Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Sana Fajdiga: Vpliv sevov iz rodov Salmonella in Lactobacillus na raven izražanja interleukina 8 in proteina toplotnega stresa 70 v celicah Caco-2
 2. Nina Čelesnik Smodiš: Ugotavljanje senzibilizacije in spremlajnje imunoterapije z rekombinantnimi alergeni iz strupov kožekrilcev
 3. Anja Mavrič: Vpliv seva Lactobacillus gasseri K7 in njegovih bakteriocinov na črevesno barierno funkcijo in vnetni odziv in vitro
 4. Irena Roškar: Razvoj zaviralcev prebavnih glikozidaz in dipeptidil-peptidaze 4
 5. Luka Bolha: Molekularna analiza imunskega odziva ob sočasnih okužbah s ptičjim paramiksovirusom tipa 1 in bakterijo Mycoplasma synoviae
 6. Angela Cividini: Molekularna karakterizacija beljakovin v mleku kobile (Equus caballus)

Magistrska dela (26)

 1. Nina Skale: Merjenje proliferacije limfocitov po spodbujanju s sestavinami celičnih sten bakterij in gliv
 2. Katka Pohar: Določanje T-celičnega imunskega odziva proti citomegalovirusu pri bolnikih po presaditvi organov
 3. Sara Ladinek: Uporaba tehnologije fenotipskih mikromrež za izboljšanje rasti in produktivnosti industrijskih sesalskih celičnih linih CHO
 4. Nana Škrjanc: Merjenje znotrajceličnega kalcija po spodbujanju limfocitov z različnimi bakterijskimi LPS in glivičnimi betaglukan molekulami
 5. Nina Malačič: Poznavanje in sprejemljivost gensko spremenjenih organizmov med študenti
 6. Teja Bizjak: Vpliv različnih oblik žvepla na privzem kadmija pri ranem mošnjaku (Noccaea (Thlaspi) praecox)
 7. Alenka Šifrar: Proteoliza žitnih proteinov med spontano fermentacijo kislega testa iz različnih vrst moke
 8. Julija Jakopin: Vzpostavitev tkivne kulture večih genotipov miniaturnih vrtnic ter indukcija cvetenja in vitro
 9. Klavdija Glavač: Vpliv mikrookolja na preživetje in migracijo melanomskih celic z različnim metastatskim potencialom
 10. Katja Guček: Tarčna mutageneza mikrospor oljne ogrščice (Brassica napus L.) s tehnologijo CRISPR/Cas9
 11. Maja Jelenc: Preučevanje vpliva ultrafiltracije in diafiltracije na tvorbo proteinskih agregatov
 12. Tjaša Cesar: Preučevanje bakterijskih in glivnih združb tal v vinogradih z ekološko pridelavo grozdja
 13. Anita Bahor: Optimizacija proizvodnje surfaktina z manipulacijo sistema za zaznavanje celične gostote ter gojišča pri bakteriji Bacillus subtilis
 14. Ines Kmet: Molekularna opredelitev izolatov človeškega papilomavirusa HPV-16 iz predela glave in vratu ter anogenitalnega predela
 15. Urša Kešar: Vpliv izbranih dejavnikov na protitumorno delovanje metformina v celični kulturi rakavih celic
 16. Ana Golob: Kinetika vezave rekombinantnih monoklonskih protiteles na receptor FcyRIIIa
 17. Vid Jan: Serum reduction approaches in mesenchymal stem cell media
 18. Petra Dimic: Priprava in analiza monoklonskih protiteles proti egerolizinu RahU iz bakterije Pseudomonas aeruginosa PA01
 19. Aleksander Longo: Izražanje imunskih genov v različnih razvojnih fazah kranjske čebele (Apis mellifera carnica) po izpostavitvi pesticidoma kumafos in prokloraz
 20. Blanka Cingl: Priprava in karakterizacija monoklonskih protiteles proti TLR15
 21. Tjaša Tibaut: Modeliranje strukture molekule TLR15 in napoved vezavnih mest za ligande z bioinformacijskimi orodji
 22. Klemen Strojan: Analiza vpliva površinske plasti magnetnih nanodelcev na preživetje celic in vitro
 23. Eva Blatnik: Učinek ekstrakta ognjiča na kokošje makrofage in vitro
 24. Vesna Bizjak Černac: Uporaba pretočne citometrije za določanje N-glikolilneuraminske kisline pri ovarijskih celicah kitajskega hrčka
 25. Špela Kodre: Izražanje genov za imunost v celicah HD11 in CEC-32 ob in vitro okužbi z bakterijo Mycoplasma synoviae in ptičjim paramiksovirusom tipa 1
 26. Nives Opeka: Lisavirusi pri netopirjih

