Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Daša Weber: Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na ravnotežje

Magistrska dela (14)

 1. Katja Stanonik: Učinkovitost transkutane električne stimulacije tibialnega živca na simptome urinske inkontinence pri ženskah – s placebom kontroliran poskus
 2. Kaja Okršlar: Značilnosti ultrazvočne preiskave trebušne prepone in spirometrije pri bolnikih s spinalno mišično atrofijo
 3. Ivana Hrvatin: Vpliv bolečine v medeničnem obroču povezane z nosečnostjo na statično ravnotežje v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti
 4. Vanja Mesec: Izvedba Y ravnotežnega testa pri zdravih otrocih starih med 8 in 12 let
 5. Miha Magdič: Zanesljivost kolenskega artrometra GNRB® pri športnikih v različnih starostnih obdobjih
 6. Maja Tušek: Primerjava učinkov vadbe za ravnotežje s kognitivnimi nalogami in vadbe za mišično zmogljivost spodnjih udov na ravnotežje in hitrost hoje pri starejših odraslih
 7. Mojca Pišotek: Zanesljivost modificiranega kliničnega testa senzorične interakcije in ravnotežja na pritiskovni plošči v treh položajih in razlike v izidih med odraslimi različnih starosti
 8. Vesna Jereb: Ugotavljanje skladnosti inštrumentalnega in na tla nalepljenega Y testa pri okvarah gležnja, kolena in kolka
 9. Tjaša Vidmar: Zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice in povezanost ocen mišičnega tonusa z obsegom gibljivosti sklepov ter jakostjo mišic skočnega sklepa
 10. Mateja Glavič: Natančnost pametnih telefonov pri merjenju števila prehojenih korakov
 11. Lana Jović: Vpliv programa FIFA 11+ na telesno zmogljivost mladih odbojkaric
 12. Tjaša Knific: Ocena ogroženosti za padce in model fizioterapevtske obravnave v lokalni skupnosti, za preprečevanje padcev doma živečih, starejših prebivalcev Slovenije
 13. Iva Vaner: Vpliv uporabe elastičnih lepilnih trakov na mišično jakost in vzdržljivost fleksorjev prstov pri plezalcih
 14. Ana Kordiš: Normativne vrednosti Y testa za oceno ravnotežja pri preiskovancih moškega in ženskega spola v različnih starostnih obdobjih

Diplomska dela (68)

