Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Boštjan Udovič: Ekonomska varnost in ekonomska diplomacija

Magistrska dela (19)

 1. Aleksandar Jovanovikj: The effects of foreign direct investments on employment in Macedonia
 2. Anamarija Meglič: Vloga medkulturnih razlik in stereotipov kot dejavnikov uspešnosti gospodarske diplomacije Ljudske republike Kitajske v Republiki Angoli
 3. Kristina Kham: Uspešnost predsedovanja malih držav Svetu EU v luči doseganja zastavljenih prioritet
 4. Sandra Skutnik: Vpliv neverbalne komunikacije na odločitve kadrovskih delavcev pri izboru kandidata
 5. Andreja Gerden: Vlaganje v napotene delavce kot predpogoj za uspešno internacionalizacijo
 6. Sara Štefančič: Dejavniki uspešnosti menedžmenta človeških virov v pogojih globalizacije
 7. Marjana Janchevska: The importance of FDI in the Macedonian economy
 8. Laura Čepin: Vpliv aktualne globalne gospodarske krize na politično nestabilnost držav članic Evropske unije
 9. Tina Kralj: (Ne)poznavanje kulturnih razlik kot ovira mednarodnega poslovanja
 10. Tjaša Polutnik: Aktivna okoljska politika Združenih držav Amerike
 11. Jana Habjan: BRICS države
 12. Gea Hančič: Pogajanja nepremičninskih posrednikov
 13. Urška Draškovič: Izobraževanje v tujino napotenih sodelavcev v slovenskih podjetjih
 14. Nina Kumše: Kitajske investicije v Evropsko unijo
 15. Karin Mlekuš: Kadrovanje in selekcija menedžerja izseljenca pri slovenskih investitorjih v tujini
 16. Nataša Japelj: Vpetost gospodarstvenikov v izvajanje gospodarske diplomacije s strani državnih vlad
 17. Urška Lah: Čezmejne napotitve delavcev v Republiki Sloveniji
 18. Suzana Gianfrate: Internacionalizacija poslovanja podjetja HSE
 19. Tina Gruden: Pomen in naloge ekonomsko-poslovne diplomacije kot sestavnega dela zunanje politike držav

Diplomska dela (59)

