Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Mihaela Triglav Čekada: Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje

MSc theses (4)

 1. Maruša Cestnik: Napovedovanje debeljenja in taljenja snega s Triglavskega ledenika
 2. Maja Lavrič: Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov
 3. Nina Kranjec: Preučevanje gozdnih sestojev in posameznih drevesnih vrst iz normalizirane intenzitete laserskih točk
 4. Patricija Barbo: Analiza višinskega prirastka iglavcev iz veččasovnih podatkov laserskega skeniranja

BSc theses (13)

 1. Karla Košir: Preučevanje deleža prodiranja aerolaserskih žarkov skozi vegetacijo na izbranih primerih
 2. Jure Stramec: Fotogrametrično dokumentiranje objektov kulturne dediščine lokalnega pomena - primer kmetije Sgerm
 3. Tomaž Merkun: Fotogrametrični zajem kapelic in njihova predstavitev na Geopediji in Google Zemlji
 4. Niko Fabiani: Analiza položajne točnosti državnega ortofota glede na časovno obdobje njegove izdelave
 5. Rok Maver: Pregled stanja točk državnih trigonometričnih mrež na območju Žužemberka
 6. Patricija Barbo: Uporaba interaktivne metode fotogrametrične orientacije posnetkov na primeru Ledenika pod Skuto
 7. Tomaž Gnidovec: Določitev obsega ledenikov iz kart 2. in 3. avstrijske vojaške izmere
 8. Leonora Adjova: Preučevanje snežišča v Skednju pod Prisojnikom z interaktivno metodo orientacije posameznih fotografij
 9. Catherine Desiree Počkaj: Primerjava popolnosti OpenStreetMap, Wikimapia in OpenTopoMap za testna območja v Sloveniji
 10. Maša Zorjan: Pregled stanja točk državnih trigonometričnih mrež na izbranem območju v okolici Ormoža
 11. Lara Vrtačnik: Snežišča Slovenije na prosto dostopnih fotogrametričnih, lidarskih in satelitskih posnetkih
 12. Matic Lalovič: Fotogrametrična izmera geodetskih znamenj mariborske triangulacijske baze
 13. Nika Širca: Pregled ohranjenosti točk državnih trigonometričnih mrež IV. reda v okolici Postojne

Other documents (4)

 1. Mihaela Triglav Čekada, Natalija Novak, Katja Oven: Potenciali fotografij, posnetih s pametnim telefonom, za izmero prostovoljnih geografskih informacij
 2. Mihaela Triglav Čekada, Dalibor Radovan: The willingness of volunteers to report changes on topographic maps
 3. Nina Kranjec, Mihaela Triglav Čekada, Milan Kobal: Predicting tree species based on the geometry and intensity of aerial laser scanning point cloud of treetops
 4. Mihaela Triglav Čekada, Ivan Lojk, Rado Škafar, Bojan Stopar: Characteristics of trigonometric control network marks in the Primorska region