Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. NINA GRŽINIČ FRELIH: OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI V PSIHOFIZIOLOŠKIH MERITVAH ZARADI ANKSIOZNOSTI UDELEŽENCA

Magistrska dela (14)

 1. Taja Žnidarič: Vpliv možnosti spontane motorične aktivnosti na kognitivno učinkovitost otrok z ADHD
 2. Rok Mioč: Vpliv intruzivnega merjenja na čustveno izraznost obraza
 3. Tina Giber: Primerjava tradicionalnega učenja, kinestetičnega učenja in učenja na daljavo z uporabo psihofiziologije
 4. Valentina Stanić: Ovrednotenje dinamičnega sedišča kot rešitve za učne težave otrok z nevrološko razvojno motnjo
 5. ERMIRA MAHMUTAJ: Intercomparison of simulators used for the inspection of non-invasive blood pressure meters and new regulatory framework for medical devices
 6. Miha Česnik: Ultrazvočni spirometer
 7. Elena Gobbo: Vpliv prisotnosti psa na psihofiziologijo osebe med opravljanjem kognitivne naloge
 8. TILEN PUGELJ: Razvoj algoritmov avtonomnega veslaškega merilnega sistema
 9. Ajda Centa: Zavajanje in termografska kamera
 10. Maja Krebl: Študij stanja sproščenosti v psihofizioloških poskusih
 11. Jan Markočič: Razvoj in evalvacija sistema za avtomatsko klasifikacijo čustev iz obraznih izrazov
 12. JACINTA MIHELČIČ: Testiranje uporabnosti eksoskeleta v tovarni
 13. MANCA ŠTRUS: Uporaba NIBP simulatorja pacienta za klinično validacijo merilnikov krvnega tlaka
 14. Polona Petrač: Povezave med fiziološkimi in doživljajskimi korelati reševanja računskih nalog

Diplomska dela (16)

 1. MATEVŽ LAPAJNE: Ročaj z merilnikom sile prijema in senzorji fizioloških odzivov
 2. MARKO BOŠTJANČIČ: TEMPERATURNA ROKAVICA
 3. TOMO KRIVC: Razvoj avtomatskega merilnika gleženjskega indeksa
 4. Blaž Anžlovar: Nadzor lebdenja kroglice z elektroencefalografijo
 5. Jaka Blaž Moličnik: Multiparametrična naprava za merjenje kompleksnih veličin
 6. Nejc Novak: Testiranje elektromagnetne združljivosti elektrodermalnega merilnika po standardu IEC EN 61000-4-39
 7. Robi Bojanec: Analiza staranja termočlena v trajnostni progi
 8. HARIS BAPIĆ: Umerjanje navorne merilne verige pri testiranju kolesnih motorjev
 9. TJAŠA KORPIČ: Uporaba preprostega EEG v afektivni povratni zanki
 10. MIHA KENK: Simulator prevodnosti kože
 11. BOŠTJAN BOŽIČ: Avtonomni merilnik števila zavesljajev
 12. KLEMEN ŽUMER: Toplotne črpalke in kakovost električne napetosti v omrežju
 13. ALEŠ PAHOR: Računalniška igra s fiziološko povratno zanko
 14. CAROLINA PETRIČ: Vpliv posturalnih perturbacij na stresni odziv pri človeku
 15. NIKA FILIPIČ POČKAR: Vpliv sproščujoče in nesproščujoče glasbe na EEG signal poslušalca
 16. GAŠPER JUG: Problematika načrtovanja in realizacije magnetno levitacijskega podstavka

Druga dela (4)

 1. Valentina Stanić, Taja Žnidarič, Grega Repovš, Gregor Geršak: Dynamic seat assessment for enabled restlessness of children with learning difficulties
 2. Igor Pušnik, Gregor Geršak: Evaluation of the size-of-source effect in thermal imaging cameras
 3. Luka Pajek, Gregor Geršak, Anton Poje: Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve
 4. Jure Kranjec, Samo Beguš, Gregor Geršak, Matjaž Šinkovec, Janko Drnovšek, Domen Hudoklin: Design and clinical evaluation of a non-contact heart rate variability measuring device