 1. Miha Lovec: Izzivi podjetja za jahtni menedžment kot ponudnika mednarodnih spremljajočih storitev
 2. Ivan Mikulus: Zgodnja izhodna in (pre)pozna vhodna internacionalizacija
 3. Nevenka Kamenik: Inovativno vodenje za potrebe mednarodnega sodelovanja
 4. Jaka Peterca: Izzivi (poslovnih) pogajanj s Španci
 5. Klavdija Pojbič: Gospodarska diplomacija majhnih držav v času recesije
 6. Maja Kalan: Trgovinske implikacije članstva v Evropski uniji
 7. Bogdan Dular: Analiza poslovnega okolja Republike Kosova
 8. Jerneja Forštner: Direktiva o storitvah na notranjem trgu Evropske unije
 9. Rok Podobnik: Indija kot investicijska priložnost za slovenska podjetja (primer podjetja AET iz družbe Hidria)
 10. Alenka Borštnar: Strategija tehnološkega razvoja Rusije
 11. Karina Medved: Internacionalizacija slovenskih podjetij na trgih bivše Jugoslavije v luči širitve Evropske unije na zahodni Balkan
 12. Katja Posl: Prednosti slovenskih podjetij na trgih Jugovzhodne Evrope
 13. Simon Punčuh: Internacionalizacija Merkatorja na trge jugovzhodne Evrope
 14. Brina Sara Lipovec: Možnosti pridobivanja sredstev Evropske unije s strani malih in srednjih podjetij
 15. Mateja Šoba Kosić: Primerjava prevzemov in presoje koncentracij na trgu piva
 16. Marko Lovec: Moderna med trgom in državo
 17. Saša Horvat Šimonka: Analiza odnosa slovenskih strokovnjakov do vključevanja Slovenije v Evropsko unijo med letoma 1986 in 2004
 18. Rok Bedenk: Premiki centrov svetovnega gospodarskega razvoja
 19. Maja Virant: Spremembe v svetovnem gospodarskem sistemu po vstopu Kitajske v Svetovno trgovinsko organizacijo
 20. Peter Štrukelj: Internacionalizacija raziskav in razvoja in sodelovanje
 21. Ilona Modic: Internacionalizacija Intereurope
 22. Anja Marija Ciraj: Črpanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije in slovensko malo in srednje podjetništvo
 23. Nina Mazgan: Analiza dejavnikov uspešnosti gazel
 24. Mira Milovanović: Vloga podjetniške strategije pri internacionalizaciji podjetja Hidria
 25. Gorazd Balta: Mobilnost belih ovratnikov - zla usoda ali priložnost za Slovenijo
 26. Jana Miklavžin: Novartisov prevzem Leka
 27. Maša Ukmar: Učinki mednarodnih prevzemov na korporacijsko kulturo ciljnega podjetja
 28. Blaž Vrbič: Postmoderni diplomatski akterji in internacionalizacija podjetij
 29. Maja Derčar: Vpliv odnosa med Francijo in Veliko Britanijo na dinamiko evropskega integracijskega procesa
 30. Tanja Peterlin: Reševanje mednarodnih kriz s pogajanji
 31. Mateja Hrušovar: Rusko pogajalsko vedenje
 32. Staša Podgoršek: "Outsourcing" - izziv za gospodarski razvoj Indije
 33. Anja Krautberger: Odnos slovenskih strokovnjakov do tujih neposrednih investicij
 34. Vitja Gričar: Državna ekonomska obveščevalna dejavnost
 35. Ana Jaki: Od izvajalca do delodajalca zunanjega izvajanja dejavnosti
 36. Jernej Šmajdek: Outsourcing storitev - ameriška in evropska izkušnja
 37. Blaž Sunko: Izhodna internacionalizacija španskega gospodarstva
 38. Maja Založnik: Gospodarske posledice politike EU do sodobne biotehnologije na področju kmetijstva in živil
 39. Ana Marija Drev: Investicije slovenskih podjetij na trge nekdanje Jugoslavije - primer Gorenja
 40. Goran Štefančič: Zdraviliški turizem - tržna niša Slovenije v mednarodnih ekonomskih odnosih
 41. Ines Rožanc: Vpliv globalizacije na plače in porazdelitev dohodkov v Sloveniji
 42. Viktorija Jeras: Lobiranje velikih podjetij v institucijah Evropske unije
 43. Katarina Dejak: Liberalizacija trgovine s tekstilom in oblačili leta 2005
 44. Elena Del Fabro: Izhodne investicije slovenskega gospodarstva v Makedoniji
 45. Andi Čoha: Vpliv mehkih dejavnikov in družbeno odgovornega poslovanja na internacionalizacijo podjetja
 46. Barbara Rop: Organizacijska struktura (slovenskih) transnacionalnih podjetij
 47. Janez Zupančič: Rojene multinacionalke - primer Akrapovič d.o.o.
 48. Boštjan Udovič: Nove teorije mednarodne menjave in majhne države
 49. Marjeta Dragolič: Trg nepremičnin v Evropski uniji - ekonomsko ali politično vprašanje?
 50. Nina Rustja: Vlaganja domačega in tujega transnacionalnega podjetja v razvoju regije
 51. Nataša Florjančič: Vpliv skupne kmetijske politike evropske unije na razvojne možnosti manj razvitih držav
 52. Špela Novak: Prihodnost skupne kmetijske politike Evropske unije
 53. Marko Mravljak: Union-Interbrew
 54. Marko Vuković: Reševanje sporov v okviru Svetovne trgovinske organizacije
 55. Dejan Pograjec: Izhodna internacionalizacija dejavnosti slovenskih podjetij
 56. Primož Pungartnik: Kitajsko pogajalsko vedenje
 57. Borut Glas: Multinacionalna podjetja
 58. Aleš Vidmar: Ekonomski odnosi med Slovenijo in Rusko federacijo
 59. Lea Slokar: Internacionalizacija podjetja Fructal d.d. na trgih držav bivše Jugoslavije

Druga dela (52)

