Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Anja Kovanda: Molekularna opredelitev kandidatnih izolatov za nove genotipe virusov papiloma v Sloveniji
 2. Nina Kmet Lunaček: Epidemiološke, klinične in virološke značilnosti bolnikov s kronično okužbo z virusom hepatitisa B v Sloveniji
 3. Katarina Trčko: Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
 4. Anja Oštrbenk: Genetska opredelitev in tkivni tropizem kandidatnih izolatov za nove genotipe človeških papilomavirusov v Sloveniji
 5. Mateja Jelen: Genomska raznolikost človeških papilomavirusov HPV-6 in HPV-11
 6. Urška Kuhar: Lentivirusne okužbe v slovenskih rejah koz in ovac

Magistrska dela (2)

 1. Nina Jakopin: Ugotavljanje virusnega bremena in genetske raznolikosti virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih vzorcih bolnikov
 2. Sara Lisjak: Dinamika okužb z ne-visokorizičnimi genotipi človeških papilomavirusov v Sloveniji

Diplomska dela (20)

 1. Tanja Cvitanović Tomaš: Analitična in klinična opredelitev testa za dokazovanje človeških parehovirusov v cerebrospinalni tekočini
 2. Emina Durmiši: Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec virusa klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji
 3. Katarina Kaja Ećimović: Okužba s humanimi virusi papiloma pri bolnikih z invertnimi papilomi
 4. Saša Haberl Meglič: Molekularna opredelitev podtipskih različic gena E7 slovenskih izolatov humanega papiloma virusa genotipa 31
 5. Martin Fettich: Primerjava dveh metod za dokazovanje sočasnih okužb z večimi genotipi humanih virusov papiloma
 6. Gregor Ključevšek: Primerjava ročne in avtomatske izolacije DNA v postopku dokazovanja okužb s človeškim virusom citomegalije
 7. Petra Vučko: Primerjava ročne in avtomatske izolacije DNA v postopku dokazovanja okužb s humanimi virusi papiloma
 8. Mojca Šoštarič: Dokazovanje proti meticilinu odpornega Staphyloccocus aureus z uporabo molekularne metode neposredno iz kužnine
 9. Anja Kovanda: Molekularna opredelitev podtipskih različic humanega virusa papiloma HPV-53 iz Belgije
 10. Željka Bogovac: Opredelitev podtipskih različic nekodirajočega področja genoma humanega virusa papiloma HPV-6
 11. Dejan Kocon: Filogenetska analiza izolatov virusa klopnega meningoencefalitisa iz kliničnih vzorcev bolnikov
 12. Tanja Bizimoska: Dokaz virusa limfocitnega horiomeningitisa pri malih sesalcih v Sloveniji
 13. Gregor Zupan: Razporeditev genotipov virusa hepatitisa C v Sloveniji v letih 2003-2006
 14. Katja Kobal: Človeški sapovirusi v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom v Sloveniji
 15. Petra Čuk: Razreševanje mejnih rezultatov testa Hybrid Capture 2 HPV DNA za dokazovanje visokorizičnih humanih virusov papiloma
 16. Anja Oštrbenk: Analiza mikrobioloških objav in citiranosti revije Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica v letih 1992-2008
 17. Lea Hošnjak: Dokazovanje okužb s človeškimi papilomavirusi v arhivskih tkivnih vzorcih ploščatoceličnega karcinoma ustne votline in ustnega dela žrela
 18. Tanja Zidarič: Ugotavljanje novih vrst hantavirusov v rovkah v Sloveniji
 19. Anja Zagožen: Prevalenca okužbe z virusom hepatitisa D pri bolnikih s kroničnim hepatitisom B v Sloveniji
 20. Eva Sodja: Primerjava klasične bakteriološke diagnostike in molekularne metode za dokazovanje parodontopatogenih bakterij v vzorcih iz parodontalnih žepov

Druga dela (3)

 1. G. Gimpelj Domjanič, Lea Hošnjak, Maja M. Lunar, Lucijan Skubic, Tomaž Mark Zorec, Joško Račnik, Blaž Cigler, Mario Poljak: First report of Phodopus sungorus Papillomavirus Type 1 infection in Roborovski hamsters (Phodopus roborovskii)
 2. Marc Arbyn, Laia Bruni, Partha Basu, Mario Poljak, Murat Gultekin, Christine Bergeron, Glenn David Ritchie, Elisabete Weiderpass: Tackling cervical cancer in Europe amidst the COVID-19 pandemic
 3. Katja Seme, Mario Poljak, Branka Čelan-Lucu, Gorazd Lešničar, Vladimir Brinovec, Mojca Matičič, Jelka Meglič-Volkar, Saša Žužek-Rešek, Srečko Štepec, Zvonko Baklan, Dušan Andoljšek, Majda Benedik-Dolničar, Peter Dovč, Srečko Koren: Genomska tipizacija izolatov virusa hepatitisa C v Sloveniji