Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (31)

 1. Petra Gregorič: Preizkušanje različnih podlag vinske trte za sorto 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
 2. Irena Benedetič: Vpliv podlage na rast enoletnih trt sorte 'Sivi pinot' (Vitis vinifera L.)
 3. Matjaž Pušnar: Vpliv bakrovih spojin na kakovost grozdja vinske trte (Vitis vinifera L.)
 4. Matej Fabjan: Vpliv spremembe gojitvene oblike na rastni in kakovostni potencial sorte 'Refošk' (Vitis vinifera L.)
 5. Rok Furlan: Pridelek klonskih kandidatov sorte 'Rebula' (Vitis vinifera L.) na dveh gojitvenih oblikah
 6. Tereza Kristančič: Vpliv škropljenja z giberelini na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula'
 7. Ivan Gorjan: Vpliv giberelinov na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Modri pinot'
 8. Matej Žvanut: Vpliv redčenja na količino in kakovost grozdja treh klonov žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Zelen'
 9. Janja Černelič: Vodni potencial cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula', cepljenih na izbrane podlage
 10. Teja Škrgat: Vpliv talnih lastnosti na rast in rodnost žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk' v Slovenski Istri
 11. Nikola Rutar: Vpliv ampelotehnike na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Zelen'
 12. Luka Pucer: Vključevanje vinogradništva v ponudbo turističnih kmetij v Slovenski Istri
 13. Danijel Konjedic: Spremljanje kapi žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) v vinorodni deželi Primorska
 14. Tomaž Zavaloka: Primerjava različnih tipov žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Istrska malvazija' iz vinorodnega okoliša Slovenska Istra
 15. Blaž Hartl: Analiza možnosti razvoja vinogradništva v Šmarsko-virštanjskem vinorodnem podokolišu
 16. Matjaž Lah: Možnosti gojenja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Refošk' v Vipavski dolini
 17. Judita Klopčič: Vpliv redčenja grozdja in defoliacije na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Laški rizling'
 18. Janez Ribič: Varstvo vinske trte v integrirani pridelavi grozdja v Sloveniji
 19. Metka Cigoj: Spremljanje rasti in rodnosti sorte 'Refošk' (Vitis vinifera L.) na gojitveni obliki enojni Guyot v vinorodnem okolišu Kras
 20. Daša Mikec: Vrednotenje cvička z oznako PTP
 21. Valentina Rustja: Revizija pridelave žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Zelen' v Vipavski dolini
 22. Magda Leskovar Steyer: Razlike v kakovosti grozdja klonov žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Dišeči traminec' iz podokoliša Radgona-Kapela
 23. Anastazija Jež: Ugotavljanje virusov in virusnih okužb vinske trte v reviziji zdravstvene selekcije
 24. Katarina Čoklc: Vpliv zimske rezi na količino in kakovost grozdja žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Laški rizling'
 25. Valentina Kolić: Struktura vinogradniških kmetij vključenih v integrirano pridelavo grozdja
 26. Peter Gorjan: Sorta vinske trte 'Cabernet sauvignon' gojena na različnih podlagah v Vipavski dolini
 27. Kristina Grmek: Proučevanje tipov sorte 'Vitovska grganja' (Vitis vinifera L.) v vinorodni deželi Primorska
 28. Erna Podgornik: Vpliv giberelinov na kakovost grozdja žlahtne vinske trte (V. vinifera L.) namizne sorte 'Cardinal'
 29. Ksenija Kavčič: Pregled pridelave sorte 'Rebula' (Vitis vinifera L.) v vinorodnem okolišu Goriška brda
 30. Martina Kodrič: Spremljanje dozorevanja in kakovosti grozdja namiznih sort vinske trte (V. vinifera L.)
 31. Kaja Kržan: Vodna bilanca in fotosinteza cepljenk žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte 'Rebula' cepljenih na izbrane podlage

Druga dela (8)

 1. Tjaša Tolar, Jernej Jakše, Zora Korošec-Koruza: The oldest macroremains of Vitis from Slovenia
 2. Denis Rusjan, Zora Korošec-Koruza: A comparison of extraction methods for selected phenolic compounds from grape berry skins using liquid chromatography and spectrophotometry
 3. Denis Rusjan, Robert Veberič, Zora Korošec-Koruza: Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
 4. Tilen Praprotnik, Zora Korošec-Koruza: Prispevek k introdukciji kultivarja vinske trte Syrah (Vitis vinifera L. cv. Syrah) v koprski in vipavski vinorodni okoliš
 5. Denis Rusjan, Robert Veberič, Zora Korošec-Koruza: Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.)
 6. Zbornik referatov
 7. Irma Tomažič, Irena Mavrič Pleško, Nataša Petrovič, Maja Ravnikar, Zora Korošec-Koruza: Introduction of grapevine virus B and grapevine leafroll-associated virus 2 testing in sanitary selection of grapevine
 8. Denis Rusjan, Zora Korošec-Koruza: Morphometrical and biochemical characteristics of red grape varieties (Vitis vinifera L.) from collection vineyard Ampelografski vrt