Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Patricia Cotič Smole: Sinteza večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih konstrukcijskih elementov z uporabo metod gručenja

Magistrska dela (5)

 1. Nina Zupan: Energetska učinkovitost stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici 28
 2. Simona Špehar: Prenos toplote in vodne pare skozi steno iz slame in ilovnatih ometov
 3. Luka Mehle: Primerjava metod za izračun hrupa železniškega prometa CNOSSOS-EU in RMR
 4. Katarina Černe: Difuzija vodne pare skozi zunanjo steno s toplotno izolacijo na notranji strani
 5. Andraž Zalar: Preiskave akustičnih lastnosti protihrupnih ograj

Diplomska dela (12)

 1. Goran Šneperger: Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti
 2. Patricia Cotič Smole: Eksperimentalno podprta parametrična nelinearna seizmična analiza kamnite zidane stavbe
 3. Marjeta Ščap: Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late
 4. Marko Nusdorfer: Toplotna prevodnost gradbenih materialov
 5. Katja Mešiček: Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti
 6. Mija Sušnik: Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru
 7. Miha Gazvoda: Občutljivost termografije pri iskanju zračnih votlin v betonskih elementih
 8. Urška Henigman: Vpliv remanentne magnetizacije trajnih magnetov na izkoristek elektromotorja Elaphe Marine
 9. Miha Marolt: Izračun porazdelitve velikosti magnetnih nanodelcev iz meritev magnetizacije
 10. Maj Vilić: Vpliv velikosti merjenca na rezultat meritve magnetnega momenta z gradiometrom
 11. Gašper Maček: Neporušne metode merjenja lastnosti cementnih kompozitov
 12. Vid Pristavec: Spremljanje vlažnosti v kompozitih z mineralnim vezivom

Druga dela (18)

 1. Jože Luzar, Andreja Padovnik, Petra Štukovnik, Marjan Marinšek, Zvonko Jagličić, Violeta Bokan-Bosiljkov, Janez Dolinšek: NMR spectroscopy-supported design and properties of air lime-white cement injection grouts for strengthening of historical masonry buildings
 2. Andrii Vakulka, Evgeny A. Goreshnik, Marko Jagodič, Zvonko Jagličić, Zvonko Trontelj: Tetrahydrated bis(monoaqua-bis(ethylenediamine)copper(II))-diaqua-bis(ethylenediamine)copper(II) dicitrate
 3. Bojana M. Marković, Ivan S. Stefanović, Aleksandra B. Nastasović, Zvjezdana P. Sandić, Ljiljana T. Suručić, Aleksandra Dapčević, Jasna V. Džunuzović, Zvonko Jagličić, Zorica M. Vuković, Vladimir Pavlović, Antonije E. Onjia: Novel magnetic polymer/bentonite composite
 4. Kai Sheng, Ran Wang, Alexey Bilyachenko, Victor Khrustalev, Marko Jagodič, Zvonko Jagličić, Zhaoyang Li, Likai Wang, Chenho Tung, Di Sun: Tridecanuclear Gd(III)-silsesquioxane: Synthesis, structure, and magnetic property
 5. I. I. Piyanzina, D. P. Pavlov, Zvonko Jagličić, D. A. Shulyaev, D. A. Tayurskii, Viktor V. Kabanov, R. F. Mamin: Structural and magnetic properties of ferroelectric/dielectric BaTiO3/LaMnO3 and BaTiO3/SrTiO3 heterostructures
 6. Kai Sheng, Ran Wang, Xinde Tang, Marko Jagodič, Zvonko Jagličić, Laixue Pang, Jian-Min Dou, Zhi-Yong Gao, Hua-Yu Feng, Chen-Ho Tung, Di Sun: A carbonate-templated decanuclear mn nanocage with two different silsesquioxane ligands
 7. Sanja Burazer, Krešimir Molčanov, Ana Šantić, Teodoro Klaser, Emmanuel Wenger, Damir Pajić, Zvonko Jagličić, Jasminka Popović, Marijana Jurić: Humidity-sensing properties of an 1D antiferromagnetic oxalate-bridged coordination polymer of iron(III) and its temperature-induced structural flexibility
 8. Mahya Salmanion, Pavlo Aleshkevych, Zvonko Jagličić, Mohammad Mahdi Najafpour: Aggregated manganese complex-nanolayered manganese oxide: a new hybrid molecular-inorganic material
 9. Yan-Min Su, Bao-Qian Ji, Feng Shao, Shan-Shan Zhang, Marko Jagodič, Zvonko Jagličić, Zhi-Yong Gao, Jian-Min Dou, Di Sun: Carboxylic acid-tuned nickel(II) clusters: syntheses, structures, solution behaviours and magnetic properties
 10. Branka Babić-Stojić, Dušan Branković, Dušan Milivojević, Zvonko Jagličić: Weak ferromagnetism and exchange bias effect in Co1+yAl2-yO4/SiO2 nanocomposites
 11. Anangamohan Panja, Zvonko Jagličić, Radovan Herchel, Paula Brandão, Kuheli Pramanik, Narayan Ch. Jana: Three angular Zn2Dy complexes showing the effect of remote coordination at Zn and counter ions on slow magnetic relaxation at Dy centres
 12. Jelena Kojčinović, Manisha Sahu, Sugato Hajra, Dalibor Tatar, Teodoro Klaser, Željko Skoko, Zvonko Jagličić, Elaheh Sadrollahi, Fred Jochen Litterst, Hoe Joon Kim, Igor Djerdj: Nanocrystalline triple perovskite compounds A3Fe2BO9 (A = Sr, Ba; B = W, Te) with ferromagnetic and dielectric properties for triboelectric energy harvesting
 13. Anangamohan Panja, Zvonko Jagličić, Radovan Herchel, Paula Brandão, Kuheli Pramanik, Narayan Ch. Jana: The first exploration of coordination chemistry using a methyl substituted o-vanillin based ligand: an example starting with Dy4/Zn2Dy2 systems displaying slow relaxation of magnetization
 14. Anangamohan Panja, Zvonko Jagličić, Radovan Herchel, Paula Brandão, Narayan Ch. Jana: Influence of bridging and chelating co-ligands on the distinct single-molecule magnetic behaviours in ZnDy complexes
 15. Andraž Šuligoj, Ivalina Trendafilova, Ksenija Maver, Albin Pintar, Alenka Ristić, Goran Dražić, Wael H. M. Abdelraheem, Zvonko Jagličić, Iztok Arčon, Nataša Zabukovec Logar, Dionysios D. Dionysiou, Nataša Novak Tušar: Multicomponent Cu-Mn-Fe silica supported catalysts to stimulate photo-Fenton-like water treatment under sunlight
 16. Tilen Knaflič, Mateja Žnidarič, Franc Perdih, Marko Trampuž, Zvonko Jagličić, Zdenko Časar, Denis Arčon: Impact of counter anions on structural and magnetic properties of iron(III) meso-tetraphenylporphyrin tetrahydrofurane solvates
 17. Bojan Kozlevčar, Maja Tihomirović, Marta Počkaj, Zvonko Jagličić: Tartrate bridging ligands in divalent Co(II)/Co(III) dinuclear anion
 18. Amit Mondal, Primož Koželj, Zvonko Jagličić, Anton Meden, Partha Pratim Jana, Janez Dolinšek: Double helix of icosahedra structure and spin glass magnetism of the $\delta$-${\rm Co}_{2.5}{\rm Zn}_{17.5–x}{\rm Mn}_x (x = 0.4–3.5)$ pseudo-binary alloys