Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marjeta Mencin: Izboljšanje dostopnosti in antioksidativne aktivnosti vezanih fenolnih spojin iz semen pire (Triticum spelta L.) z izbranimi biotehnološkimi procesi

Magistrska dela (7)

 1. Ana Glibota: Vpliv različnih postopkov priprave na nekatere prehransko pomembne komponente psevdožit
 2. Nika Kunšek: Flavonoidi v slovenskih sortah hmelja
 3. Mateja Stipič: Vpliv fermentacije na nekatere prehransko pomembne komponente psevdožit
 4. Laura Neuwirth: Vpliv dodatka kislega testa s kaljenimi zrni pire na tehnološke in senzorične lastnosti kruha
 5. Ana Ilešič: Vsebnost fenolnih spojin in antioksidativni potencial kaljenih semen navadnega rička (Camelina sativa L.)
 6. Katja Golob: Vpliv osvetljevanja s svetlobo različnih valovnih dolžin na antioksidativni potencial kaljene pšenice
 7. Maja Krek: Vpliv osvetljevanja s svetlobo različnih valovnih dolžin na antioksidativni potencial kaljene pire

Diplomska dela (10)

 1. Gaja Uranjek: Vloga biokomponent iz žit pri razvoju funkcionalnih živil
 2. Gašper Korat: Vpliv različnih dejavnikov na potek fermentacije in nekatere kakovostne parametre piva
 3. Brina Pavlovič: Fenolne spojine v kislem testu
 4. Karmen Porenta: Antioksidativne lastnosti kruha, obogatenega z dodatkom kaljenih pšeničnih zrn
 5. Nina Kukman: Antioksidativne lastnosti kruha obogatenega z dodatkom kaljenih pirinih zrn
 6. Rok Cerar: Vpliv kaljenja semen industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) na vsebnost skupnih fenolnih spojin
 7. Katja Vidmar: Antioksidativna učinkovitost izvlečkov iz kaljenih semen industrijske konoplje (Cannabis sativa L.)
 8. Bojana Klemenčič: Antioksidativna učinkovitost rženega slada
 9. Ana Glibota: Vsebnost skupnih fenolnih spojin v rženem sladu
 10. Ivana Polak: Antioksidativni potencial kaljene rži