Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Tjaša Danevčič: Vpliv slanosti na energetski metabolizem pri bakteriji Vibrio sp.
 2. Maja Borić: Vpliv viskoznosti medija na ekofiziologijo bakterije Vibrio ruber
 3. Janez Orehek: Strukturni opis biorazgradnje gostil na celulozni osnovi

Magistrska dela (8)

 1. Ana Cerar: Optimizacija gojenja mikroalg v iztoku iz bioplinske naprave za proizvodnjo bioplina
 2. Barbara Kozjek: Mikrobiološka razgradnja arheološkega mokrega lesa
 3. Simon Sretenović: Vloga levana pri strukturiranju bakterijskih biofilmov
 4. Klemen Petek: Biorazgradljivost celuloznih derivatov
 5. Tanja Tesovnik: Preučevanje difuzijskih lastnosti biofilmov pri bakteriji Bacillus subtilis
 6. Špela Koželj: Validacija metode za določevanje koliformnih bakterij in vpliv površine na njihovo adhezijo
 7. Urška Zadel: Struktura mikrobne združbe in mineralizacija modelne organske snovi po remediaciji s kovinami onesnaženih tal
 8. Monika Robnik: Vpliv faze rasti bakterijske kulture na pritrjevanje ter vpliv laminarnega toka tekočine na odstranjevanje pritrjenih bakterij

Diplomska dela (33)

 1. Miha Mihelič: Pomen pršenja slapov pri razširjanju bakterij
 2. Rok Lenarčič: Bioremediacijski potencial šotnih tal
 3. Nataša Kračun: Struktura in aktivnost mikrobne združbe vzdolž slanostnega gradienta v Sečoveljskih solinah
 4. Aleš Goznik: Sprememba parametrov kvalitete lizata Vibrio sp. DSM14379 v odvisnosti od koncentracije NaCl
 5. Janja Lamovšek: Osmotske volumske spremembe humanega eritrocita zaradi vpliva Hg2+, Pb2+ in Cd2+ na delovanje membranskih kanalčkov
 6. Mirjana Bistan: Vpliv strupenih dejavnikov na profil celičnih maščobnih kislin bakterije Pseudomonas putida
 7. Olja Bregar: Vpliv spreminjanja temperature med rastjo celic na presnovno aktivnost bakterij Escherichia coli
 8. Nejc Starič: Vpliv okoljskih faktorjev na produkcijo barvila naravnega izolata Vibrio sp.
 9. Simona Kamenšek: Izražanje od proteina LexA odvisnih genov bakterije Escherichia coli na ravni posameznih celic
 10. Doroteja Repič: Aktivnost in številčnost mikrobne združbe v različnih globinah barjanskih tal
 11. Gorazd Stojkovič: Vpliv hitrega periodičnega spreminjanja temperature na rast bakterije Escherichia coli
 12. Tjaša Marinšek: Frakcionacija morskih makroagregatov med mikrobno razgradnjo
 13. Alja Štern: Opis lastnosti rdečega pigmenta iz naravnega izolata bakterije Vibrio sp.
 14. Maja Gorišek: Vpliv nonilfenola na strukturo mikrobne združbe v reaktorju s pritrjeno biomaso
 15. Julija Benko: Vpliv divjega tipa Vibrio sp. na konkurenčno sposobnost nepigmentiranih sevov Vibrio sp.
 16. Maja Borić: Razvoj nove metode za merjenje mikroviskoznosti v mikrobiologiji
 17. Tjaša Drčar: Določanje signalnih molekul in vpliv slanosti na njihovo produkcijo pri bakteriji Vibrio sp.
 18. Katarina Vrabec: Fizikalno-kemijski opis zunajceličnih polimernih substanc (EPS) pri bakteriji Bacillus subtilis
 19. Barbara Kovče: Mikrobna raznolikost prevlek, ki tvorijo 'jamsko srebro' v Pajsarjevi jami
 20. Janko Rakuša: Vpliv okoljskih dejavnikov na proizvodnjo N2O pri bakteriji Vibrio sp. DSM14379
 21. Urška Tomc: Izolacija mikroorganizmov iz obrata proizvodnje vodnih barv in analiza učinkovitosti biocidov
 22. Anja Simčič: Biorazgradnja derivatov celuloze z bakterijo Cellulomonas uda
 23. Marko Krajnc: Vpliv okoljskih dejavnikov na produkcijo zunajceličnih signalnih molekul pri naravnem izolatu Vibrio sp.
 24. Barbara Škufca: Vpliv okolja na stabilnost pigmenta bakterije Vibrio sp. DSM 14379
 25. Boštjan Bidovec: Fiziološki odziv bakterije Escherichia coli v različno viskoznih gojiščih
 26. Tina Strmljan: Opis razgradnje karboksimetil celuloze z bakterijami Cellulomonas uda in Bacillus subtilis
 27. Nejc Petrovič: Vloga prolina pri pigmentaciji bakterije Vibrio ruber DSM 14379
 28. Urška Kladnik: Ugotavljanje citotoksičnosti rdečega barvila bakterije Vibrio sp. za primarne mišje limfocite B
 29. Meta Habjan Dovč: Vsebnost vitamina C in nitrata v radiču
 30. Mateja Rebernik: Študij vezave polifenolov na goveji serumski albumin z diferenčno dinamično kalorimetrijo
 31. Mateja Jurada: Morfologija, kultivabilnost in preživelost celic ter izražanje genov flaA in groEL bakterij Campylobacter jejuni v razmerah toplotnega stresa
 32. Nataša Fajfar: Vpliv vrste in koncentracije koloidov na aktivnost bakterij
 33. Martin Štimpfel: Molekularno biološka analiza pritrjenih in planktonskih bakterijskih združb v lokalnem vodovodnem sistemu

