Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Jerca Pavlič: Skupinsko upravljanje stresnih emocij pri delovni preobremenitvi
 2. Nataša Pivec: Družbena konstrukcija slabe ženske

Magistrska dela (21)

 1. Špela Drobnič: Vpliv računalniško posredovane komunikacije na čustvovanje in percepcijo intimnosti – primer aplikacij za spletno spoznavanje
 2. Irena Horjak: Najstniška nosečnost
 3. Tina Bolta Bečaj: Digitalno materinstvo: vloga socialnega kapitala in družbenih omrežij pri izzivih materinstva
 4. Nina Vitez: Upravljanje emocij, žalost in spol
 5. Mark Džamastagić: Paradigmatska kriza suicidologije v slovenskem prostoru: diskurzivna analiza priročnika Spregovorimo o samomoru med mladimi in Resolucije o programu duševnega zdravja
 6. Tomaž Šter: (Re)konstrukcija moškosti: Odnos moških do živali in okolja
 7. Mojca Stojko: Racionalizirane intimnosti
 8. Kaja Kovič: Resničnostna oddaja Uomini e donne
 9. Marjana Stajnko: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja kmetic
 10. Jasmina Cehnar: Spol in emocije v novinarstvu
 11. Polonca Čontala Piberl: Pomen emocionalnega dela višješolskih predavateljev in vpliv te oblike dela na učni uspeh študentov
 12. Jerneja Kos: Ženske in brezposelnost
 13. Urška Mira Podhraški: Vloga matere in njenega kulturnega kapitala pri otrokovem šolskem delu
 14. Simona Hvalec: Gender mainstreaming - nova strategija doseganja enakosti spolov
 15. Sabina Kovačič: Demokratizacija med spoloma
 16. Irma Ferlinc Guzelj: Kmečke ženske iz Slovenskih goric nekoč in danes
 17. Nuša Pavko: Performens kot urejanje negativnih emocij v postmoderni kulturi
 18. Maja Šimaga: Analiza in kritika odnosa do menopavze v pozno moderni družbi
 19. Irena Trobec: Emocionalno delo študentov zdravstvene nege
 20. Nataša Vanček: Primerjalna analiza sistemskih pristopov k obravnavi spolnega nasilja nad otroki in mladostniki
 21. Klara Nahtigal: Družbena konstrukcija ljubosumja

Diplomska dela (108)

