Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Maja Cvetanoska: Primerjava vsebnosti taninov različnih genskih virov navadne (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske (Fagopyrum tataricum Gaertn.) ajde
 2. Nina Malačič: Poznavanje in sprejemljivost gensko spremenjenih organizmov med študenti

Diplomska dela (21)

 1. Barbara Hlebec: Aklimatizacija terestrične orhideje Bletilla striata Thunb. razmnožene v tkivni kulturi
 2. Natalija Papež: Molekulska analiza transgenov v hmelju (Humulus lupulus L.)
 3. Nataša Čeranič: Generativno razmnoževanje orhidej Phalaenopsis v in vitro razmerah
 4. Maja Vivod: In vitro razmnoževanje tropske orhideje Anguloa clowesii (Lindl.)
 5. Metka Sporiš: In vitro razmnoževanje pravega kostanja (Castanea sativa Mill.)
 6. Helena Purkart: Lastnosti navadne in tatarske ajde (Fagopyrum esculentum Moench in Fagopyrum tataricum Gaertn.)
 7. Mateja Remenih: Določanje transgenov v tobaku (Nicotiana tabacum L.)
 8. Maja Črešnar: Vpliv razkuževanja na regeneracijo brstov češnje (Prunus subhirtella L.)
 9. Marko Frank: Kalitev fiziološko različno zrelih semen lepega čeveljca (Cypripedium calceolus L.) v in vitro razmerah
 10. Niko Pavlin: Spremljanje zeleno fluorescentnega gfp gena pri tobaku (Nicotiana tabacum L.)
 11. Tadej Svetek: Optimizacija indukcije organogenih struktur na cvetovih in plodnicah čebule (Allium cepa L.)
 12. Jana Lokar: Asimbiotska kalitev orhidej iz rodu Phalaenopsis
 13. Petra Kreft: Asimbiotska kalitev semen orhideje Bletilla striata (Thunb.) po hladnem centrifugiranju
 14. Kati Oven: Izražanje DsRed in gfp fluorescentnih genov pri tobaku (Nicotiana tabacum L.)
 15. Špela Mastnak: Eliminacija hmeljevega latentnega viroida (HLVd) pri hmelju (Humulus lupulus L.) sorte Cicero
 16. Špela Košir: Uporaba ultrazvoka za pospešitev asimbiotske kalitve semen orhideje Bletilla striata (Thunb.)
 17. Marko Strmole: Rast in razvoj orhidej Phalaenopsis v in vitro razmerah
 18. Sabina Volf: Aklimatizacija epifitnih orhidej razmnoženih v in vitro razmerah
 19. Janja Gornik: Koreninjenje kostanja (Castanea sativa Mill.) v in vitro razmerah
 20. Nataša Hren: Transformacija tobaka (Nicotiana tabacum L.) z Agrobacterium tumefaciens
 21. Brigita Štravs: Vnos markerskih genov v genom hmelja (Humulus lupulus L.) z Agrobacterium tumefaciens

Druga dela (18)

 1. Ivan Kreft, Mateja Germ, Aleksandra Golob, Blanka Vombergar, Francesco Bonafaccia, Zlata Luthar: Impact of rutin and other phenolic substances on the digestibility of buckwheat grain metabolites
 2. Zlata Luthar, Primož Fabjan, Katja Mlinarič: Biotechnological methods for buckwheat breeding
 3. Zlata Luthar, Aleksandra Golob, Mateja Germ, Blanka Vombergar, Ivan Kreft: Tartary buckwheat in human nutrition
 4. Zlata Luthar, Meiliang Zhou, Aleksandra Golob, Mateja Germ: Breeding buckwheat for increased levels and improved quality of protein
 5. Zlata Luthar, Mateja Germ, Matevž Likar, Aleksandra Golob, Katarina Vogel-Mikuš, Paula Pongrac, Anita Kušar, Igor Pravst, Ivan Kreft: Breeding buckwheat for increased levels of rutin, quercetin and other bioactive compounds with potential antiviral effects
 6. Zlata Luthar, Gregor Božič, Robert Brus, Vassiliki Kazana: Students' attitude towards commercialization of transgenic forest trees in Slovenia
 7. Gregor Osterc, Zlata Luthar, Franci Štampar: The importance of the sterilization procedure for producing vigorous cherry plants (Prunus sp.) in vitro
 8. Polonca Košir, Suzana Škof, Zlata Luthar: Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids
 9. Gregor Osterc, Marjeta Zavrl Fras, Tomaž Vodenik, Zlata Luthar: The propagation of chestnut (Castanea sativa Mill.) nodal explants
 10. Suzana Škof, Zlata Luthar: Detection of the reporter and selection genes in transformed hop (Humulus lupulus L.)
 11. Zlata Luthar, Ludvik Rozman, Gregor Osterc, Jure Čop: Genska banka Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani
 12. Jernej Jakše, Andreja Čerenak, Sebastjan Radišek, Zlatko Satović, Zlata Luthar, Branka Javornik: Identification of quantitative trait loci for resistance to Verticillium wilt and yield parameters in hop (Humulus lupulus L.)
 13. Jernej Jakše, Nataša Štajner, Zlata Luthar, Jean-Marc Jeltsch, Branka Javornik: Development of transcript-associated microsatellite markers for diversity and linkage mapping studies in hop (Humulus lupulus L.)
 14. Andreja Čerenak, Zlatko Šatović, Jernej Jakše, Zlata Luthar, Klaudija Carović-Stanko, Branka Javornik: Identification of QTLs for alpha acid content and yield in hop (Humulus lupulus L.)
 15. Kati Oven, Zlata Luthar: Expression and molecular analysis of DsRed and gfp fluorescent genes in tobacco (Nicotiana tabacum L.)
 16. Zlata Luthar: Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti
 17. Helena Lesar, Barbara Hlebec, Nataša Čeranič, Damijana Kastelec, Zlata Luthar: Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) propagated under in vitro conditions
 18. Helena Lesar, Nataša Čeranič, Damijana Kastelec, Zlata Luthar: Asymbiotic seed germination of Phalenopsis Blume orchids after hand pollination