Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Daša Weber: Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na ravnotežje

Magistrska dela (6)

 1. Maja Tušek: Primerjava učinkov vadbe za ravnotežje s kognitivnimi nalogami in vadbe za mišično zmogljivost spodnjih udov na ravnotežje in hitrost hoje pri starejših odraslih
 2. Vanja Mesec: Izvedba Y ravnotežnega testa pri zdravih otrocih starih med 8 in 12 let
 3. Mojca Pišotek: Zanesljivost modificiranega kliničnega testa senzorične interakcije in ravnotežja na pritiskovni plošči v treh položajih in razlike v izidih med odraslimi različnih starosti
 4. Tjaša Vidmar: Zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice in povezanost ocen mišičnega tonusa z obsegom gibljivosti sklepov ter jakostjo mišic skočnega sklepa
 5. Ivana Hrvatin: Vpliv bolečine v medeničnem obroču povezane z nosečnostjo na statično ravnotežje v drugem in tretjem trimesečju nosečnosti
 6. Mateja Glavič: Natančnost pametnih telefonov pri merjenju števila prehojenih korakov

Diplomska dela (54)

 1. Benjamin Alispahić: Vpliv joge na tveganje in strah pred padci starejših odraslih - pregled literature
 2. Anja Gjörek: Učinek vibracijske terapije celega telesa na funkcijo in zmogljivost zgornjega uda - pregled literature
 3. Eva Meglič: Testi ravnotežja za prepoznavo in oceno posledic blage nezgodne poškodbe možganov
 4. Anita Janežič: Učinki TENS na bolečino, zmogljivost mišic in funkcijske zmožnosti pri osebah z artrozo kolenskega sklepa
 5. Šejla Heljezović: Primerjava treh testov ravnotežja in premičnosti pri starejših odraslih
 6. Ana Raum: Učinkovitost telerehabilitacije za izboljšanje ravnotežja in funkcijskih sposobnosti pri pacientih po možganski kapi
 7. Tina Jurejevčič: Učinkovitost vadbe za izboljšanje ravnotežja in hoje pri pacientih z nezgodno poškodbo možganov – pregled literature
 8. Natalija Kerezović: Vpliv vadbe folklornih plesov na ravnotežje
 9. Doroteja Okorn: Primerjava dinamometričnega in elektrofiziološkega indeksa razcepljene roke pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
 10. Katja Štucin: Vpliv vibracij celotnega telesa na ravnotežje in nadzor drže pri pacientih po rekonstrukciji sprednje križne vezi - pregled literature
 11. Miha Čater: Učinkovitost senzo-motorične vadbe na zmanjšanje bolečine v spodnjem delu hrbta – pregled literature
 12. Vita Slak: Merske lastnosti testa vstajanja s stola v 30 sekundah
 13. Sergeja Bec: Učinki transkutane električne živčne stimulacije pri osebah s sindromom fibromialgije - pregled literature
 14. Maša Brinšek: Vpliv vadbe joge na ravnotežje pri starejših odraslih – pregled literature
 15. Darja Pestotnik: Vpliv uveljavljenih vadbenih programov na zmanjšanje tveganja za padce pri starejših odraslih
 16. Neža Vene: Primerjava časovno merjenega testa vstani in pojdi in L-testa pri starejših odraslih
 17. Alma Skenderović: Učinkovitost vadbe joge pri multipli sklerozi - pregled literature
 18. Maša Brajič: Učinkovitost vadbe funkcijskih nalog za ravnotežje pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo - pregled literature
 19. Eva Vovko: Spremembe fiziološke telesne drže v nosečnosti in opravljene meritve telesne drže
 20. Maja Kojanec: Povezanost telesne pripravljenosti in telesne krhkosti pri starejših odraslih stanovalcih doma starejših občanov
 21. Tamara Jerenko: Povezanost spoznavnih sposobnosti s funkcijsko telesno pripravljenostjo starejših odraslih
 22. Martin Knaus: Vpliv somatosenzorične vadbe na izboljšanje propriocepcije v gležnju in funkcionalnega primanjkljaja pri kronični nestabilnosti gležnja – pregled literature
 23. Metka Močilar: Korelacija med izidom Testa za oceno statičnega ravnotežja in gibanjem središča pritiska
 24. Katarina Močnik: Učinkovitost uporabe kapacitivne in rezistivne monopolarne radiofrekvence v fizioterapiji - pregled literature
 25. Nuša Stoklas: Učinki transkutane električne živčne stimulacije na spastičnost mišic pri pacientih po možganski kapi – pregled literature
 26. Alja Tovornik: Učinki transkutane električne živčne stimulacije na zmanjševanje bolečine pri porodu - pregled literature
 27. Žiga Pirnat: Učinkovitost vadbenih programov za korekcijo anteriorne drže glave – pregled literature
 28. Karmen Zrnec: Vpliv štiritedenskega vadbenega programa na traku na ravnotežje
 29. Eva Bras: Načini zdravljenja žariščne distonije prstov roke pri glasbenikih – pregled literature
 30. Špela Urbančič: Vpliv vadbe z roboti na hojo pri otrocih s cerebralno paralizo – pregled literature
 31. Ana Wankmüller: Vpliv hipoterapije in terapevtskega jahanja na kakovost življenja pri različnih nevroloških boleznih in okvarah – pregled literature
 32. Urška Škorja: Vpliv transkutane električne živčne stimulacije in senzorične električne stimulacije na gibalne sposobnosti zgornjega uda pri pacientih po možganski kapi
 33. Jana Sinožič: Učinkovitost vadbe hoje v zunanjem okolju pri pacientih po možganski kapi
 34. Katja Pahor: Merske lastnosti lestvice okvare trupa
 35. Simon Navodnik: Vpliv transkutane električne živčne stimulacije na artrogeno inhibicijo štiri glave stegenske mišice
 36. Blanka Resnik: Merske lastnosti lestvice za celovito oceno spremembe
 37. Ota Kramer: Takojšnji vpliv vibracije celega telesa na mišični tonus in hojo pri otrocih s cerebralno paralizo – pregled literature
 38. Lana Merzelj: Učinek transkutane električne živčne stimulacije na gibanje središčnega pritiska med mirno stojo pri starejših odraslih
 39. Justina Kokelj: Fizioterapevtski postopki za zmanjševanje ogroženosti za padce pri osebah z multiplo sklerozo - pregled literature
 40. Anja Hudej: Vpliv vadbe pilates na ravnotežje pri starejših odraslih
 41. Matic Sešek: Ugotavljanje učinka tal in učinka stropa modificirane slovenske različice mini-best testa za oceno ravnotežja pri starejših odraslih
 42. Teja Močnik: Takojšen učinek elastičnih lepilnih trakov na statično ravnotežje pri zdravih osebah
 43. Tadej Gajser: Ugotavljanje učinkov fizioterapevtskih postopkov za zmanjševanje dejavnikov tveganja za padce pri pacientih po možganski kapi - pregled literature
 44. Vesna Jereb: Zmogljivost odriva sonožnega in enonožnega skoka pri baletkah in odbojkaricah
 45. Naomi Novak: Učinki zaporednih meritev stoje na mehki podlagi na gibanje središča pritiska
 46. Klara Valenčič: Vpliv različnih kognitivnih nalog na izid vstani in pojdi testa pri aktivnih starejših osebah
 47. Doroteja Slapnik: Test tandemske hoje naprej in tandemske hoje nazaj: primerjava rezultatov starejših in mlajših preiskovancev
 48. Jana Knavs: Učinki hipoterapije na hojo in ravnotežje pri bolnikih po možganski kapi in multipli sklerozi - pregled literature
 49. Jerica Podvratnik: Izvedljivost testa stoje na eni nogi na pritiskovni plošči pri dejavnih starejših
 50. Iva Vaner: Mera izida ravnotežja po rehabilitaciji starejših; ugotavljanje učinka stropa pri testiranju dejavnih starejših oseb
 51. Monika Pavlović: Zanesljivost modificiranega testa senzorične interakcije na eni nogi na pritiskovni plošči
 52. Nika Tilinger: Vpliv gibljivosti spodnjih udov na ravnotežje pri starostnikih
 53. Dejana Stojnić: Učinek placeba pri terapiji s transkutano električno-živčno stimulacijo pri osebah s kronično bolečino v križu
 54. Sara Novak: Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših odraslih

