Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Matej Guid: Search and knowledge for human and machine problem solving

Magistrska dela (8)

 1. Vesna Novak: Gradnja napovednih modelov za klike na oglase v družabnih omrežjih
 2. Teja Roštan: Napovedovanje časovnih vrst z nevronskimi mrežami z dolgim kratkoročnim spominom
 3. Anže Schwarzmann: Analiza javnega mestnega potniškega prometa z napovedovanjem časovnih vrst
 4. David Možina: Argumentirano strojno učenje z uporabo logistične regresije
 5. PETER ŠAPONJA: Odkrivanje skupin s pomočjo argumentiranega strojnega učenja
 6. Matevž Pavlič: Ocenjevanje kvalitete argumentov pri argumentiranem strojnem učenju
 7. Urša Krevs: Računalniška analiza in primerjava stilov igre šahistov
 8. MATEVŽ PAVLIČ: Ocenjevanje kvalitete argumentov pri argumentiranem strojnem učenju

Diplomska dela (9)

 1. ANEI MAKOVEC: Orodje za vizualizacijo delovanja algoritmov pri reševanju problemov Sokoban
 2. JERNEJ HABJAN: Učenje igranja realno-časovne strateške igre z uporabo globokega spodbujevalnega učenja
 3. MATIC PLUT: Prepoznavanje pozicijskih motivov v šahovskih pozicijah
 4. MITJA RIZVIČ: Avtomatsko odkrivanje zanimivih šahovskih problemov
 5. KLEMEN TURŠIČ: Izdelava grafičnega vmesnika za na argumentiranju temelječ inteligentni tutorski sistem
 6. Simon Stoiljkovikj: Computer-based estimation of the difficulty of chess tactical problems
 7. Emanuel Vidmar: Trendi iskanja informacij preko digitalnih medijskih kanalov in učinek izbranih besed na odziv potrošnika
 8. SIMON STOILJKOVIKJ: Računalniško ocenjevanje težavnosti taktičnih problemov pri šahu
 9. EMANUEL VIDMAR: Trendi iskanja informacij preko digitalnih medijskih kanalov in učinek izbranih besed na odziv potrošnika

Druga dela (7)

 1. Šaponja Peter: Odkrivanje skupin s pomočjo argumentiranega strojnega učenja
 2. Matej Guid, Ivan Bratko: Detektiranje utrdb v šahu
 3. Matej Guid, Ivan Bratko: Search-based estimation of problem difficulty for humans
 4. Matej Guid, Ivan Bratko: Using chess engines to estimate human skill
 5. Martin Možina, Matej Guid, Jana Krivec, Aleksander Sadikov, Ivan Bratko: Learning to explain with ABML
 6. Martin Možina, Matej Guid, Aleksander Sadikov, Vida Groznik, Jana Krivec, Ivan Bratko: Conceptualizing procedural knowledge targeted at students of different skill levels
 7. Matej Guid, Ivan Bratko: Detecting fortresses in chess