Diplomska dela (24)

 1. Luka Bolha: Preverjanje nukleazne aktivnosti pri patogenih bakterijah izbranih vrst rodu Mycoplasma
 2. Katja Šuster: In vitro affinity maturation of recombinant VHH antibodies specific for a 16kDa protein present in Mycobacterium tuberculosis
 3. Vesna Bizjak Černac: Uporaba pretočne citometrije za spremljanje karakteristik celic CHO v bioprocesih
 4. Nina Čelesnik Smodiš: Priprava in delni opis monoklonskih protiteles proti virusu ptičje gripe H5N1
 5. Jernej Obreza: Lastnosti membranskih proteinov bakterije Mycoplasma neurolyticum
 6. Alenka Mirnik: Identifikacija receptorja za prenos molekule IgY iz krvi v jajčni rumenjak
 7. Teja Zakrajšek: Nevraminidazna aktivnost bakterije Mycoplasma canis
 8. Jana Kalan: Nevraminidazna aktivnost pri bakteriji Mycoplasma corogypsi
 9. Špela Miklavič: Priprava fuzijskih proteinov za samosestavljive membrane
 10. Rok Mirtek: Določanje citokinov v sinovialnih tekočinah kokoši okuženih z bakterijo Mycoplasma synoviae
 11. Simon Blatnik: Karakterizacija proteinov bakterije Mycoplasma cynos z monoklonskimi protitelesi
 12. Barbara Pistivšek: Identifikacija receptorja za Fc del IgY molekule bakterije Mycoplasma synoviae
 13. Daliborka Dušanić: Spremljanje fenotipskih lastnosti človeških hrustančnih celic med gojenjem v alginat/agaroznem gelu
 14. Gregor Zupin: Vpliv raznolikosti bakterijskih endotoksinov na imunski odziv
 15. Aleš Korošec: Prilagoditev kometnega testa za preverjanje genotoksičnosti vodnih izlužkov blata
 16. Simona Salmič: Priprava kokošjih monoklonskih protiteles
 17. Luka Omahen: Določitev lastnosti monoklonskih antiidiotipskih protiteles proti monoklonskemu protitelesu V5B2, ki selektivno veže patološko izoobliko prionskega proteina
 18. Eva Skvarča: Vpliv inhibitorjev endocitoze na učinkovitost električno posredovanega vnosa plazmidne DNA v celice melanoma B16F1
 19. Saša Koprivec: Identifikacija proteinov sklepnega hrustanca kokoši, ki reagirajo z avtoprotitelesi
 20. Vida Forstnerič: Učinek mutacij flagelina na njegovo funkcionalnost in vlogo pri stimulaciji imunskega sistema
 21. Urška Kladnik: Ugotavljanje citotoksičnosti rdečega barvila bakterije Vibrio sp. za primarne mišje limfocite B
 22. Iva Horvat: Vpliv bakterije Mycoplasma synoviae na preživetje kokošjih hrustančnih celic v pogojih in vitro
 23. Iva Boltar: Pridobivanje bioloških učinkovin iz kokošjih jajc
 24. Sandra Pintar: Vpliv temperature in vrednosti pH na aktivnost nevraminidaze bakterije Ornithobacterium rhinotracheale

Druga dela (12)