 1. Miha Čater: Učinkovitost senzo-motorične vadbe na zmanjšanje bolečine v spodnjem delu hrbta – pregled literature
 2. Špela Urbančič: Vpliv vadbe z roboti na hojo pri otrocih s cerebralno paralizo – pregled literature
 3. Eva Bras: Načini zdravljenja žariščne distonije prstov roke pri glasbenikih – pregled literature
 4. Zarja Fabjan: Merske lastnosti revidirane enotne ocenjevalne lestvice za Parkinsonovo bolezen
 5. Eva Meglič: Testi ravnotežja za prepoznavo in oceno posledic blage nezgodne poškodbe možganov
 6. Anita Janežič: Učinki TENS na bolečino, zmogljivost mišic in funkcijske zmožnosti pri osebah z artrozo kolenskega sklepa
 7. Monika Pavlović: Zanesljivost modificiranega testa senzorične interakcije na eni nogi na pritiskovni plošči
 8. Eva Vovko: Spremembe fiziološke telesne drže v nosečnosti in opravljene meritve telesne drže
 9. Maša Brajič: Učinkovitost vadbe funkcijskih nalog za ravnotežje pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo - pregled literature
 10. Benjamin Alispahić: Vpliv joge na tveganje in strah pred padci starejših odraslih - pregled literature
 11. Neja Čalič: Učinki ritmičnih zvočnih spodbud na izboljšanje hoje pri Parkinsonovi bolezni - pregled literature
 12. Tina Jurejevčič: Učinkovitost vadbe za izboljšanje ravnotežja in hoje pri pacientih z nezgodno poškodbo možganov – pregled literature
 13. Natalija Kerezović: Vpliv vadbe folklornih plesov na ravnotežje
 14. Katja Štucin: Vpliv vibracij celotnega telesa na ravnotežje in nadzor drže pri pacientih po rekonstrukciji sprednje križne vezi - pregled literature
 15. Vita Slak: Merske lastnosti testa vstajanja s stola v 30 sekundah
 16. Ana Raum: Učinkovitost telerehabilitacije za izboljšanje ravnotežja in funkcijskih sposobnosti pri pacientih po možganski kapi
 17. Ana Wankmüller: Vpliv hipoterapije in terapevtskega jahanja na kakovost življenja pri različnih nevroloških boleznih in okvarah – pregled literature
 18. Larisa Glažar: Vpliv stoje na grobih podlagah na statično ravnotežje
 19. Sergeja Bec: Učinki transkutane električne živčne stimulacije pri osebah s sindromom fibromialgije - pregled literature
 20. Darja Pestotnik: Vpliv uveljavljenih vadbenih programov na zmanjšanje tveganja za padce pri starejših odraslih
 21. Monika Kastelec: Takojšnji učinek manualne terapije na funkcijo gležnja pri nogometašici s kronično nestabilnostjo gležnja – študija primera
 22. Larisa Grubič: Vpliv lokalne vibracije podplatov na statično ravnotežje
 23. Dejana Stojnić: Učinek placeba pri terapiji s transkutano električno-živčno stimulacijo pri osebah s kronično bolečino v križu
 24. Sara Novak: Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših odraslih
 25. Karmen Zrnec: Vpliv štiritedenskega vadbenega programa na traku na ravnotežje
 26. Nika Tilinger: Vpliv gibljivosti spodnjih udov na ravnotežje pri starostnikih
 27. Klara Valenčič: Vpliv različnih kognitivnih nalog na izid vstani in pojdi testa pri aktivnih starejših osebah
 28. Naomi Novak: Učinki zaporednih meritev stoje na mehki podlagi na gibanje središča pritiska
 29. Žiga Pirnat: Učinkovitost vadbenih programov za korekcijo anteriorne drže glave – pregled literature
 30. Teja Močnik: Takojšen učinek elastičnih lepilnih trakov na statično ravnotežje pri zdravih osebah
 31. Jerica Podvratnik: Izvedljivost testa stoje na eni nogi na pritiskovni plošči pri dejavnih starejših
 32. Jana Knavs: Učinki hipoterapije na hojo in ravnotežje pri bolnikih po možganski kapi in multipli sklerozi - pregled literature
 33. Tadej Gajser: Ugotavljanje učinkov fizioterapevtskih postopkov za zmanjševanje dejavnikov tveganja za padce pri pacientih po možganski kapi - pregled literature
 34. Vesna Jereb: Zmogljivost odriva sonožnega in enonožnega skoka pri baletkah in odbojkaricah
 35. Jana Čoh: Vpliv v ravnotežje usmerjene vadbe na izboljšanje hoje in ravnotežja pri pacientih po totalni endoprotezi kolena – pregled literature
 36. Alma Skenderović: Učinkovitost vadbe joge pri multipli sklerozi - pregled literature
 37. Anja Gjörek: Učinek vibracijske terapije celega telesa na funkcijo in zmogljivost zgornjega uda - pregled literature
 38. Šejla Heljezović: Primerjava treh testov ravnotežja in premičnosti pri starejših odraslih
 39. Gal Jereb: Učinek preventivne lokalne vibracijske terapije na zapoznelo mišično bolečino in sposobnost zavestne kontrakcije skeletnih mišic - študija več primerov
 40. Doroteja Okorn: Primerjava dinamometričnega in elektrofiziološkega indeksa razcepljene roke pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
 41. Maša Brinšek: Vpliv vadbe joge na ravnotežje pri starejših odraslih – pregled literature
 42. Matic Sešek: Ugotavljanje učinka tal in učinka stropa modificirane slovenske različice mini-best testa za oceno ravnotežja pri starejših odraslih
 43. Blanka Resnik: Merske lastnosti lestvice za celovito oceno spremembe
 44. Anja Hudej: Vpliv vadbe pilates na ravnotežje pri starejših odraslih
 45. Ota Kramer: Takojšnji vpliv vibracije celega telesa na mišični tonus in hojo pri otrocih s cerebralno paralizo – pregled literature
 46. Simon Navodnik: Vpliv transkutane električne živčne stimulacije na artrogeno inhibicijo štiri glave stegenske mišice
 47. Justina Kokelj: Fizioterapevtski postopki za zmanjševanje ogroženosti za padce pri osebah z multiplo sklerozo - pregled literature
 48. Lana Merzelj: Učinek transkutane električne živčne stimulacije na gibanje središčnega pritiska med mirno stojo pri starejših odraslih
 49. Neža Vene: Primerjava časovno merjenega testa vstani in pojdi in L-testa pri starejših odraslih
 50. Katja Pahor: Merske lastnosti lestvice okvare trupa
 51. Jana Sinožič: Učinkovitost vadbe hoje v zunanjem okolju pri pacientih po možganski kapi
 52. Urška Škorja: Vpliv transkutane električne živčne stimulacije in senzorične električne stimulacije na gibalne sposobnosti zgornjega uda pri pacientih po možganski kapi
 53. Alja Tovornik: Učinki transkutane električne živčne stimulacije na zmanjševanje bolečine pri porodu - pregled literature
 54. Doroteja Slapnik: Test tandemske hoje naprej in tandemske hoje nazaj: primerjava rezultatov starejših in mlajših preiskovancev
 55. Iva Vaner: Mera izida ravnotežja po rehabilitaciji starejših; ugotavljanje učinka stropa pri testiranju dejavnih starejših oseb
 56. Nuša Stoklas: Učinki transkutane električne živčne stimulacije na spastičnost mišic pri pacientih po možganski kapi – pregled literature
 57. Metka Močilar: Korelacija med izidom Testa za oceno statičnega ravnotežja in gibanjem središča pritiska
 58. Katarina Močnik: Učinkovitost uporabe kapacitivne in rezistivne monopolarne radiofrekvence v fizioterapiji - pregled literature
 59. Martin Knaus: Vpliv somatosenzorične vadbe na izboljšanje propriocepcije v gležnju in funkcionalnega primanjkljaja pri kronični nestabilnosti gležnja – pregled literature
 60. Tamara Jerenko: Povezanost spoznavnih sposobnosti s funkcijsko telesno pripravljenostjo starejših odraslih
 61. Maja Kojanec: Povezanost telesne pripravljenosti in telesne krhkosti pri starejših odraslih stanovalcih doma starejših občanov
 62. Lucija Marovšek: Učinkovitost vadbe hoje z zunanjim slušnim ritmom po možganski kapi - pregled literature
 63. Ana Smolej: Vpliv ščetkanja stopala na statično ravnotežje pri zdravih preiskovancih
 64. Nives Brundič: Lokalna vibracija in njen učinek na ravnotežje pri starejših odraslih - pregled literature
 65. Sara Ušaj: Učinek različnih frekvenc vibracij, apliciranih na telo mišice tibialis anterior, na statično ravnotežje
 66. Blaž Javornik: Vpliv vibracije celotnega telesa na ravnotežje po rekonstrukciji sprednje križne vezi in pri artrozi kolena - pregled literature
 67. Nika Oman: Vpliv vibracije celega telesa na jakost prijema
 68. Špela Trojanšek: Povezanost dosega z roko, izmerjenega z Y testom za zgornji ud, z vzdržljivostjo mišic trupa