Druga dela (14)

 1. Katja Molan, Ramin Rahmani, Daniel Krklec, Miha Brojan, David Stopar: Phi 6 bacteriophage inactivation by metal salts, metal powders, and metal surfaces
 2. Žiga Pandur, Matevž Dular, Rok Kostanjšek, David Stopar: Bacterial cell wall material properties determine E. coli resistance to sonolysis
 3. Janja Trček, Iztok Dogša, Tomaž Accetto, David Stopar: Acetan and acetan-like polysaccharides
 4. Živa Lengar, Katja Klun, Iztok Dogša, Ana Rotter, David Stopar: Sequestration of polystyrene microplastics by jellyfish mucus
 5. Mitja Drab, David Stopar, Veronika Kralj-Iglič, Aleš Iglič: Inception mechanisms of tunneling nanotubes
 6. Urh Simunič, Peter Pipp, Matevž Dular, David Stopar: The limitations of hydrodynamic removal of biofilms from the dead-ends in a model drinking water distribution system
 7. Žiga Pandur, Iztok Dogša, Matevž Dular, David Stopar: Liposome destruction by hydrodynamic cavitation in comparison to chemical, physical and mechanical treatments
 8. Mojca Zupanc, Žiga Pandur, Tadej Stepišnik Perdih, David Stopar, Martin Petkovšek, Matevž Dular: Effects of cavitation on different microorganisms
 9. Maruša Horvat, Archana Pannuri, Tony Romeo, Iztok Dogša, David Stopar: Viscoelastic response of Escherichia coli biofilms to genetically altered expression of extracellular matrix components
 10. Andrej Šarc, Janez Kosel, David Stopar, Martina Oder, Matevž Dular: Removal of bacteria Legionella pneumophila, Escherichia coli, and Bacillus subtilis by (super)cavitation
 11. Mojca Korošec, David Stopar, Lidija Baša, Goran Tenze: Med znanostjo in mediji
 12. Maja Borić, Tjaša Danevčič, David Stopar: Viscosity dictates metabolic activity of Vibrio ruber
 13. Tina Ivančič, Polona Jamnik, David Stopar: Cold shock CspA and CspB protein production during periodic temperature cycling in Escherichia coli
 14. David Stopar, Blaž Stres, Ivan Mahne: Praktikum iz mikrobne ekologije za študente mikrobiologije