 1. Karla Zorko: Upravljanje emocij v delovnem okolju
 2. Julija Huselja: Evtanazija v Sloveniji
 3. Manca Marinič: Vloga zasebnih neprofitnih organizacij pri naslavljanju problema osamljenosti starostnikov v Sloveniji
 4. Ana Ovnik: Emocionalne dimenzije nosečnosti in konstrukt srečne matere
 5. Manja Medved: Čustvene stiske starejših ob odhodu v institucionalno varstvo
 6. Brina Kren: Spolno in emocionalno življenje starejših odraslih
 7. Sandra Talundžić: Nasilje nad starejšimi moškimi
 8. Sara Hadžisulejmanović: Mladi, izobraževanje in neoliberalizem
 9. Tajda Kožamelj: Odnos mladih do staranja in starosti med različnimi kulturami
 10. Manca Perdan: Ženske v prostovoljni gasilski organizaciji na Slovenskem
 11. Tinka Huljev Frelih: Materinska družbena omrežja v službi hegemonije androcentrizma: primer Facebook skupine Mamice
 12. Nina Konvalinka: Odnos moških do menstruacije
 13. Žana Marušič: Percepcija moškosti med mladimi moškimi v Sloveniji
 14. Nina Rihter: Razumevanje smrti in posmrtnega življenja pri mladih
 15. Nina Gubina: Neporočeni pari v dolgotrajni zvezi
 16. Naja Jerič, Nina Jerič: Staro, starajoče telo - reprezentacije
 17. Špela Strnad: Skrb odraslih sinov za ostarele starše
 18. Nadja Ćakić: Reprezentacija modelov ljubezni v romantičnih komedijah
 19. Tadej Jager: Babištvo in spolni stereotipi
 20. Mateja Vidmar: Emocionalna opora v domu za starejše občane
 21. Rina Turk Kolenc: Predstave o ljubezni pri najstnicah in vpliv medijev
 22. Irena Centner: Spolnost v ženskih in moških revijah
 23. Andreja Bajec Kadunc: Medijska reprezentacija stresa in upravljanje s stresom
 24. Aleksandra Kodrič: Plačana pomoč pri skrbi za starejše v zasebnih gospodinjstvih
 25. Jana Morelj: Profesionalno upravljanje čustev
 26. Saša Lavrenčič: Emocionalno prehranjevanje
 27. Pia Jerman: Spolna obeleženost emocij
 28. Tajda Ferko: Študentska feministična društva v Združenem kraljestvu v povezavi s tretjim valom feminizma
 29. Aida Hamzabegović: Kohabitacije - pojav in razsežnosti
 30. Mateja Kristan: Pornifikacija spolnosti
 31. Maša Kostanjšek: Stiske socialnih staršev pri postopku posvojitve
 32. Tadej Lapanja: Dekonstrukcija dihotomije čustva-razum v postmoderni
 33. Mateja Laknar: Facebook "pokopališča"
 34. Nina Vitez: Moški in ženske v zaporih
 35. Alenka Strmec: Empatični gledalec klasičnega pripovednega filma
 36. Tjaša Pečnik: Emocionalno delo natakarjev
 37. Lea Divjak Rosenstein: Negativna čustva in zdravje
 38. Tina Arsenjuk: Razlike med spoloma v neverbalni komunikaciji
 39. Sanja Ganić: Vloga emocionalnega dela pri ohranitvi partnerskih odnosov
 40. Damira Radovanović: Prijateljstvo skozi prizmo spola
 41. Martina Tori: Prosti čas mladih
 42. Katja Hren: Vpliv čustev na prehranjevanje
 43. Brina Sotlar: Emocije in film
 44. Sabina Letnar: Skrb za stare
 45. Nuša Rot: Emocionalno delo s težko bolnimi, poškodovanimi in umirajočimi
 46. Jasmina Revinšek: Vpliv negativnih čustev na zdravje ljudi
 47. Maja Osolnik: Emocionalno delo
 48. Anja Rankel: Vpliv izobrazbe žensk na njihovo zasebno življenje
 49. Snaša Klančar: Jezik in družbena konstrukcija spolov
 50. Kaja Bricman: Emocionalno delo in postmoderni moški
 51. Nika Novak: Emocije v oglaševanju
 52. Katja Levovnik: Moškost v pozni modernosti in intimni odnosi
 53. Tina Trup: Razlike med spoloma v doživljanju stresa
 54. Lara Oven: Oglaševanje in družbeni mediji
 55. Zala Kaker: Ženska kot gospodinja
 56. Alenka Bojc: Emocionalno delo socialnih delavcev v Sloveniji
 57. Ana Starkl: Nacionalizem in emocije
 58. Sanja Ćeman: Emocionalno delo moških v feminiziranih poklicih
 59. Anja Furman: Organizacija emocionalnega dela v trgovskih podjetjih
 60. Tjaša Egart: Vpliv negativnih čustev na zdravje
 61. Lora Podgoršek: Plačano reproduktivno delo
 62. Barbara Kotlušek: Predmenstrualni sindrom - tržna niša
 63. Anamarija Samec: Nasilje nad starostniki
 64. Ina Orsag: Spol kot determinanta socialne opore
 65. Živa Žerjal: Skrb za starostnike v tržaških zasebnih gospodinjstvih - čezmejne dnevne delovne migrantke
 66. Katja Nučič: Emocije in turizem
 67. Špela Sila: Emocionalno delo in storitveni marketing v turističnih organizacijah
 68. Polona Köveš: Spolna neenakost in delitev domačega dela
 69. Maja Turković: Nasilje nad starejšimi
 70. Ana Mlačnik: Varstvo otrok in varuške v Sloveniji
 71. Erika Vitez: Čustva in spol
 72. Ivana Bratož: "Donne di servicio"
 73. Sarah Hieng: Sprememba vlog v družini in plačano družinsko delo
 74. Iva Marovt: Ženske, obleke in konstrukcija identiete
 75. Irena Dobravec: Vloga kmečikh žensk v razvoju slovenskega podeželja
 76. Mojca Kambič: Vloga jezika pri konstrukciji družbene neenakosti med spoloma
 77. Tina Lužar: Islamski feminizem
 78. Matej Nabernik: Šport in čustva
 79. Špela Benegalija: Vloga partnerja pri socialni opori
 80. Lana Milovanović: Emocionalni svet beguncev in begunk
 81. Nina Živković: Emocije in nove tehnologije
 82. Mateja Longar: Vloga čustvene inteligentnosti pri vodenju timov v podjetju Novoles d.d. Straža
 83. Sabina Brečko: Reprezentacija ljubezni v revijah za mladostnice
 84. Manica Prešeren: Kako ljubiti?
 85. Barbara Lipnik: Seksizem in pornografija
 86. Tonja Zadnik: Interseksualnost kot izziv spolni dihotomiji
 87. Ksenija Ostrelič: Emocionalno delo stevardes in stevardov
 88. Nataša Zalokar: Emocionalna opora starostnikov v Občini Domžale
 89. Tanja Medved: Zunanji videz žensk - zahteva ali izbira?
 90. Martina Povalej: Nasilne ženske, nasilni moški
 91. Branka Habjanič: Samske ženske
 92. Tamara Ferenc: Čustva in starostniki
 93. Jasmina Žnidaršič: Ples, spol in čustva v visoko moderni družbi
 94. Anja Černe: Nove reprodukcijske tehnologije
 95. Sergeja Petek: Čustva v javni sferi dela
 96. Urška Turk: Čustva, zdravje in bolezen
 97. Barbara Omejc: Emocije, družina in nasilje
 98. Lea Potočnik: Čustva, socializacija in družina
 99. Tina Bučinel: Problem samomorilnosti med mladimi v Sloveniji
 100. Katja Funa: Vloga Šavrinke pri oblikovanju šavrinske identitete
 101. Vesna Lambergar: Emocionalno delo v zasebnosti
 102. Barbara Petrovčič: Partnerske intimne zveze v pomoderni družbi
 103. Mateja Bevk: Ženski liki v risankah
 104. Barbara Gerič: Ljubezen v postmoderni družbi
 105. Andreja Lapuh: Ženske in znanost
 106. Andrej Troha: Vpliv družbenega konteksta na istospolna razmerja
 107. Nina Bernard: Emocionalno delo
 108. Robert Kaurin: Vodenje s čustveno inteligenco

