Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Mateja Lumpert: Etnofarmakološke raziskave uporabe rastlin in gliv na območju Krasa in Dolenjske s primeri fitokemijske karakterizacije
 2. Mojca Lunder: Razvoj peptidnih inhibitorjev lipaz in fosfolipaz z metodo bakteriofagnega prikaza
 3. Irena Roškar: Razvoj zaviralcev prebavnih glikozidaz in dipeptidil-peptidaze 4
 4. Simona Strgulc-Krajšek: Sistematika vrbovcev (Epilobium) v Sloveniji

MSc theses (17)

 1. Lara Colarič: Kvantifikacija ogljikovih hidratov v izvlečku vej jelke in preizkus metode za njihovo odstranitev
 2. Marina Valenta: Optimizacija ekstrakcije in ugotavljanje vsebnosti fagopirinov v ajdi
 3. Saša Jošt: Optimizacija metode za spektrofotometrično določanje zaviranja pankreasne lipaze z rastlinskimi izvlečki
 4. Janka Straus: Razvoj metode za ugotavljanje vsebnosti rutina, kvercetina in kvercitrina v ajdi (Fagopyrum sp.) z infrardečo spektroskopijo
 5. Nuša Konečnik: Primerjava regulatornega postopka avtorizacije zdravil rastlinskega izvora v Rusiji in Evropski uniji
 6. Zala Valenčič: Vpliv izbranih snovi iz ekstrakta lubja bele jelke na odzivnost humanih možganskih žil
 7. Damijana Gregorič: Allergic contact dermatitis and other skin reactions caused by plants
 8. Marija Povšnar: Terenska raziskava uporabe preobjede (Aconitum sp.) v zdravilne namene na Solčavskem
 9. Tadeja Švajger: Vpliv sestave matriksa na rezultat kromatografske analize hipericina
 10. Nika Zidarič: Vrednotenje razumevanja različnih načinov navajanja odmerjanja v navodilih za uporabo zdravil pri pediatrični populaciji
 11. Sara Vanicka Gojčič: Akutni vplivi zaviralca signalne poti Wnt na ishemično-refuzijske poškodbe izoliranega srca podgane
 12. Marcel Prikeržnik: Razvoj metode za ločevanje listov rukole in grinta s pomočjo infrardeče spektroskopije
 13. Karmen Krivec: Primerjava ekstraktov in dekoktov pripravka Si Miao Wan iz tradicionalne kitajske medicine
 14. Tjaša Zupančič: Antioxidative and antiinflammatory activity of traditional Chinese medicine Si-Miao-San and its variants
 15. Karmen Štih: Razvoj metode za prepoznavanje rastlinskih drog z infrardečo spektroskopijo
 16. Tjaša Cesar: Razvoj kapilarno elektroforeznih metod za analizo proteinskih biomarkerjev nevrodegerativnih bolezni
 17. Alenka Šavc: Ugotavljanje skladnosti monografij skupnosti za zdravila rastlinskega izvora z izvedenskimi poročili, zakonodajo in smernicami

Bsc theses (55)

 1. Nataša Volčanjk: Elaborat izdelave učne poti o zdravilnih in strupenih rastlinah v okolici Bovca
 2. Martina Miklavčič: Ugotavljanje antioksidativne aktivnosti izvlečkov lubja navadne jelke (Abies alba mill.) iz različnih delov Slovenije in njihovih frakcij
 3. Anita Hudina: Antioksidativna aktivnost izvlečkov vej jablane (Malus domestica Borkh.) in hruške (pyrus communis L.)
 4. Peter Bijuklič: Poznavanje prehranskih dopolnil in živil za športnike in navade pri njihovi uporabi med rekreativnimi in tekmovalnimi športniki v Sloveniji
 5. Urška Pevec: Raziskava dostopnosti in uporabe lajšanja porodne bolečine z metodami uradne in komplementarne medicine
 6. Sara Koprivnik: Razvoj hitre ekstrakcijske metode za semikvantitativno detekcijo alkaloidov v semenih vrtnega maka (Papaver somniderum L.)
 7. Matej Trobec: Pregled in analiza obštudijskih dejavnosti študentov farmacije in njihove formalne organiziranosti od začetka študija farmacije v Ljubljani do danes
 8. Martina Miklavčič: Ugotavljanje antioksidativne aktivnosti izvlečkov lubja navadne jelke (Abies alba mill.) iz različnih delov Slovenije in njihovih frakcij
 9. Lea Vidmajer: Validacija kromatografske metode za analizo steviol glikozidov v zeli stevije (Stevia rebaudiana) in analiza vzorcev različnih kemotipov in različnih žetev
 10. Jure Perko: Protiglivično delovanje izvlečka iz zeli in korenine škrlatne ehinaceje (Ehinacea purpurea)
 11. Nina Škvarč: Ugotavljanje primesi kortikosteroidov z metodo tankoplastne kromatografije v mazilih z naravnimi izvlečki
 12. Nika Koritnik: Primerjava akutnih učinkov para-kumarne in protokatehujske kisline ter izvlečka lubja navadne jelke na ishemično-reperfuzijske okvare izoliranega srca podgane
 13. Srečo Dolanc: Razvoj in optimizacija izolacije fagopirinov iz ajde
 14. Matic Terčelj: Taksonomska identifikacija endofitskih gliv s pomočjo nukleotidnega zaporedja jedrne ribosomske DNA
 15. Barbara Portir: Razlikovanje vrst jegličev (Primula elatior in Primula veris) na podlagi fitokemijskih analiz
 16. Maja Benčina: Optimizacija ekstrakcijskega postopka za kvantitativno analizo fagopirinov iz ajde (Fagopyrum sp.)
 17. Katja Ajlec: Analiza flavonoidov v navadnem rmanu (Achillea millefolium L.) iz različnih rastišč po Sloveniji s kapilarno elektroforezo
 18. Martina Janžek: Vpliv nekaterih snovi in frakcij rdečega vina na krčenje izolirane aorte podgane
 19. Aleksandra Ćajić: Karakterizacija in poskus identifikacije komponent antioksidativnega ekstrakta lubja navadne jelke (Abies alba)
 20. Barbara Bednjanič: Primerjava vsebnosti polifenolov v različnih vzorcih lubja navadne jelke (Abies alba Mill.)
 21. Petra Štampar: Primerjava učinkov aterogene diete na nastanek sprememb v srčno-žilnih tkivih budre pod vplivom delovanja atorvastatina in valsartana
 22. Katja Stojilkovski: Analiza vsebnosti fagopirina v ajdovih izdelkih
 23. Darja Krakar: Optimizacija metode za ugotavljanje antioksidativne aktivnosti izvlečka lubja navadne jelke (Abies alba Mill.)
 24. Gregor Trstenjak: Optimizacija ekstrakcije in izolacije antioksidativnih polifenolov iz lubja navadne jelke (Abies alba Mill.)
 25. Nastja Miglar: Izolacija biološko aktivnih snovi iz rdečega vina in ugotavljanje njihovih učinkov na G-proteine
 26. Katarina Kodrič: Identifikacija in kvantifikacija sestavin arome tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) s plinsko kromatografijo
 27. Eva Tavčar Benković: Izolacija in identifikacija sterolov iz vrste Euphorbia acanthothamnos
 28. Metka Rihtarič: Ugotavljanje vrstne pripadnosti vzorcev vrbovcev in krčnic s transmisijsko infrardečo spektroskopijo
 29. Špela Koprivec: Merjenje 18ß-gliciretinske kisline s HPLC v urinu ljudi po zaužitju napitka, slajenega z glicirizinom (E-958)
 30. Nataša Volčanjk: Elaborat izdelave učne poti o zdravilnih in strupenih rastlinah v okolici Bovca
 31. Urška Hajnrih: Validacija HPLC metode za ugotavljanje vsebnosti baldrijana (Valeriana officinalis) in njena uporaba pri pospešeni stabilnostni študiji
 32. Petra Banič: Razvoj metode za vrednotenje fagopirina in ugotavljanje njegove vsebnosti v ajdovih kalčkih, v različnih stopnjah rasti
 33. Kristina Jesenko: Izolacija in karakterizacija tekočega voska iz semen navadne ajde (Fagopyrum esculentum)
 34. Tanja Zdolšek Mravlak: Vpliv postopka luščenja kaše na vsebnost spojin, ki dajejo vonj ajdi
 35. Barbara Solar: Izolacija biološko aktivnih snovi iz vina z delovanjem na izolirane žile podgane
 36. Maja Avguštin: Analiza vsebnosti antioksidsantov in fagopirina v ajdovih kalčkih
 37. Janez Erčulj: Primerjalna analiza evropske in ameriške zakonske urejenosti prehranskih dopolnil
 38. Lucija Preložnik: Razvoj fluorimetrične metode za spremljanje vpliva saponinov na prehod cistatina skozi celično membrano
 39. Nina Šmid: Genomic guided isolation of secondary metabolites from the plant pathogen Pseudomonas syringae pathovar syringae B728a
 40. Irena Klun: Povezava med genetsko - fiziološkimi lastnostmi osebe in preferenco osebnega vonja ter vonja izbranih spojin
 41. Bernarda Petelinšek: Vpliv dolžine maščobnokislinske verige na aciliranem cistatinu na njegovo prehajanje v celico
 42. Andraž Počič: Vpliv matriksov vzorca na analizo standarda hipericina in ekstraktov šentjanževke s tekočinsko kromatografijo visoke zmogljivosti
 43. Marija Žibert: Akutni učinki izvlečka navadne jelke (Abies alba Mill.) na ishemično/reperfuzijske okvare srca in sposobnost razširitve torakalne aorte pri podganah
 44. Tina Grohar: Separacija in identifikacija flavonoidov v polietilenglikolnem izvlečku lubja navadne jelke (Abies alba)
 45. Erika Turk: Razvoj spektrofotometrične izvedbe Karl Fischer-jeve metode za ugotavljanje vsebnosti vode in optimizacija topil za ekstrakcijo polifenolov iz lubja navadne jelke (Abies alba MILL.)
 46. Brigita Pihler Veselič: Vpliv atorvastatina in valsartana na funkcionalne in morfološke spremembe arterij buder, povzročene z aterogeno dieto
 47. Zea Petranović: Optimizacija izolacije in karakterizacija fagopirinov iz ajde
 48. Ana Mikelj: Vpliv izvlečka iz lubja bele jelke (Abies alba Mill.) na funkcionalne in morfološke spremembe arterij pri budrah krmljenih z aterogeno krmo
 49. Nataša Uranič Ahačič: Razvoj analizne metode za določanje polisaharidov ob prisotnosti monosaharidov in disaharidov v sirupih
 50. Mihael Polzelnik: Izolacija, identifikacija in pretvorbe fagopirinov iz ajde
 51. Valentina Vivod: Optimizacija pridobivanja eteričnega olja iz plodov navadnega komarčka (Foeniculum vulgare)
 52. Maja Cerk: Razvoj spektrofotometričnih metod za določanje fenolov v tekočih rastlinskih ekstraktih
 53. Vesna Forštnerič: Metodika antropozofskega raziskovanja na primeru rodu cyclamen
 54. Ivana Dukovčić: Approaches to optimization of hyperforin production in Hypericum perforatum shoot cultures
 55. Vasja Progar: Vrednotenje kakovosti žajblja (Salvia officinalis L.) iz naravnih rastišč

Other documents (7)

 1. Katja Schoss, Rebeka Benedetič, Samo Kreft: The phenolic content, antioxidative properties and extractable substances in silver fir (Abies alba Mill.) branches decrease with distance from the trunk
 2. Karsten Fatur, Matjaž Ravnikar, Vitjan Fras, Samo Kreft: Pipes and potions
 3. Karsten Fatur, Matjaž Ravnikar, Samo Kreft: Scopolia carniolica var. hladnikiana
 4. Marjeta Eržen, Iztok Jože Košir, Miha Ocvirk, Samo Kreft, Andreja Čerenak: Metabolomic analysis of cannabinoid and essential oil profiles in different hemp (Cannabis sativa L.) phenotypes
 5. Meta Kokalj, Simona Strgulc-Krajšek, Jasmina Omahen Bratuša, Samo Kreft: Comparison and improvement of commonly applied statistical approaches for identification of plant species from IR spectra
 6. Mateja Germ, Vekoslava Stibilj, Samo Kreft, Alenka Gaberščik, Ivan Kreft: Flavonoid, tannin and hypericin concentrations in the leaves of St. John-s wort (Hypericum perforatum L.) are affected by UV-B radiation levels
 7. Mateja Germ, Vekoslava Stibilj, Samo Kreft, Alenka Gaberščik, Franja Pajk, Ivan Kreft: Selenium concentration in St. John`s wort (Hypericum perforatum l.) herb after foliar spraying of young plants under different UV-B radiation levels