Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Polona Jamnik

Vseh ključnih besed je 221, ki se skupaj pojavijo 284 krat.
35 ključnih besed (15.84 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 98 krat (34.51 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x8.16%Saccharomyces cerevisiae
7x7.14%mikroalge
6x6.12%biotehnologija
5x5.1%mlečnokislinska fermentacija
4x4.08%znotrajcelična oksidacija
3x3.06%oksidativni stres, antioksidativno delovanje, bioaktivne komponente, optimizacija, nutrigenomika, fermentacija, spirulina, mikroorganizmi
2x2.04%proteomika, prehranska genomika, protimikrobno delovanje, biofarmacevtiki, mikrobne združbe, epigenetske spremembe, epigenetika, mikrobiota, analitske metode, bakterije, kvasovka, kefir, in vivo antioksidativna učinkovitost, antioksidanti, staranje, CLS, kvasovke, prehrana, nutrigenetika, kultivabilnost, avtofagija, zelenjava
1xantioksidativna učinkovitost, Lactobacillus brevis, sadni sokovi, funkcionalna živila, goveje meso, toplotna obdelava, znotrajcelična raven ATP, kefirjeva zrna, proteinopatija, farmacija, α-sinuklein, Lactobacillus plantarum, rastlinski ekstrakti, amiolid-ß, Parkinsonova bolezen, kordicepin, nevrodegenerativne bolezni, Alzheimerjeva bolezen, prisilna razgradnja, heterociklični amini, večfunkcionalni proteini, mutagene spojine, »moonlight« proteini, proteini, RLS, poti zaznavanja hranil, modelni organizmi, omega-3 maščobne kisline, prehranska genetika, glive, rast, gojišča, karcinogene spojine, monoklonsko protitelo, genetika, Cordyceps militaris, bioaktivne spojine, kronične nenalezljive bolezni, inhibicija rasti, etilni ester kavne kisline, metilni ester kavne kisline, izopropilni ester kavne kisline, fenetilni ester kavne kisline, fenolne spojine, estri kavne kisline, FTIR, menadion, oksidativne poškodbe lipidov, metabolna aktivnost, infrardeča spektroskopija, oksidacijsko stanje, Saccharopolyspora erythraea, kozmetika, mikrobni produkti, hialuronska kislina, botulin toksin, bioaktivni peptidi, dvodimenzionalna poliakrialmidna gelska elektroforeza, površinski proteini, sekundarni metabolizem, nutriepigenetika, Listeria monocytogenes, biofilm, epigalokatehin galat, polifenoli, cvetlični med, jogurt, izvleček smrekovih vršičkov, modelni organizem, Arthrospira platensis, starter kultura, čokolada, UV filtri, kakavovec, kakavovo zrno, bioproces, alternativna sladila, saharoza, sok črnega korenja, sok rdečega zelja, hrana, antioksidant, oksidant, zelenjavni sokovi, sadje, klorela, Lactobacillus, abies alba, jelka, UV sevanje, mikrobna razgradnja, odpadna hrana, starterske kulture, substrat, Redukcijski stres, pekovski izdelki, odziv na stres, obsevanje z modro svetlobo, LC-MS, interakcija gostitelj-patogen, obrambni mehanizmi, oksidacijski stres, celični metabolizem, metagenomska analiza, spontano fermentirana živila, naravne spojine, rastlinske snovi, ločljivost, fuzijski proteini, reaktivne kisikove zvrsti, redoks, separacijske tehnike, izoelektrično fokusiranje, jabolka, aditivi, fenoli, živost, matični mleček, rapamicin, apiterapija, prehransko dopolnilo, Capsicum, genom, srčno-žilne bolezni, osmukanec, fižolova moka, mlečnokislinske bakterije, fitazna aktivnost, biotehnološka proizvodnja, barvila, karotenoidi, fitinska kislina, mlečna kislina, L. plantarum, L. brevis, L. fermentum, ovrednotenje, celastrol, resveratrol, sintetična plastika, bioplastika, biorazgradljivost, dejavniki biorazgradljivosti, biorazgradljivi materiali, aromatične spojine, substrati, sintezna biologija, metabolni inženiring, biotehnološka proizvodnja spojin, polimeri, mikrobni encimi, TDP-43, ALS, agregati, stres, antioksidativna aktivnost, čistost proteinov, okoljski vplivi, pigmentni proteini, fikobiliproteini, ekstrakcija, razvoj fermentacije, tehnike fermentacije, FMOC, avtomatizacija, ekstremofili, fotoavtotrofi, OPA, razvoj, DMC, berberin, aminokisline, kromatografska metoda, fermentirana živila, metaproteomika, celična vitalnost, biološki učinki, črevesna mikrobiota, fermentacija živil, celična viabilnost, celično zdravje, omski pristopi, prehrana nosečnic, prehrana matere, razvoj dojenčka, cianobakterije