Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Beata Akerman: Ovire in varovalni dejavniki pri socialnem vključevanju oseb, ki jecljajo
 2. Jožica Čehovin Zajc: Vloga posameznikovega znanja, virov informacij in zaupanja v družbene akterje pri oblikovanju stališč o gensko spremenjenih organizmih v Sloveniji
 3. Tanja Kerševan Smokvina: Diskurzi medijske politike Evropske unije

Magistrska dela (16)

 1. Mateja Režek: Vključevanje kritične diskurzivne analize v model vzgoje za medije
 2. Ines Kuburović: Javna podoba visokega predstavnika v tiskanih medijih v BIH
 3. Nejc Gole: Spremembe produkcijske prakse v integriranem uredništvu
 4. Aleš Bučar-Ručman: Politične stranke in njihove medijske strategije
 5. Katja Temnik: Kritična diskurzivna analiza blogov slovenskega predsednika dr. Janeza Drnovška
 6. Veronika Baša: Analiza reprezentacije ženskega orgazma v reviji Men´s Health
 7. Mateja Delakorda: Medijska reprezentacija politike Evropske unije v Sloveniji
 8. Breda Perčič: Hibridni diskurz predstavitvenih prospektov izobraževalnih institucij
 9. Nina Jelenc: Reprezentacija Tita v tiskanih medijih
 10. Breda Forjanič: Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok
 11. Mateja Boldin: Medijska reprezentacija varne rabe interneta in novih tehnologij
 12. Ana Štravs: Alternativni mediji in viri informacij
 13. Natalija Gajšek: Humor v oddajah za otroke na Televiziji Slovenija
 14. Liljana Vovk: Medijska intertekstualnost v poučevanju vzgoje za medije v srednjih šolah
 15. Mirjana Nikolovska: Vloga Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope v boju proti omejevanju svobode medijev v Črni gori, Makedoniji in Srbiji
 16. Neda Došenović, Vanja Brkić: Sovražni govor v komentarjih bralcev novičarskih spletnih portalov

Diplomska dela (90)