 1. Ivanka Cizelj, Rebeka Lucijana Berčič, Daliborka Dušanić, Mojca Narat, Janko Kos, Peter Dovč, Dušan Benčina: Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae express a cysteine protease CysP, which can cleave chicken IgG into Fab and Fc
 2. Rebeka Lucijana Berčič, Ivanka Cizelj, Mateja Benčina, Mojca Narat, Janet M. Bradbury, Peter Dovč, Dušan Benčina: Demonstration of neuraminidase activity in Mycoplasma neurolyticum and of neuraminidase proteins in three canine Mycoplasma species
 3. Špela Knez, Mojca Narat, Jernej Ogorevc: Differential gene expression induced by different TLR agonists in A549 lung epithelial cells is modulated by CRISPR activation of TLR10
 4. Tanja Tesovnik, Minja Zorc, Marko Ristanić, Uroš Glavinić, Jevrosima Stevanović, Mojca Narat, Zoran Stanimirović: Exposure of honey bee larvae to thiamethoxam and its interaction with Nosema ceranae infection in adult honey bees
 5. Andraž Dolar, Damjana Drobne, Mojca Narat, Anita Jemec Kokalj: Tire microplastics exposure in soil induces changes in expression profile of immune-related genes in terrestrial crustacean Porcellio scaber
 6. Manuela Čitar, Biljana Hacin, Mateja Štempelj, Jernej Dolinšek, Irena Rogelj, Bojana Bogovič Matijašić, Mojca Narat, Gorazd Tompa: Human intestinal mucosa-associated Lactobacillus and Bifidobacterium strains with probiotic properties modulate IL-10, IL-6 and IL-12 gene expression in THP-1 cells
 7. Tanja Kunej, Simon Horvat, Janez Salobir, Blaž Stres, Špela Mikec, Tomaž Accetto, Gorazd Avguštin, Bojana Bogovič Matijašić, Angela Cividini, Andreja Čanžek Majhenič, Marko Čepon, Leon Deutsch, Ida Djurdjevič, Emil Erjavec, Gregor Gorjanc, Antonija Holcman, Dušanka Jordan, Luka Juvančič, Stane Kavčič, Ajda Kermauner, Marija Klopčič, Tina Kocjančič, Milena Kovač, Aleš Kuhar, Andrej Lavrenčič, Jakob Leskovec, Alenka Levart, Špela Malovrh, Romana Marinšek-Logar, Petra Mohar Lorbeg, Mojca Narat, Tanja Obermajer, Diana Paveljšek, Tatjana Pirman, Klemen Potočnik, Ilona Rac, Vida Rezar, Irena Rogelj, Mojca Simčič, Aleš Snoj, Simona Sušnik Bajec, Tanja Šumrada, Dušan Terčič, Primož Treven, Maša Vodovnik, Manja Zupan Šemrov, Jaka Žgajnar, Silvester Žgur, Peter Dovč: How can we advance integrative biology research in animal science in 21st century?
 8. Daliborka Dušanić, Luka Bolha, Mojca Narat, Irena Oven: Setting up a gene expression study for tissue cells by method of quantitative real-time PCR
 9. Luka Bolha, Daliborka Dušanić, Mojca Narat, Irena Oven: Comparison of methods for relative quantification of gene expression using real-time PCR
 10. Daliborka Dušanić, Dušan Benčina, Irena Oven, Ivanka Cizelj, Mojca Benčina, Mojca Narat: Mycoplasma synoviae induces upregulation of apoptotic genes, secretion of nitric oxide and appearance of an apoptotic phenotype in infected chicken chondrocytes
 11. Daliborka Dušanić, Rebeka Lucijana Berčič, Ivanka Cizelj, Simona Salmič, Mojca Narat, Dušan Benčina: Mycoplasma synoviae invades non-phagocytic chicken cells in vitro
 12. Anja Colja Venturini, Mara Bresjanac, Tanja Vranac, Simon Koren, Mojca Narat, Mara Popović, Vladka Čurin-Šerbec: Anti-idiotypic antibodies