Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Tina Breskvar: Dinamika trga zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v Sloveniji
 2. Ana Korenčan: Krovni sistematični pregled vpliva jemanja probiotikov na zdravljenje ali preprečevanje diareje
 3. Andrej Rozman: Mrežna analiza učinkovitosti in varnosti zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri odraslih
 4. Lucija Šušteršič: Vrednotenje farmakoekonomskih modelov za oceno stroškovne učinkovitosti dabigatrana
 5. Tanja Flisar: Pregled in evalvacija dela v ambulanti farmacevta svetovalca na področju zdravstvenega doma Murska Sobota v letih 2013-2015
 6. Vesna Jug: Raziskava ambulantnega predpisovanja antipsihotikov in časa do spremembe antipsihotične terapije v Sloveniji v obdobju med 2009 in 2013
 7. Katjuša Venišnik: Mrežna metaanaliza učinkovitosti in varnosti zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri otrocih in mladostnikih
 8. Simona Podlesek: Vrednotenje predpisovanja zdravil v Splošni bolnišnici Murska Sobota v 2015
 9. Vesna Košnik: Sistematični pregled in metaanaliza vpliva probiotikov na izboljšanje simptomov in preprečitev pojava diareje pri pacientih, zdravljenih z antibiotiki
 10. Nina Gotar: Ovrednotenje najpogostejših klinično pomembnih potencialnih interakcij med sočasno ambulantno predpisanimi zdravili v Sloveniji v letu 2015
 11. Nino Miklavec: Ovrednotenje vpliva dejavnikov tveganja na povišan krvni tlak v splošni slovenski populaciji odraslih
 12. Jasna Puh: Vrednotenje intervencij kliničnih farmacevtov na izbranih oddelkih Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 13. Urška Vedernjak: Trendi zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo v Sloveniji od 2001 do 2012
 14. Eva Banko: Vrednotenje mikrobiološke kakovosti pogojev priprave zdravil za parenteralno aplikacijo na kliničnem oddelku za revmatologijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 15. Katja Debelak: Vrednotenje mikrobiološke kakovosti okolja za pripravo farmacevtskih izdelkov za parenteralno uporabo na oddelku za intenzivno terapijo Kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok v Univerzitetnem kliničnem centru
 16. Mojca Pernek: Sistematični pregled farmakoekonomskega vrednotenja novejših zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2
 17. Kristina Kušar: Ocena kajenju pripisljivih stroškov za zdravila leta 2012 v Sloveniji
 18. Ivana Marjanović: Sistematični pregled in metaanaliza samovodenja in samokontrole antikoagulacijskega zdravljenja z antagonisti vitamina K
 19. Barbara Munda: Sistematični pregled in metaanaliza učinkovitosti zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri otrocih

Diplomska dela (10)

 1. Klemen Berger: Sistematični pregled in metaanaliza učinkovitosti zdravila za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije
 2. Petar Lukić: Sistematični pregled in metaanaliza učinkovitosti zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri odraslih
 3. Maj Domen Oblak: Sistematični pregled in metaanaliza učinkovitosti in varnosti kanabinoidov za preprečevanje in zdravljenje slabosti in bruhanja
 4. Zala Černe: Vrednotenje porabe neopioidnih analgetikov in nesteroidnih antirevmatikov v Sloveniji v obdobju med 2009 in 2013
 5. Maja Bratož: Klinični in ekonomski vidik uporabe protimikrobnih zdravil z omejenim predpisovanjem v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 6. Ana Romanič: Razvoj epidemioloških modelov za oceno motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri otrocih v Sloveniji
 7. Denis Duh: Optimiziranje zdravljenja z zdravili pri bolnikih z zdravili pri bolnikih s težavami v Splošni bolnišnici Murska Sobota
 8. Mitja Pišlar: Razvoj in vrednotenje matematičnega modela tarčno posredovane farmakokinetike ter njegovih aproksimacij
 9. Tamara Golmajer: Populacijska farmakokinetična analiza vpliva ledvične funkcije na izločanje gentamicina
 10. Urban Bernat: Primerjalna učinkovitost antiepileptikov za dodatno zdravljenje žariščnih epileptičnih napadov