Druga dela (23)

 1. Neža Vene, Darja Rugelj: Sočasna veljavnost časovno merjenega testa vstani in pojdi in L-testa pri starejših odraslih
 2. Metka Močilar, Darja Rugelj: Sočasna veljavnost sistema točkovanja napak pri ravnotežju z gibanjem središča pritiska
 3. Ivana Hrvatin, Darja Rugelj: Risk factors for accidental falls during pregnancy - a systematic literature review
 4. Darja Rugelj, Marko Vidovič, Renata Vauhnik: Sensory sub- and suprathreshold TENS exhibit no immediate effect on postural steadiness in older adults with no balance impairments
 5. Darja Rugelj, Matic Sešek: Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih
 6. Anja Hudej, Darja Rugelj: Vpliv vadbe pilates na stabilnost jedra in ravnotežje pri starejših odraslih - sistematični pregled literature
 7. Klara Valenčič, Darja Rugelj: Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi pri telesno dejavnih starejših odraslih
 8. Sara Novak, Darja Rugelj, Daša Weber: Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših ljudi
 9. Naomi Novak, Darja Rugelj: Ugotavljanje odvisnosti obsega gibanja središča pritiska med stojo na mehki podlagi od števila zaporednih meritev
 10. Lea Martina Rwankuba, Darja Rugelj: Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena
 11. Renata Vauhnik, Rok Matjaž, Darja Rugelj: Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera
 12. Darja Rugelj: Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih
 13. Anja Regner, Darja Rugelj: Test dosega z nogo v osmih smereh
 14. Klavdija Seražin, Darja Rugelj: Povezanost vzdržljivosti mečnih mišic s hitrostjo hoje pri starejših ženskah
 15. Darja Rugelj, France Sevšek: Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah
 16. Nika Sonc, Darja Rugelj: Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih
 17. Renata Vauhnik, Anamarija Jeraj, Klemen Glinšek, Darja Rugelj: Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB
 18. Darja Rugelj, Polona Palma: Bergova lestvica za oceno ravnotežja
 19. Manca Sedej, Darja Rugelj: Uporaba pedometrov za spremljanje telesne dejavnosti starejših
 20. Maja Tušek, Darja Rugelj: Primerjava učinkov dveh različnih vadbenih protokolov na ravnotežje in hitrost hoje pri starejših odraslih
 21. Vita Slak, Darja Rugelj: Merske lastnosti 30-sekundnega testa vstajanja s stola
 22. Mateja Glavič, Darja Rugelj: Accuracy of the "S Health" pedometer application during walking and stair climbing
 23. Vesna Jereb, Renata Vauhnik, Darja Rugelj: Influence of the sport specific training background on the symmetry of the single legged vertical counter movement jump among female ballet dancers and volleyball players