Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Klemen Grabnar: Termodinamska karakterizacija orodnih jekel za delo v vročem
 2. Terezija Poženel Kovačič: Opredelitev termodinamičnih pogojev strjevanja Al99,7 na električne lastnosti rotorja
 3. Jurij Šporin: Vpliv geofizikalnih lastnosti kamnin na strukturne spremembe materialov kotalnih dlet
 4. Danijel Mitrović: Razvoj nove aktivne komore za tlačno litje s hladno komornim strojem

MSc theses (10)

 1. Jan Brence: Optimizacija ulivno-napajalnega sistema ulitka kape izolatorja iz bele temprane litine
 2. Lejla Lavtar: Postavitev hladilno-grelnega sistema v orodjih za tlačno litje
 3. Gregor Gorše: Opredelitev tehologije sistema lokalnega stiskanja za izdelavo tlačnih ulitkov
 4. Primož Sevšek: Vpliv oblike in deleža grafita na električno upornost sivih litin s kroglastim grafitom
 5. Matic Mahkovic: Vloga barija pri mehanizmu nukleacije grafita v sivih litinah s kroglastim grafitom
 6. Matic Žbontar: Vpliv ohljevalne hitrosti in nukleacijskega potenciala na mehanske lastnosti zlitine AlSI9Cu
 7. Jernej Kovačič: Izdelava in karakterizacija legirane sive litine s kroglastim grafitom, ki je odporna na toplotno utrujanje
 8. Domen Tršar: Konstrukcija orodne komponente s konformnim hlajenjem
 9. Benjamin Ljutić: Izdelava in karakterizacija tanke plasti med titanom in zlatom
 10. Aleš Menegatti: Penetracija in reakcija med bentonitno peščeno mešanico in sivo litino z lamelnim grafitom

BSc theses (26)

 1. Stanislav Grm: Optimiranje komponent za tlačno litje z navarjanjem
 2. Anže Braniselj: Opredelitev livnosti magnezijeve zlitine AM60 z dodatki kalcija
 3. Matevž Barborič: Izdelava precizijsko ulitega kipa generala Rudolfa Maistra
 4. Luka Oblak: Vpliv toplotne obdelave na mikrostrukturo zlitine iz sistema Al-Si-Mg-Zr
 5. Jernej Kovačič: Karakterizacija zlitin AlMg9 in Silafont-36
 6. Tjaša Kranjec: Karakterizacija zlitine iz sistema Ti-Ni za aplikacije v medicini
 7. Matej Perhoč: Izdelava in karakterizacija zavornega diska iz sive litine
 8. Jure Seljak: Procesno tehnološko okno pri pripravi bentonitne peščene mešanice
 9. Matjaž Reitmeier: Karakterizacija in kakovost aluminijevih zlitin za tlačno litje
 10. Blaž Vuga: Karakterizacija sestavljenih strelskih krogel
 11. Klemen Ravnikar: Izdelava ulitka sesalnega kolena
 12. Simon Mihelčič: Preizkušanje celice za enostavno termično analizo
 13. Matic Žbontar: Postavitev metode za določanje livnosti sive litine
 14. Domen Černač: Karakterizacija strelskih krogel v kalibru 9 x 19 mm Luger
 15. Gal Dolinar: Preiskava nastajanja vročih razpok pri zlitinah Al-Zn
 16. Eva Vuga: S 3-D tiskom do precizijsko ulitega dela
 17. Aleš Menegatti: Postavitev tehnološko procesnega okna za doseganje usmerjenega strjevanja ulitka grelne plošče iz sive litine z lamelnim grafitom
 18. Jan Brence: Vpliv vsebnosti niklja na izotermno poboljšanje sive litine s kroglastim grafitom
 19. Tin Brdnik: Razvoj profila materiala Ultrafuse 316LX za 3D tiskalnik BigRep STUDIO 62
 20. Jure Cizej: Karakterizacija napak na ulitku iz sive litine s kroglastim grafitom
 21. Matic Trbižan: Preiskava bentonitne peščene mešanice za izdelavo enkratnih livarskih form
 22. Luka Plahuta: Izdelava ulitih ploščic iz bakrovih zlitin
 23. Benjamin Ljutić: Vpliv ohlajevalne hitrosti in nekovinskih vključkov na strjevanje zlitine AlSi10Mg
 24. Nik Kristjan Ceraj: Izračun livarskih procesov za ulitek dela reduktorja iz sive litine z lamelnim grafitom
 25. Nina Pečnik: Izdelava in karakterizacija sestavljenega ulitka iz magnezijeve in cinkove zlitine ter soli
 26. Jošt Iršič: Izračun livarskih procesov za gravitacijsko kokilno litje zlitine OTV1B

Other documents (8)

 1. Sebastjan Žagar, Primož Mrvar, Janez Grum, Roman Šturm: The influence of shot peening and artificially ageing aluminium alloy 7075 on corrosion behaviour
 2. Jurij Šporin, Primož Mrvar, Blaž Janc, Željko Vukelić: Expression of the self-sharpening mechanism of a roller cone bit during wear due to the influence of the erosion protection carbide coating
 3. Jurij Šporin, Tilen Balaško, Primož Mrvar, Blaž Janc, Željko Vukelić: Change of the properties of steel material of the roller cone bit due to the influence of the drilling operational parameters and rock properties
 4. Matic Žbontar, Mitja Petrič, Primož Mrvar: The influence of cooling rate on microstructure and mechanical properties of AlSi9Cu3
 5. Aida Imamović, Benjamin Bizjan, Raif Seferović, Primož Mrvar, David Bombač: Mechanical properties of mineral stone wool fibers based on mixture of blast furnace slag and diabase
 6. David Bombač, Martin Lamut, Primož Mrvar, Brane Širok, Benjamin Bizjan: Physical properties of mineral fibers depending on the mineralogical composition
 7. Mitja Petrič, Bastri Zeka, Primož Mrvar, Aleš Nagode, Maja Vončina, Tilen Balaško: Solidification behaviour and microstructure of AlSi7Mg cast alloy with addition of Li
 8. Milan Terčelj, Jaka Burja, Goran Kugler, Primož Mrvar: Thermal fatigue degradation progress in SiMo ductile cast iron under oxidation conditions