Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Tomaž Dobravec: Usmerjevalni algoritmi v omrežjih s topologijo krožnih grafov

Magistrska dela (7)

 1. Jan Makovecki: Simulator razvrščanja po zgledu jedra Linux
 2. Marko Žugelj: Empirična analiza časovne zahtevnosti algoritmov
 3. TJAŠA JAGODNIK: Analiza in prikaz podatkov s pretokovnim programiranjem
 4. Tinkara Knez: Algoritmi nad grafi - standardna in algebrska implementacija
 5. ANŽE ŽITNIK: Detekcija botnetov iz podatkov omrežnega prometa z razširitvijo na mobilnih napravah
 6. DARKO BOŽIDAR: Vzporedni algoritmi za urejanje podatkov
 7. KRISTIAN ZUPAN: Primerjava izvedb kriptografskih algoritmov na CPE in GPE

Diplomska dela (59)

 1. DEMIR DELIĆ: Sistem za merjenje zvoka in okoljskih parametrov čebeljega panja
 2. ALEKSANDAR HRISTOV: Analiza uporabe funkcijskega programiranja v Javi
 3. ŽAN DOGAR: Spletni sistem za izdelavo uporabniških navodil
 4. ERIK RIHAR: Zunanje urejanje
 5. ANDREJA PERČIČ: Primerjava algoritmov linearnega programiranja s pomočjo sistema ALGator
 6. MIHA STELE: Razširitev sistema ALGator za določanje mej parametrov testnih primerov
 7. MATEVŽ FABJANČIČ: Simulator izvajanja javanske zložne kode
 8. MATEJ ARČON: Tehnologija veriženja blokov
 9. SANDI PANGERC: Avtomatizirano testiranje aplikacije Android
 10. DANIJEL MARAŽ: Analiza problema k-strežnikov
 11. DOMEN LANIŠNIK: Razvoj mobilne aplikacije za Android v programskem jeziku Kotlin
 12. TINE ŠUBIC: Implementacija minimalnega operacijskega sistema
 13. DAMJAN VIDONJA: Razvoj spletne aplikacije za urejanje datotek JSON z ogrodjem Django
 14. ŽIGA ZORMAN: Primerjava algoritmov za izračun Fourierjeve transformacije s pomočjo sistema ALGator
 15. TOMAŽ ŠTIH: Jedro YX za ZX Spectrum
 16. ERNEST ŠTUKELJ: Razvoj jezika za iskanje, povezovanje in predstavitev podatkov
 17. NEJC KOZLEVČAR: Preverjanje pravilnosti nalog z uporabo sistema Moodle
 18. MILOŠ PISAREVIĆ: Primerjava brezizgubnih algoritmov za stiskanje podatkov s sistemom ALGator
 19. MIHA KRAMBERGER: Iskanje prometnih znakov s programom na operacijskem sistemu Android
 20. TADEJ GOLOBIČ: Program za avtomatsko preverjanje algoritmov napisanih v programskem jeziku C++
 21. Klemen Košir: Prevajalnik za programski jezik C za računalnik SIC/XE
 22. Peter Remec: Integracija problema izomorfnega podgrafa v sistem ALGator
 23. Matej Nanut: Varno izvajanje programov v operacijskem sistemu GNU/Linux
 24. Vladimir Bajt: Vizualizacija podatkov v JavaScriptu
 25. Nikolaj Janko: Predelava javanskega navideznega stroja za štetje ukazov zložne kode
 26. Andraž Drčar: Prevajanje javanskih programov z vstavljeno zložno kodo
 27. Nejc Banič: Pisanje programov s pomočjo igralne palice
 28. Klemen Kloboves: Implementation of a SIC/XE processor on an FPGA and supporting system software
 29. Luka Sedmak: Računanje kriptografskih valut z GPE
 30. Marko Struna: Spletni urejevalnik JSON datotek s podano vsebinsko shemo
 31. PETER REMEC: Integracija problema izomorfnega podgrafa v sistem ALGator
