Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (12)

 1. Jan Neveda: Negativni binomski model
 2. Matic Skočir: Modeliranje izgube ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov in potencialne izboljšave
 3. Juš Pogačar: Modeliranje verjetnosti neplačila po standardih računovodskega poročanja
 4. Miha Petrič: Uporaba posplošenih linearnih modelov pri modeliranju višine škod v zavarovalništvu
 5. Črt Grahonja: Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u
 6. Manca Homar: Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja
 7. Julia Cafnik: Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih
 8. Matej Pirnat: Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja
 9. Nika Šušterič: Strategija dinamičnega upravljanja izpostavljenosti portfelja
 10. Melinda Kavalir: Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu
 11. Jaša Končar: Izračun izgube ob neplačilu
 12. Živa Petkovšek: Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma

Bsc theses (28)

 1. Veronika Nabergoj: Listinjenje dolžniških vrednostnih papirjev
 2. Jan Perme: Modeliranje likvidnostne premije na podjetniških obveznicah
 3. Tina Hawlina: Rekordi
 4. Nadja Legan: Cramérjev izrek na realni osi
 5. Vesna Zupanc: Strategije ščitenja pri naložbenih življenjskih zavarovanjih
 6. Marvin Herzog: Pólyeve žare
 7. Timotej Oražem: Webrov problem optimalnega ustavljanja in posplošitve
 8. Jan Neveda: Izvršilna meja za ameriško prodajno opcijo
 9. Lara Dular: Problem zbiralca kuponov
 10. Taja Sečnik: Opcijske zamenjave
 11. Žiga Tručl: Ekstrapolacija obrestnih mer
 12. David Golob: Razpršenost nestanovitnosti
 13. Maša Vinter: Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga
 14. Lea Benedičič: Argentinske obveznice
 15. Lea Tehovnik: Binomski model in življenjska zavarovanja
 16. Tea Perko: Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji
 17. Barbara Štulac: Subeksponentne porazdelitve
 18. Luka Komel: Ali je vrednost podjetja lahko negativna?
 19. Jaša Končar: Izpostavljenost Evropske centralne banke do držav v krizi
 20. Jana Praper: Snellova ovojnica za slučajne procese v diskretnem času
 21. Simon Skok: Lokalni martingali in fundamentalni izrek vrednotenja premoženja v diskretnem času
 22. Ria Sanda: Slaba banka - Irska National Asset Management Agency
 23. Nace Čebulj: Normalne inverzne Gaussove porazdelitve
 24. Melinda Kavalir: Vloga aktuarske matematike v finančni krizi
 25. Ivan Romanovski: Parrondov paradoks
 26. Anja Drozg: Ameriške opcije brez dospetja
 27. Katarina Bojc: Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
 28. Žana Štekovič: Finančna tveganja v zavarovalništvu