Druga dela (23)

 1. Zdenka Šadl: Emocije in afekt v političnem diskurzu
 2. Zdenka Šadl: Emocionalna neenakost, skrb in emocionalni kapital
 3. Zdenka Šadl: Perceptions of stigma
 4. Zdenka Šadl: Razum in čustva v simboličnem interakcionizmu
 5. Zdenka Šadl: Emocionalna dimenzija subjektivitete
 6. Zdenka Šadl: The ambivalence of intergenerational relations through the prism of body work
 7. Zdenka Šadl, Valentina Hlebec: Emotional support and intergenerational solidarity
 8. Zdenka Šadl: Globalizacija družbene reprodukcije
 9. Zdenka Šadl, Nataša Pivec: Reprezentacija moškosti v popularnem rapu na primeru 50 Cent
 10. Zdenka Šadl, Valentina Hlebec: Emocionalna opora v omrežjih srednje in starejše generacije v časovni perspektivi
 11. Zdenka Šadl: Najete gospodinje in nadomestne matere
 12. Zdenka Šadl: Emocionalizacija javne sfere
 13. Zdenka Šadl: Družbene spremembe, travmatične emocije in emocionalna opora
 14. Zdenka Šadl: Alienacija v starih in novih (pre)oblekah
 15. Maca Jogan, Zdenka Šadl: Sociologija in seksizem
 16. Zdenka Šadl: Emocionalno delo in intimni odnosi v pozni modernosti
 17. Breda Luthar, Zdenka Šadl: Skriti transkripti moči
 18. Zdenka Šadl: Uvod
 19. Zdenka Šadl: "We're out to make you smile". Emocionalno delo v storitvenih organizacijah
 20. Zdenka Šadl: Zadeve srca na prepihu tranzicije
 21. Zdenka Šadl: Mikro-makro povezave
 22. Zdenka Šadl: Sodobne oblike čustvovanja
 23. Zdenka Šadl: Simbolični interakcionizem in definicija situacije