 32. MATEJ NANUT: Varno izvajanje programov v operacijskem sistemu GNU/Linux
 33. VLADIMIR BAJT: Vizualizacija podatkov v javaskriptu
 34. ROBERT LAMPREHT: Analiza algoritmov linearnega programiranja
 35. Nikolaj Janko: Predelava javanskega navideznega stroja za štetje ukazov zložne kode
 36. ANDREJ ČESEN: Algoritmi za čiščenje pomnilnika
 37. ANŽE PRATNEMER: Analiza algoritmov za iskanje podnizov s pomočjo sistema ALGator
 38. NEJC BANIČ: Pisanje programov s pomočjo igralne palice
 39. Blaž Poje: Zaporedni in vzporedni genetski algoritmi za reševanje problema trgovskega potnika
 40. Anže Škerjanc: Izvedba algoritmov računske geometrije na arhitekturi CUDA
 41. Andraž Gregorčič: Primerjava različnih izvedb algoritmov za reševanje problema trgovskega potnika
 42. Jože Kulovic: Sistem za prikaz predvajane glasbe s pomočjo led diod
 43. Klemen Pravdič: Množenje redkih matrik na arhitekturi CUDA
 44. Siniša Grubor: Oddaljen dostop do namiznega računalnika
 45. Jernej Erker: Izvedbe hitrega urejanja za CPE in GPE
 46. Jure Leban: Varni prijavni sistem
 47. Benjamin Kastelic: Pretvornik med SIC/XE in Intel Pentium x86 zbirno kodo
 48. Martin Jakomin: Sistem za avtomatsko ocenjevanje algoritmov
 49. Tinkara Toš: Algoritmi nad grafi v jeziku linearne algebre
 50. Aleš Urbas: Uporaba XML zapisa za implementacijo podatkovne zbirke
 51. Anže Žitnik: Orodje za delo z objektnimi datotekami
 52. Jernej Hartman: Koncepti izdelave mobilnih iger v operacijskem sistemu Android
 53. Rok Češnovar: Rezanje šivov na grafičnih procesnih enotah z arhitekturo CUDA
 54. Miha Ilovar: Analiza rentgenograma in zaznavanje kardiomegalije
 55. Anže Čerin: Iskanje in prilagajanje štirirobnih objektov na zporedju fotografij s prezentacijskim platnom
 56. Jure Adlešič: Optimizacija delovanja in povečanje obiska na spletni strani
 57. Andrej Zadnikar: Zaznavanje objektov na topografskih kartah
 58. Aljaž Bratkovič: Preprečevanje izpada in zagotavljanje varnosti javnih računalniških sistemov
 59. Borut Lesjak: Ugotavljanje istovetnosti računalniških sistemov

Druga dela (9)

 1. Miha Kramberger: Iskanje prometnih znakov s programom na operacijskem sistemu Android
 2. Anže Žitnik: Detekcija botnetov iz podatkov omrežnega prometa z razširitvijo na mobilnih napravah
 3. Luka Šajn, Miroslav RADOJEVIĆ, Tomaž Dobravec: 3D volume localization using miniatures
 4. Klemen Košir: Prevajalnik za programski jezik C za računalnik SIC/XE
 5. Tadej Golobič: Program za avtomatsko preverjanje algoritmov napisanih v programskem jeziku C++
 6. Patricio Bulić, Tomaž Dobravec: Ugotavljanje podatkovne odvisnosti za procesorje z naborom ukazov SIMD
 7. Rok Češnovar, Vladimir Risojević, Zdenka Babić, Tomaž Dobravec, Patricio Bulić: A GPU implementation of a structural-similarity-based aerial-image classification
 8. Rok Češnovar, Patricio Bulić, Tomaž Dobravec: Optimization of a single seam removal using a GPU
 9. Patricio Bulić, Tomaž Dobravec: An approximate method for filtering out data dependencies with a sufficiently large distance between memory references