 1. Mirjana Lovrić: Razumevanje televizijske resničnosti - kvalitativna raziskava med lendavskimi predšolskimi otroki
 2. Dejan Fujs: Regionalna radijska postaja s programi posebnega pomena
 3. Boris Mesarić: Meja med gospodarskim novinarstvom in oglaševanjem analiza prispevkov iz oddaje Vaš tolar
 4. Mateja Ogrizek: Medijska reprezentacija konflikta med medvedom in človekom
 5. Katja Šušteršič: Televizijska reprezentacija stereotipov
 6. Andreja Čmaj: Podoba spolov na televiziji
 7. Ana Stanovnik: Otroške in najstniške revije o množičnih medijih
 8. Natalia Al-Mansour: Podoba ženske v arabskih medijih
 9. Nataša Mrežar: Medijska "lepota"
 10. Nada Pavšin: Samopredstavitev slovenskih vrhunskih športnic v tisku
 11. Špela Novak: Prihodnost skupne kmetijske politike Evropske unije
 12. Tina Lazović: Evropski film in utrjevanje zavesti o evropski identiteti
 13. Mojca Klepec: Gluhi otroci in mediji
 14. Alenka Kokalj: Novinarji in predstavniki za odnose z javnostmi kot njihovi viri
 15. Manca Novinec: Razvoj raziskovalnega novinarstva
 16. Petra Šolar: Izraznost telesa s tetoviranjem
 17. Tatjana Popović: Religiozni simboli v hollywoodski znanstveni fantastiki
 18. Jana Sedej: Vzgoja za medije kot izbirni predmet v osnovni šoli
 19. Tjaša Rehar: Poročilo v slovenskem dnevnem tisku
 20. Katarina Barbara Šurbek: Otroci in potrošništvo
 21. Klavdija Prosenc: Vloga oglaševanja v življenju predšolskih otrok
 22. Simon Ličen: Kakovost anketnih vprašanj javnih glasovanj v slovenskih spletnih medijih
 23. Nataša Ozebek: Promocijsko novinarstvo
 24. Katjuša Štih: Reprezentacija spolov v informativnem programu televizije
 25. Špela Jereb: Oglasi in percepcija realnega pri predšolskih otrocih
 26. Olga Šušteršič: Medijski izbirni predmeti v devetletni osnovni šoli
 27. Katja Gönc: Novinarski diskurz in vladajoča ideologija
 28. Tina Remžgar: Medijska konstrukcija realnosti
 29. Vanja Poljanec: Resničnostne oddaje med mladostniki
 30. Kristina Žagar: Mediji in prehranjevalne navade mladostnikov
 31. Tanja Wondra: Promocijsko novinarstvo
 32. Mateja Sopotnik: Vključenost vzgoje za medije v slovenski izobraževalni sistem
 33. Nina Oštrbenk: Odnos med novinarji in predstavniki za odnose z javnostmi Mestne občine Ljubljana
 34. Mojca Cestnik: Reprezentacija spolnosti v medijih primer Cosmopolitana
 35. Lidija Magdič: Spol kot kulturni konstrukt
 36. Miha Bejek: Medijska reprezentacija svetovnega dogajanja v časnikih Delo in Dnevnik
 37. Alenka Bućan: Mediji in percepcija nasilja
 38. Biljana Vučenović: Medijska reprezentacija Ženske
 39. Saša Gnezda: Medijska podoba Dr. Franca Rodeta
 40. Urška Srdič: Medijska reprezentacija ptičje gripe
 41. Katja Koželj: Vključenost mladih v medije
 42. Špela Juvančič: Program za otroke in mladostnike na Televiziji Slovenija
 43. Jelka Berce: Vloga medijsko posredovanega lepotnega ideala v konstrukciji mladostnikove identitete
 44. Alenka Mrše: Reprezentacije Avstrije in Avstrijcev v izbranih slovenskih medijih
 45. Petra Čarman: Vzgoja za medije za odrasle v Sloveniji
 46. Marija-Ana Hartman: Popularizacija časopisa Gorenjski glas
 47. Martina Gajšek: Vzgoja za medije v Sloveniji in na Japonskem
 48. Nina Ojsteršek: Ameriška nacionalna identiteta v hollywoodskem filmu
 49. Katarina Štular: Medijske reprezentacije domobranske prisege v časnikih leta 1944
 50. Maša Šijanec: Prikrito oglaševanje in otroci
 51. Špela Breznik: Medijska reprezentacija ptičje gripe
 52. Nataša Novak: Fenomen otroške igre na primeru Yu-Gi Oh
 53. Maja Mišanović: Diskurzi potrošniške pismenosti v dobi potrošniške družbe
 54. Mojca Kren: Televizijski oddaji Trenja in Pod žaromentom o otrocih
 55. Maja Milostnik: Reprezentacija ženskega lika na italijanski komercialni televiziji
 56. Marija Jevnišek: Spolna diferenciacija medijske potrošnje pri mladostnikih
 57. Jasenka Starović: Medijska reprezentacija odvzemov bosanskega državljanjstva
 58. Martina Horvat Vidovič: Prekmurje skozi medijska očala oddaje 24 ur na POP TV
 59. Nataša Mrak: Odnos medijev do različnih športov na primeru rokometa in deskanja na snegu
 60. Teja Kržišnik: Neoliberlani diskurz v osnovnošolskih učbenikih
 61. Andreja Kurbos: Razumevanje nasilja na zaslonu pri predšolskih otrocih
 62. Andreja Mirković: Javni diskurz o Avstriji v Sloveniji
 63. Simon Šubic: Politika in lokalni mediji - primer Gorenjski glas
 64. Jožica Čehovin Zajc: Medijska pismenost učiteljev
 65. Alja Zadravec: Hibridna sporočila v tisku - kakšna je vloga oglaševalcev?
 66. Ana Medved: Otroci in oglaševanje s študijo primera
 67. Tanja Glogovčan: Medijska reprezentacija serijskih morilcev - primer Silvo Plut
 68. Andreja Okorn: Slovenski športni medijski prostor
 69. Zdenka Đokić: Samoreprezentacije v internetnih oglasih za spoznavanje partnerjev: analiza glede na spolno usmerjenost
 70. Tjaša Golob: Novinarji in predstavniki za odnose z javnostmi - simbioza ali konflikt?
 71. Martina Žoldoš: Reprezentacija alkohola v tiskanih medijih
 72. Maja Ružič: Umazan govor
 73. Anja Krivec: Otroško razumevanje televizijskih oglasov
 74. Tanja Novak: Otroci in razumevanje oglasov
 75. Andreja Peterlin: Vloga embalaže izdelka pri otrocih
 76. Andreja Jagrič: Internetna odvisnost
 77. Janez Snoj: Vzgoja za medije z uporabo akcijskega učenja
 78. Mark Brejc: Religija, svetovnonazorski pogledi in odnos do okolja
 79. David Jarc: Odnosi med novinarji in policijo
 80. Sandra Baran: Intervencionizem ali neoliberalizem?
 81. Urška Benčina: Spremljanje dnevnih novic pri študentih
 82. Tanja Vidmar Petković: Medijsko poročanje o manjšinah
 83. Marjetka Pezdir Kofol: Vzgoja za medije v avstrijskem in slovenskem šolskem sistemu
 84. Peter Pahor: Analiza medijskega diskurza o prehranjevanju v življenjskostilnih revijah
 85. Brigita Femec: Prototipno ocenjevanje branosti tiskanega medija
 86. Jure Bračko: Novinarji v oglasih
 87. Sabina Leskovec: Razlika med tabloidnim in netabloidnim tiskom na primeru Hopla in Dnevnika
 88. Deja Štaher: Reprezentacija Romov na spletnih novičarskih portalih
 89. Anja Hreščak: Manipulacija v slovenskih tiskanih medijih
 90. Vladimira Sakić: Srbija in EU