 1. Marjan Svetličič: Lessons of the new international economic order for the contemporary world economy
 2. Marjan Svetličič: Covid-19
 3. Yuhong Shang, Marjan Svetličič, Katja Zajc Kejžar: Trade reorientation and restructuring towards fast-growing emerging economies
 4. Matija Rojec, Marjan Svetličič: Milica Uvalić, Serbia's transition - towards a better future
 5. Marjan Svetličič, Marko Lovec: Globalizacija in kriza
 6. Marjan Svetličič: OZN in mednarodna ekonomija, posebno vloga dežel v razvoju in odnos do transnacionalnih podjetij
 7. Marjan Svetličič, Kira Cerjak: Slovensko predsedovanje Svetu EU in uresničevanje nacionalnih interesov
 8. Boštjan Udovič, Slavica Penev, Mihajlo Djukić, Marjan Svetličič: Ko gospodarska diplomacija spregovori o sebi
 9. Marko Lovec, Marjan Svetličič: Globalizacija, migracije in kriza
 10. Marjan Svetličič: Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu
 11. Andreja Jaklič, Marjan Svetličič: Izhodna internacionalizacija in slovenske multinacionalke
 12. Marjan Svetličič: Determinante tujih naložb v Sloveniji
 13. Marjan Svetličič: Evropa 1992 in (transnacionalna) podjetja
 14. Marjan Svetličič: Uveljavljanje globalnih meril
 15. Marjan Svetličič: Izhodišča razvojne strategije Slovenije
 16. Marjan Svetličič: Izzivi tehnološke strategije Slovenije
 17. Marjan Svetličič: Multinacionalna podjetja in razvojna strategija Slovenije
 18. Marjan Svetličič: Pravi pasti globalizacije sta provincializem in neznanje
 19. Marjan Svetličič: Slovenija, Evropska unija in globalizacija
 20. Marjan Svetličič: Globalizacija: možnosti in priložnosti slovenskega gospodarstva
 21. Marjan Svetličič, Andreja Jaklič: Širitev Evropske unije: ali navdušenje hlapi?
 22. Andreja Jaklič, Marjan Svetličič: Največje slovenske multinacionalke - majhnost presegajo v večjo internacionalizacijo
 23. Anže Burger, Marjan Svetličič: Slovenija 2050 - izzivi scenarijev gospodarske rasti
 24. Marjan Svetličič: Razvoj evropskih regij in trajne tuje neposredne investicije
 25. Samo Pavlin, Marjan Svetličič: Higher education, employability and competitiveness
 26. Boštjan Udovič, Rok Zupančič, Marjan Svetličič: Coping with the challenges of the presidency of the EU Council
 27. Learning from the crisis
 28. Boštjan Udovič, Marjan Svetličič: Trio matters?
 29. Marjan Svetličič: Enhancing competitiveness by education and training
 30. Marjan Svetličič: Reversed internationalization path
 31. Razvoja razvitih držav ni brez razvoja tistih, ki danes še zelo zaostajajo
 32. Marjan Svetličič, Andreja Jaklič: Outward FDI by selected transition economies
 33. Marjan Svetličič: Old multinational from a young transition economy
 34. World investment report 2004
 35. Andreja Jaklič, Marjan Svetličič: Multinationals from Slovenia
 36. Andreja Jaklič, Marjan Svetličič: Unknown multinationals; the case of Slovenia
 37. Sabina Kajnč Lange, Marjan Svetličič: Policy brief
 38. Sabina Kajnč Lange, Marjan Svetličič: Policy brief
 39. Andreja Jaklič, Marjan Svetličič: Izhodna internacionalizacija in slovenske multinacionalke
 40. Marjan Svetličič: Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu
 41. Matevž Rašković, Marjan Svetličič: Pomen poznavanja nacionalnega značaja in kulturnih posebnosti za slovensko gospodarsko diplomacijo
 42. Marjan Svetličič: Diplomacija in mednarodno poslovanje v 21. stoletju
 43. Sabina Kajnč Lange, Marjan Svetličič: Ocena uspešnosti in problemi slovenskega predsedovanja Svetu EU - pogled od znotraj
 44. Marjan Svetličič, Pavle Sicherl: Evropska unija v svetovnem gospodarstvu danes in jutri
 45. Boštjan Udovič, Marjan Svetličič: Majhne države v novih teorijah mednarodne trgovine
 46. Marjan Svetličič, Pavle Sicherl: Kitajci prihajajo: grožnja ali priložnost?
 47. Marjan Svetličič: Slovenske multinacionalke - včeraj, danes, jutri
 48. Marjan Svetličič: Nacionalni interes - ovira ali spodbuda razvoju
 49. Marjan Svetličič, Matija Rojec, Andreja Jaklič: Strategija pospeševanja slovenskih neposrednih investicij v tujino
 50. Marjan Svetličič: Zunanje determinante razvoja Slovenije in implikacije hitre oziroma odložene vključitve v Evropsko unijo
 51. Marjan Svetličič: Challenges of Slovenia's technological strategy
 52. Marjan Svetličič: Kompetence za ekonomsko diplomacijo in mednarodno poslovanje