema za nadzorovanje in upravljanje dogodkov in virov društva z uporabo tehnologije NFC
 38. NEJC SLEJKO: Prototip preprostega sistema za upravljanje skladišča temelječega na mobilnih napravah Android in strežniku PHP
 39. LEON OVEN: Povezljivost sistema ERP SAP z mobilnimi napravami
 40. ŽANA HRASTOVŠEK: Prototip sistema za obveščanje o izrednih dogodkih z uporabo tehnologije Google Cloud Messaging
 41. Matej Hlastec: Razvoj mobilne aplikacije za sledenje evro bankovcev s pomočjo storitev EuroBillTracker za platformo Android
 42. Anže Krpič: Integracija ERP Microsoft Dynamics AX z mobilnimi napravami
 43. Žiga Zupan: Primerjava razvoja spletnih aplikacij v Visual Studio z Web Forms in MVC
 44. Primož Bevk: Odzivno spletno oblikovanje
 45. Antonio Fajdiga: Aspektno usmerjen razvoj programske opreme in primerjava s tradicionalnimi razvojnimi pristopi
 46. David Možina: Stolpčno usmerjeni sistemi za upravljanje podatkovnih baz
 47. Tadej Lozar: Primerjava programskih orodij za podporo sistemu uravnoteženih kazalnikov v manjših IT podjetjih
 48. Luka Krivec: Mobilna aplikacija za podporo kolesarjem z zalednim sistemom v oblaku
 49. Jordancho Sherovski: Pristop za primerjalno analizo uspešnosti delov informacijskega sistema
 50. Gašper Urh: Uporaba tehnologije NFC za potrebe mobilnih aplikacij na platformi Android
 51. Franci Kaker: Razvoj aplikacijskega sistema za podporo planinski vpisni knjigi
 52. Denis Jančić: Analiza primernosti sistemov CRM za mikro podjetja
 53. Dušan Kambič: Analiza vzpostavitve zalednega sistema za mobilne naprave iOS in Android na platformi Google App Engine
 54. Aleš Perkovič: Spletna aplikacija za pripravo in izvedbo longitudinalnih anket prilagojenih skupinam anketirancev
 55. Žiga Železnik: Analiza in primerjava spletnih sistemov za upravljanje z vsebinami
 56. Črt Ambrožič: Vzpostavitev in uporaba brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam v Narodni in univerzitetni knjižnici
 57. Peter Dolenec: Sistem za nadzor zaloge z uporabo pametnega telefona za skeniranje črtne kode izdelkov
 58. Matej Božič: Razvoj razširitve za opis in ocenjevanje restavracij za sistem za upravljanje vsebin Joomla
 59. Nebojša Djekanović: Spletno oglaševanje z uporabo cenovnega modela cena na akcijo
 60. Urban Zupančič: Uporaba SQL Service Broker-ja za integracijo dveh informacijskih sistemov
 61. Marko Iskra: Izdelava spletne aplikacije za sprejem in vodenje strank v estetskem studiu z uporabo Oracle Application Express
 62. Darko Gavrić: Odločitveni model za izbiro aplikacije za poročanje dnevno opravljenega dela
 63. Martin Štokelj: Vpeljevanje internetnega protokola IPv6 v podjetja
 64. Rok Logonder: Uporaba orodij za objektno-relacijsko preslikovanje pri razvoju javanskih aplikacij
 65. Daniel Brulc: Metode in računalniška orodja za analiziranje odpovedi in napak
 66. Martin Verstovšek: Uporaba orodij za vodenje projektov IT v majhni razvojni skupini
 67. Matjaž Bevčič: Izboljšave geografskega informacijskega sistema v elektrodistribucijskem podjetju
 68. Marko Budal: Avtomatsko performančno testiranje spletnih aplikacij
 69. Ivo Prelc: Tehnologije semantičnega spleta in njihova uporaba v podjetju za proizvodnjo vina
 70. Marko Vatovec: Pristop za implementacijo okolju prijaznega računalništva
 71. Dean Podgornik: Uporaba konceptov spleta druge generacije pri izgradnji spletnih aplikacij
 72. Damjan Košćak: Varovanje informacij v skladu s standardom ISO/IEC 27000
 73. Rok Kuzem: Načrtovanje testiranja pri razvoju IS v manjših razvojnih skupinah

Druga dela (1)

 1. Martin Verstovšek, Mojca Šraj, Aleš Lah, Mitja Brilly: Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju