Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Miša Korva: Vpliv genetske variabilnosti v HLA lokusu in hantavirusnega tipa na patogenezo hemoragične mrzlice z renalnim sindromom
 2. Luka Fajs: Antagonistično delovanje virusa krimsko-kongoške hemoragične mrzlice na odziv interferonov tipa I
 3. Urška Ravnik: Patogeneza in imunski odziv pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum
 4. Sara Mankoč Ramuš: Molekularno-epidemiološke in biološke značilnosti virusov kužnega arteritisa kopitarjev

Magistrska dela (4)

 1. Sergeja Mar: Molekularna epidemiologija človeških rinovirusov v Sloveniji
 2. Nina Jakopin: Ugotavljanje virusnega bremena in genetske raznolikosti virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih vzorcih bolnikov
 3. Monika Kozlevčar: Spremljanje dinamike virusnega bremena in imunskega odziva pri bolnikih s HMRS
 4. Ines Kmet: Molekularna opredelitev izolatov človeškega papilomavirusa HPV-16 iz predela glave in vratu ter anogenitalnega predela

Diplomska dela (29)

 1. Emina Durmiši: Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec virusa klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji
 2. Duša Hodžić: Molekularno določanje kalicivirusov v iztrebkih prašičev
 3. Miša Korva: Dokaz dveh genetskih linij hantavirusa Puumala izoliranega iz gostiteljev v Sloveniji
 4. Mateja Hafner: Molekularna določitev malih okroglih virusov v iztrebkih bolnikov z gastroenteritisom
 5. Ida Kralj: Določanje rotavirusnih genotipov pri hospitaliziranih otrocih z gastroenteritisom
 6. Ajda Mihorič: Molekularno določanje človeških kalicivirusov v školjkah
 7. Dejan Kocon: Filogenetska analiza izolatov virusa klopnega meningoencefalitisa iz kliničnih vzorcev bolnikov
 8. Tanja Bizimoska: Dokaz virusa limfocitnega horiomeningitisa pri malih sesalcih v Sloveniji
 9. Mojca Serdt: Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec bakterije Anaplasma phagocytophilum v Sloveniji
 10. Maja M. Lunar: Preskus metode Western-blot za ugotavljanje ehinokokoze
 11. Dane Lužnik: Primerjava učinkovitosti dveh metod za ugotavljanje protiteles IgG in IgM proti praživali Toxoplasma gondii
 12. Marko Kolenc: Primerjava dveh metod za ugotavljanje protiteles IgG avidnosti proti Toxoplasma gondii
 13. Barbara Hrast: Dokazovanje virusa influence tipa A z metodo verižne rakcije s polimerazo v realnem času
 14. Katja Kobal: Človeški sapovirusi v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom v Sloveniji
 15. Sonja Vesel: Primerjava različnih diagnostičnih metod pri določanju kalicivirusov iz iztrebkov bolnikov obolelih za gastroenteritisom
 16. Janja Škrlec: Dokazovanje adenovirusov v fecesu z verižno reakcijo s polimerazo v realnem času
 17. Vesna Dolinšek: Pogostost okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa pri malih sesalcih v Sloveniji
 18. Eva Bandelj: Pomen izražanja nekaterih mikroRNA v jetrih glede na genotip pri bolnikih okuženih z virusom hepatitisa C
 19. Mateja Jelen: Primerjava ročne in avtomatske izolacije RNA virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih in živalskih vzorcih
 20. Tanja Bračko: Dokazovanje astrovirusnih okužb z RT-PCR v realnem času
 21. Nežka Kavčič: Določanje specifičnih protiteles proti virusu Epstein Barr pri bolnikih s sumom na akutno okužbo s citomegalovirusom
 22. Tina Naglič: Virus hepatitisa E pri domačih prašičih in v površinskih vodah v Sloveniji
 23. Špela Furar: Molekularno določanje človeških sapovirusov v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom
 24. Klementina Žnuderl: Rotavirusni genotipi pri hospitaliziranih otrocih v ljubljanski regiji v letu 2008
 25. Katarina Engelman: Ugotavljanje flebovirusov pri bolnikih z meningitisom ali meningoencefalitisom v Sloveniji
 26. Tamara Zrim: Dokazovanje parehovirusov z metodo verižne reakcije s polimerazo
 27. Tanja Zidarič: Ugotavljanje novih vrst hantavirusov v rovkah v Sloveniji
 28. Martin Sagadin: Razvoj in uporaba molekularne metode za določanje norovirusnega bremena
 29. Marjanca Blas: Genska raznolikost virusa pahljačavosti listov vinske trte in opis bolezenskih znamenj na okuženih rastlinah

Druga dela (4)

 1. Maja Frelih, Andreja Erman, Karmen Wechtersbach, Jerica Pleško, Tatjana Avšič-Županc, Nika Kojc: SARS-CoV-2 virions or ubiquitous cell structures?
 2. Tatjana Avšič-Županc, Eva Ružić-Sabljić, Tjaša Cerar, Miša Korva: Detection, identification and genotyping of Borrellia spp. in rodents in Slovenia by PCR and culture
 3. Tatjana Avšič-Županc: Zoonoze - nove, porajajoče se boelzni
 4. Eva Grilc, Maja Sočan, Nadja Koren Pucelj, Veronika Učakar, Tatjana Avšič-Županc, Milan Pogačnik, Alenka Kraigher: Outbreaks of Q fever among a group of high achool students in Slovenia. March-April 2007