Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Zala Zorenč: Sinteza, sestava in obstojnost antocianinov v plodovih različnih vrst jagodičja
 2. Mateja Šenica: Vsebnost in vrste fenolov ter cianogenih glikozidov v različnih delih sadnih rastlin
 3. Nina Kunc: Analiza biokemične sestave plodov in cvetov in njen pomen pri taksonomskem razvrščanju izbranih sort, spontanih križancev in starševskih vrst šipkov (Rosa spp. L.), razširjenih v Sloveniji

Magistrska dela (27)

 1. Lucija Dolinar: Primerjava vsebnosti fenolnih spojin v različnih napitkih, pripravljenih iz rastline maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil.)
 2. Sara Hoblaj: Vpliv kaolina na kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk'
 3. Tina Perko: Vpliv organskega in mineralnega gnojila na vsebnost primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih paprike (Capsicum annuum L.)
 4. Karla Leko: Vsebnosti fenolnih spojin v pijačah, pripravljenih iz cvetov črnega bezga (Sambucus nigra L.)
 5. Pia Mihelj: Bioaktivne snovi v izbranih užitnih samoniklih penušah (Cardamine spp.)
 6. Marjana Košec: Količina pridelka in vsebnost metabolitov v različno obarvanih plodovih petih sort drobnoplodnega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.), gojenega v rastlinjaku
 7. Jana Vrhovnik: Biokemijske lastnosti listov in gomoljev izbranih sort sladkega krompirja (Ipomoea batatas L.)
 8. Miren Mulvaj-Kopani: Parametri kakovosti pri ribezih (Ribes spp.) glede na položaj jagod v grozdu
 9. Barbara Kovačič: Vsebnosti fenolnih spojin v plodovih Lamarckove šmarne hrušice (Amelanchier lamarckii F. G. Schroed.) in njihova obstojnost pri različnih načinih ekstrakcije
 10. Tina Hajdinjak: Odziv fenolnih spojin v različnih delih lista žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Merlot' na virusno bolezen zvijanja listov
 11. Saša Gačnik: Vpliv zdravstvenega stanja cepičev ter sredstev za razkuževanje na vsebnost fenolnih spojin v kalusu cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Cabernet sauvignon'
 12. Katja Jakljevič: Vpliv postopkov shranjevanja na vsebnosti izbranih primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih nešplje (Mespilus germanica L.)
 13. Matjaž Prus: Prilagoditev ampelotehnike za žlahtno vinsko trto (Vitis vinifera L.) sorte 'Sauvignon'
 14. Domen Kjuder: Vpliv sredstev za razkuževanje na tvorbo fenolnih spojin v cepiču, ključu in koreninah cepljenk vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Cabernet sauvignon'
 15. Bor Fajdiga: Razlike v kakovosti med belimi in rdečimi plodovi žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.)
 16. Jaka Jurečič: Uspešnost ekstrakcije kaftarne in cikorne kisline ter sorodnih spojin v poparku ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench)
 17. Katja Bogovič: Primerjava kakovosti plodov izbranih sort robide (Rubus fruticosus L.) med različnimi termini obiranja
 18. Janez Jenko: Odziv vrtnega jagodnjaka (Fragaria X ananassa Duch.) na okuženost s črno pegavostjo jagod (Colletotrichum nymphaeae (Pass.) Aa.)
 19. Mojca Ivanušič: Vpliv različnih načinov priprave na vsebnost fenolnih spojin v alkoholnih ekstraktih plodov hruške (Pyrus communis L.)
 20. Monica Novljan: Fruit characteristics and metabolite composition in differently pigmented parts of strawberry fruits (Fragaria x ananassa Duch.)
 21. Eva Mišič: Testiranje inhibitornega delovanja ekstraktov invazivnih tujerodnih rastlin
 22. Denis Traven: Primerjava zunanjih in notranjih parametrov kakovosti plodov izbranih starih sort jablane (Malus domestica (Suckow) Borkh.)
 23. Petra Povše: Primerjava kakovosti plodov starih sort hrušk (Pyrus communis L.)
 24. Daša Podboj: Kakovost plodov ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum) pri različnih načinih shranjevanja
 25. Klemen Trdan: Biokemijske in morfološke lastnosti rastlin vrtne solate (Lactuca sativa L.), pridelanih na hidroponskem sistemu in v tleh
 26. Alenka Hrovat: Vpliv vodnih izvlečkov iz japonskega dresnika (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene) na kalitev semen izbranih rastlinskih vrst v laboratorijskih razmerah
 27. Anže Stražar: Vsebnost nekaterih primarnih metabolitov in skupnih fenolov v izbranih sortah jabolk, kupljenih v spomladanskem in jesenskem času

Diplomska dela (11)

 1. Saša Ogorevc: Kemična sestava plodov malinjaka (Rubus idaeus L.) in njihova vloga v prehrani ljudi
 2. Eva Plevnik: Kemična sestava prave robide (Rubus fruticosus L. agg.) in njena uporabnost
 3. Daša Podboj: Primerjava biokemične sestave plodov žlahtnega jagodnjaka (Fragaria x ananassa Duch.) in navadnega jagodnjaka (Fragaria vesca L.)
 4. Petra Urbanija: Vsebnosti in zdravilni učinki kemičnih snovi v cvetovih bezga (Sambucus nigra L.)
 5. Veronika Gabrovšek: Kemična sestava in uporabnost plodov črnega ribeza (Ribes nigrum L.)
 6. Denis Traven: Prisotnost furanokumarinov v zelenjavi in sadju ter njihovi učinki na zdravje ljudi
 7. Petra Povše: Primerjava biokemične sestave plodov brusnice (Vaccinium vitis-idaea L.) in veleplodne mahovnice (Vaccinium macrocarpon Aiton.)
 8. Nina Koncilja: Fenolne spojine v plodovih aronije (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) in njihovi zdravilni učinki
 9. Maša Gliha: Vsebnost sladkorjev, organskih kislin in fenolnih snovi v plodovih nekaterih vrst rodu Sorbus
 10. Urška Libnik: Kemična sestava in uporabnost plodov navadne kustovnice (Lycium barbarum)
 11. Andrej Ferjančič: Primerjava različnih tehnologij pridelave trsnih cepljenk (Vitis SP.)