Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (31)

 1. Eva Verdev: Slikarstvo ekspresionizma in likovno ustvarjanje otrok
 2. Maša Mlinarič: Forma v gibanju
 3. Ana Košir: Od tu do tam
 4. Julija Leben: Barvno tkivo kot ornament
 5. Nina Kavzar: Razvoj knjižne ilustracije in avtorska slikanica
 6. Bernarda Tajnšek: Geometrija slike
 7. Jasmina Plazovnik: Figurabilne površine
 8. Milena Oblak Erznožnik: Prostor slike
 9. Nina Rehar: Svetloba barvne krajine
 10. Veronika Gnidovec: Geometrična abstrakcija z izvedbo likovne naloge pri pouku likovne umetnosti
 11. Katja Gospeti: Knjiga umetnika - Pot
 12. Anamarija Bukovec: Kralji ulice
 13. Monika Železnik: Snovnost barve
 14. Nika Rosman: Risba v prostoru
 15. Ajda Fuchs: Barva in njene dimenzije
 16. Sonja Žmavc: Intervencije v fotografiji
 17. Maja Klenovšek: Sporočilna moč plakata kot umetniškega medija v komunikaciji z družbo
 18. Ajda Skrbinšek: Slikarski prostor modre barve
 19. Ervin Pregelj: Motiv morja - marina
 20. Janja Jurečič: Arhiviranje kot beleženje
 21. Katja Bašič: Strip kot slika
 22. Simona Leban: Kolažirana fotografija
 23. Matic Karče: Figuralno in figurativno v slikarstvu druge polovice 20. stoletja
 24. Petra Pergar: Sodobni portret
 25. Lara Gujtman: Gesta v sliki
 26. Nives Markovič: LJ
 27. Nina Cvirn: Slikarstvo akcije in otroška risba
 28. Damir Dragulj: Avtomatizem
 29. Jernej Jakomin: Kulturna krajina in slovensko slikarstvo
 30. Teja Plečnik: Hundertwasser in modernizem
 31. Nal Mahne: Likovna pojavnost in kulturna dediščina

Druga dela (18)

 1. Janja Enova: Likovno izražanje kot pomoč pri zvišanju kakovosti življenja bolnic s sladkorno boleznijo in povišano telesno težo
 2. Forma v gibanju
 3. Zdenko Huzjan: Maša Mlinarič - Forma v gibanju
 4. Darja Zupan: Zaznamovan prostor
 5. Zdenko Huzjan: Gestualno slikanje in ritual postopkov slikanja (kapljanje, razlivanje, prelivanje, prelivanje z odtiskovanjem, smeri, žarenje barve in sledi)
 6. Zdenko Huzjan: Telo kot metafora Modernizma
 7. Zdenko Huzjan: Slikanje 8, Risanje 8
 8. Zdenko Huzjan: Podobe časa
 9. Zdenko Huzjan: Področje slike in risbe
 10. Zdenko Huzjan: Neimenljivo
 11. Zdenko Huzjan: »Arhiviranje svetlobe« Eva Gorišek
 12. Zdenko Huzjan, Tomaž Gorjup, Črtomir Frelih, Roman Makše, Mirko Bratuša, Beatriz Tomšič Čerkez, Jurij Selan, Andrej Brumen Čop, Ivo Mršnik: Teden univerze : razstava profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko
 13. Osnove oblikotvornosti 4
 14. Razstava likovnih del 3. letnika Likovne pedagogike
 15. Matic Karče, Peter Lipar, Jure Kostanjšek, Marijan Žura: Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč
 16. Zdenko Huzjan: Poetika novega prostora
 17. Zdenko Huzjan: Vzajemnost ideje in prakse
 18. Črtomir Frelih, Zdenko Huzjan, Ivo Mršnik, Jožef Muhovič: Prisotna odsotnost figure