Druga dela (19)

 1. Metka Močilar, Darja Rugelj: Sočasna veljavnost sistema točkovanja napak pri ravnotežju z gibanjem središča pritiska
 2. Neža Vene, Darja Rugelj: Sočasna veljavnost časovno merjenega testa vstani in pojdi in L-testa pri starejših odraslih
 3. Mateja Glavič, Darja Rugelj: Accuracy of the "S Health" pedometer application during walking and stair climbing
 4. Manca Sedej, Darja Rugelj: Uporaba pedometrov za spremljanje telesne dejavnosti starejših
 5. Darja Rugelj, Polona Palma: Bergova lestvica za oceno ravnotežja
 6. Renata Vauhnik, Anamarija Jeraj, Klemen Glinšek, Darja Rugelj: Ponovljivost meritev anteriornega odmika golenice pri uporabi kolenskega artrometra GNRB
 7. Nika Sonc, Darja Rugelj: Normativne vrednosti časovno merjenega testa korakanja v štirih kvadratih
 8. Darja Rugelj, France Sevšek: Variabilnost časovnih in dolžinskih spremenljivk hoje pri starejših ženskah
 9. Klavdija Seražin, Darja Rugelj: Povezanost vzdržljivosti mečnih mišic s hitrostjo hoje pri starejših ženskah
 10. Anja Regner, Darja Rugelj: Test dosega z nogo v osmih smereh
 11. Darja Rugelj: Model večkomponentne, v ravnotežje usmerjene vadbe pri starostnikih
 12. Renata Vauhnik, Rok Matjaž, Darja Rugelj: Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera
 13. Lea Martina Rwankuba, Darja Rugelj: Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena
 14. Naomi Novak, Darja Rugelj: Ugotavljanje odvisnosti obsega gibanja središča pritiska med stojo na mehki podlagi od števila zaporednih meritev
 15. Sara Novak, Darja Rugelj, Daša Weber: Učinki vibracije celega telesa na ravnotežje starejših ljudi
 16. Klara Valenčič, Darja Rugelj: Primerjava učinka treh različnih kognitivnih nalog na izid časovno merjenega testa vstani in pojdi pri telesno dejavnih starejših odraslih
 17. Anja Hudej, Darja Rugelj: Vpliv vadbe pilates na stabilnost jedra in ravnotežje pri starejših odraslih - sistematični pregled literature
 18. Darja Rugelj, Matic Sešek: Ocena učinka tal in stropa modificiranega mini BESTesta pri dveh skupinah starejših odraslih
 19. Darja Rugelj, Marko Vidovič, Renata Vauhnik: Sensory sub- and suprathreshold TENS exhibit no immediate effect on postural steadiness in older adults with no balance impairments