Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Donche Tasev: Protection of National Minorities in the Balkans: the Case of Macedonian Minorities
 2. Maša Kovič Dine: Mednarodnopravno varstvo gozdov
 3. Tina Drolec Sladojević: Military Aid as Complicity in International Crimes: Individual or State Responsibility?

Magistrska dela (37)

 1. Špela Bibič: Mednarodno pravo in pravica do tolmačenja v azilnem postopku
 2. Brina Žitnik: Izredne razmere in odgovornost držav po mednarodnem investicijskem pravu
 3. Maks David Osojnik: Doktrina oblastnih pristojnosti v mednarodnem investicijskem pravu
 4. Žiga Omladič: Neodvisnost in nepristranskost arbitrov v mednarodni investicijski arbitraži
 5. Miha Šinigoj: Prihodnost mednarodnega investicijskega prava v Evropski uniji v luči sodbe Sodišča Evropske unije Slowakische Republik v Achmea BV
 6. Nika Pečevnik: Vloga in izzivi Varnostnega sveta OZN pri uveljavljanju odgovornosti zaščititi
 7. Dominika Novina: Varstvo in kršitve pravic žensk s strani pripadnikov mirovnih operacij OZN
 8. Kaja Smolnikar: Zakonitost uporabe avtonomnega orožja v mednarodnem pravu
 9. Daška Levstik: Mednarodnopravna prepoved uporabe kemičnega orožja in oboroženi spopadi v Siriji.
 10. Maja Jerman: Vloga nedržavnih oboroženih skupin pri ustvarjanju pravil mednarodnega humanitarnega prava v nemednarodnih oboroženih spopadih
 11. Manuela Ćućić: Mednarodnopravni vidiki apatridnosti v EU in njenih državah članicah
 12. Nina Trček: Zaščita žvižgačev v mednarodnih organizacijah
 13. Gal Šumak Pečenko: Uporaba sile v samoobrambi pred kibernetskim napadom
 14. Špela Vojčič: Odgovornost nedržavnih akterjev za varovanje okolja v oboroženem konfliktu
 15. Nuša Kucler: Mednarodnopravna ureditev humanitarne pomoči v primeru naravnih nesreč
 16. Tjaša Sever: Mednarodnopravno varstvo delničarjev kot investitorjev v mednarodnem investicijskem pravu
 17. Domen Turšič: Mednarodnopravna razlaga zahteve za pogajanja kot predpogoja soglasja države k mednarodni investicijski arbitraži
 18. Matic Burkeljc: Načelo pravične in razumne uporabe v mednarodnem pravu čezmejnih vodonosnikov
 19. Ana Srovin Coralli: Operacionalizacija odgovornosti zaščititi v Latinski Ameriki
 20. Ema Patricija Končan: Skladnost množičnega nadzora s strani držav z mednarodnim pravom
 21. Marko Krajnc: Mednarodnopravno upravičenje države do odškodnine za stroške sprejema prebežnikov
 22. Gaja Čeferin: Mednarodnopravna ureditev rudarjenja na nebesnih telesih
 23. Ana Pogačar: Vprašanje odgovornosti Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za kršitve človekovih pravic v begunskih taboriščih
 24. Urška Rotar: Mednarodno pravo pred Sodiščem Evropske unije
 25. Matija Zupančič: Vpliv klavzul največjih ugodnosti v mednarodnem investicijskem pravu na klasičen mednarodnopravni koncept soglasja držav
 26. Tina Košir: Mednarodno investicijsko pravo in mednarodnopravno varovanje okolja
 27. Tisa Ljubetič: Meja med investicijami in mednarodnimi trgovinskimi transakcijami v mednarodnem investicijskem pravu
 28. Jan Marčič Maruško: Konvencija Združenih narodov proti korupciji
 29. Rok Petročnik: Mednarodni kazenski pregon in človekove pravice tujih terorističnih borcev
 30. Alja Šiška: Uporaba načela odgovornosti zaščititi v situaciji v Severni Koreji
 31. Urška Brodarič: Izpolnjevanje obveznosti iz Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v arabskem svetu
 32. Ema Kondić: Status Palestine kot države opazovalke v Organizaciji združenih narodov
 33. Sašo Koderman: Mednarodnopravno načelo dolžne skrbnosti v kibernetskem prostoru
 34. Miha Bregač: The Role of the United Nations in Solving the Problem of Space Debris
 35. Filip Dougan: Mednarodnopravna ureditev človekovih pravic v kibernetskem prostoru
 36. Pika Šarf: Mednarodnopravni vidiki ekonomskega vohunjenja v kibernetskem prostoru
 37. Maja Brunskole: Pogodba o trgovini z orožjem

Diplomska dela (1)

 1. Aleksandra Vrhunc: Legitimnost poseganja mednarodne skupnosti v suverenost države glede odgovornosti ukrepanja v primeru naravnih nesreč