Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Jure Demšar: Evolucija mehkih animatov v tekmovalnem okolju
 2. Iztok Lebar Bajec: Fuzzy model for a computer simulation of bird flocking

Magistrska dela (10)

 1. Mitja Rizvič: Avtomatsko postavljanje ločil v surovem tekstu
 2. Danijel Mišanović: Analiza vpliva parametrov modela na evolucijo skupinskega vedenja
 3. Peter Fajdiga: Plavajoča bitja v simulaciji NVIDIA FleX
 4. Uroš Prosenik: Razvoj računalniške igre za izvedbo psiholoških testov in kognitivnega treninga
 5. Veronika Blažič: Računalniški model plenjenja jat rib: evolucija naprednih taktik pri spremenljivi energiji posameznikov
 6. Anton Semprimožnik: Analiza zmogljivosti mobilnih spletnih brskalnikov pri izrisovanju videa
 7. DEJAN GRBEC: Uporaba genetskih algoritmov za optimizacijo parametrov adaptivnega modela skupinskega obnašanja ob napadu plenilca
 8. DOMINIK PANGERŠIČ: Aerodinamika v modelih za računalniško simulacijo letenja ptic v jati
 9. Ema Jenko: Uporaba senzorjev gibanja v oskrbovanem stanovanju
 10. Primož Pečar: Uporaba adiabatnega pristopa pri realizaciji trojiškega procesiranja na osnovi kvantnih celičnih avtomatov

Diplomska dela (48)

 1. JERNEJ KALIN: Uporaba fotogrametrije za namene ohranjanja kulturne dediščine
 2. ANDREJ ULČAR: Globalno osvetljevanje z voksli
 3. MIHAEL ŠVIGELJ: Optimizacija razporeditve tipk tipkovnice za pisanje slovenskega besedila
 4. JURE BEVC: Uporaba genetskih algoritmov za učenje inteligentnih agentov v računalniških igrah
 5. VID TRTNIK: Vpliv uporabniškega vmesnika pri igranju igre na telefonih
 6. MATIC VRTAČNIK: Uporaba inverzne kinematike pri proceduralno generiranih animacijah
 7. ERIK RAKUŠČEK: Proceduralna animacija skupinskega lova volkov
 8. ŠPELA ČOPI: Simuliranje prometnih zgostitev na avtocestah
 9. NEJC KROKTER: Analiza vpliva altruizma na življenjsko dobo entitet v navideznem svetu
 10. MITJA GORIŠEK: Krdelo volkov: modeliranje in simulacija skupinskega plenjenja
 11. DOMEN HOFMAN: Sistem za daljinski klic na pomoč v domu starejših
 12. OSKAR KOROŠEC: Proceduralno generiranje tropskega otoka
 13. Rok Šeme: Računalniška simulacija črede ovc in psa ovčarja
 14. Uroš Prosenik: Naravna interakcija za mobilno navidezno resničnost
 15. JAKOB PAVLI: Oskrbovana stanovanja: zakonodaja, standardi in informacijsko komunikacijska tehnologija
 16. JANI PLESNIČAR: Gradnja poligonske mreže proceduralnega drevesa
 17. ANŽE ČUK: CUDA izvedba mehkega modela za simulacijo skupinskega vedenja
 18. Tomaž Marinčič: Orodje za snovanje trojiških kvantnih celičnih avtomatov
 19. Gregor Jagnje: Simulacija črede ovc in psa goniča
 20. Rok Bricman: Realizacija mehkega inferenčnega stroja v okolju CUDA
 21. Anej Placer: Generiranje glasbenih sekvenc z uporabo modela umetnega življenja
 22. Vito Arh: Načrtovalski vzorci in njihova uporaba pri optimizaciji programske opreme merilnih naprav električne energije
 23. Miha Moškon: Modeliranje iskanja izvora hrane v mehkem modelu za računalniško simulacijo letenja ptic v jati
 24. TOMAŽ MARINČIČ: Orodje za snovanje trojiških kvantnih celičnih avtomatov
 25. GREGOR JAGNJE: Simulacija črede ovc in psa goniča
 26. ROK BRICMAN: Realizacija mehkega inferenčnega stroja v okolju CUDA
 27. ANEJ PLACER: Generiranje glasbenih sekvenc z uporabo modela umetnega življenja
 28. Gašper Stipanič: Računalniški model in simulacija avtomatiziranega skladišča
 29. Klemen Strušnik: Računalniška prepoznava obraznih izrazov
 30. Blaž Meden: Detekcija dlani in položaja prstov s pomočjo barvno-globinske kamere
 31. Ivan Mlinarič: Tridimenzionalna vizualizacija avtomatiziranega skladišča v realnem času
 32. Mark Rolih: Analiza možnosti realizacije logičnih reverzibilnih vrat v trostanjskem kvantnem celičnem avtomatu
 33. Matjaž Okretič: Mehki algoritem segrevanja in vzdrževanja temperature v procesu varjenja piva
 34. Dominik Pangeršič: Računalniški model usklajenega pristajanja in vzletanja
 35. Aleš Palčič: Analiza protokolov TRILL in SPB glede na funkcionalnosti protokola STP
 36. Aleš Gerkman: Avtomatizacija testiranja prenosa faks sporočila preko IP omrežja
 37. Andrej Jakopič: Implementacija e-računov v spletno bančništvo
 38. Miha Puš: Identifikacija potrebne opreme za izdelavo privatnega oblaka
 39. Aleš Golja: Primerjava aktualnih spletnih brskalnikov
 40. Ivan Jovanovski: Testiranje zmogljivosti spletne aplikacije Origami DMS
 41. Grega Kres: Razpoznavanje znakov prstne abecede na osnovi računalniškega vida
 42. Uroš Raztresen: Barvna korekcija pri digitalni video montaži
 43. Borut Kumperščak: Uporaba metod računalniškega vida za delno avtomatizirano analizo medsebojnih razdalj ptic v mirovanju
 44. Žiga Lipar: Sistem izmenjave avtomatsko pridobljenih okoljskih podatkov
 45. Dušan Berce: Spremljanje izvajanja poizvedb na podatkovnem strežniku
 46. Matevž Podnar: Nadgradnja Linux stikala s podporo multicast preklapljanju, ki temelji na vohljanju IGMP paketov
 47. Samo Vodopivec: Analiza prenosa podatkov pri prehajanju med dostopnimi točkami v brezžičnem omrežju
 48. Gregor Žnidaršič: Analiza vzrokov in načinov odpovedi programske rešitve E-Trans