Druga dela (41)

 1. Karmen Erjavec: Medijska pismenost kot pogoj uspešne politične socializacije
 2. Karmen Erjavec: Spolna diferenciacija v fotoljubezenskih zgodbah mladostniških revij
 3. Karmen Erjavec, Zala Volčič: Croatian journalists' narratives on Croatian war crimes in Bosnia-Herzegovina
 4. Karmen Erjavec: Žanrska medijska pismenost
 5. Karmen Erjavec, Jožica Čehovin Zajc, Melita Poler Kovačič, Jelka Šuštar Vozlič, Samo Uhan, Luka Juvančič: Attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia
 6. Karmen Erjavec, Zala Volčič: Media education as a part of mother tongue teaching in Slovenian secondary schools
 7. Karmen Erjavec, Zala Volčič: Recontextualizing traumatic pasts: Croatian justification of war crimes in Bosnia-Herzegovina
 8. Karmen Erjavec, Zala Volčič: Extreme make-over "balkan style": media coverage of Radovan Karadzic's arrest
 9. Karmen Erjavec: Informal learning through Facebook among Slovenian pupils
 10. Karmen Erjavec, Marjan Janžekovič, Milena Kovač, Mojca Simčič, Andrej Mergeduš, Dušan Terčič, Marija Klopčič: Changes in use of communication channels by livestock farmers during the COVID-19 pandemic
 11. Hristo Hristov, Karmen Erjavec, Igor Pravst, Luka Juvančič, Aleš Kuhar: Identifying differences in consumer attitudes towards local foods in organic and national voluntary quality certification schemes
 12. Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič: Novinarsko sporočanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji
 13. Karmen Erjavec, Katarina Štular, Melita Poler Kovačič: Health product advertising through news in lifestyle magazines
 14. Karmen Erjavec: Opredelitev in stališča otrok do internetne pornografije
 15. Karmen Erjavec: Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi
 16. Karmen Erjavec: Vzgoja za medije in koncept medijske pismenosti v informacijski družbi
 17. Karmen Erjavec, Zala Volčič: Vzgoja za medije na Slovenskem
 18. Karmen Erjavec: Medijska politika Evropske unije na področju informacijske tehnologije
 19. Smilja Amon, Karmen Erjavec: Slovensko časopisno izročilo
 20. Karmen Erjavec: Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo
 21. Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič: Novinarstvo in internet
 22. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec, Marko Milosavljevič, Igor Vobič: Univerzitetno izobraževanje ali novinarska praksa? Stališča urednikov slovenskih množičnih medijev
 23. Karmen Erjavec: Novinarsko opredeljevanje in razumevanje sovražnega govora
 24. Marija Klopčič, Karmen Erjavec, Megan Waldrop, Jutta Roosen, Petra Engel, Paul Galama, Abele Kuipers: Consumersʼ and farmersʼ perceptions in Europe regarding the use of composted bedding material from cattle
 25. Karmen Erjavec: Mediji v življenju slovenskih otrok
 26. Karmen Erjavec: Raba interneta med starimi prebivalci Slovenije
 27. Karmen Erjavec: Readers of online news comments
 28. Jožica Čehovin Zajc, Karmen Erjavec: Othering agricultural biotechnology
 29. Marija Klopčič, Polona Slokan, Karmen Erjavec: Consumer preference for nutrition and health claims
 30. Karmen Erjavec, Emil Erjavec: Framing agricultural policy through the EC's strategies on CAP reforms (1992-2017)
 31. Zala Volčič, Karmen Erjavec: Media education success in Slovenia: what next?
 32. Zala Volčič, Karmen Erjavec: A continuous battle
 33. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec: The image of doctors in the Slovenian daily press
 34. Zala Volčič, Karmen Erjavec: Hidden minorities in Kosovo
 35. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec: The European Union - a new homeland for illegal immigrants?
 36. Melita Poler Kovačič, Karmen Erjavec: New divisions - new exclusions?
 37. Janez Benedičič, Karmen Erjavec, Marija Klopčič: Environmental sustainability
 38. Karmen Erjavec, Marija Klopčič: Views of consumers, farmers and stakeholders on alternative dairy cattle housing systems
 39. Sabina Krsnik, Karmen Erjavec, Marija Klopčič: Impact of citizens’ personal values, knowledge, awareness, informing, advertising, and truth of environmental and climate challenges in support of the sustainable development goals
 40. Ilona Rac, Karmen Erjavec, Emil Erjavec: Does the proposed CAP reform allow for a paradigm shift towards a greener policy?
 41. Anita Ule, Karmen Erjavec, Marija Klopčič: Influence of dairy farmers' knowledge on their attitudes toward breeding tools and genomic selection