Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tanja Mihalič

Vseh ključnih besed je 236, ki se skupaj pojavijo 673 krat.
94 ključnih besed (39.83 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 531 krat (78.9 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
65x12.24%turizem
36x6.78%Slovenija
34x6.4%analiza
26x4.9%raziskave
14x2.64%uravnotežen razvoj, povpraševanje
13x2.45%razvoj
12x2.26%tourism, modeli, turistična geografija
11x2.07%ponudba
10x1.88%analysis, hotelirstvo
9x1.69%trženje
8x1.51%okolje, varstvo okolja
7x1.32%research, ekologija, nočitve
6x1.13%case study, regije, tourist geography, primeri, Internet
5x0.94%ekonomski razvoj, ocene, potovanja, turistični proizvod, podjetje
4x0.75%planiranje, potovalni uradi, Italija, kultura, ekonomska rast, mednarodne primerjave, storitve
3x0.56%zadovoljstvo, dohodkovna elastičnost, zdravilišča, meritve, Španija, Avstrija, turistična industrija, zgodovina, ekonomski vidik, gostinstvo, dohodek, bruto domači proizvod, cena, konkurenčnost, travel, decision making, regresijske analize
2x0.38%Velika Britanija, Nizozemska, management, cilj, elastičnost povpraševanja, prihodek, regionalni razvoj, uporabniki, dogodek, tujci, uspešnost poslovanja, indikatorji, standardi, strategija, ekonomska razvitost, Hrvatska, prebivalstvo, kodeksi, kvaliteta, varstvo voda, trgovina, poslovanje podjetja, podeželje, EU, benchmarking, Kitajska, etika, satisfaction, stroški, informacijska tehnologija, odnosi s strankami, potrošnja, trendi, kmečki turizem, cases, youth, šport, trademarks, state, marketing, mladina
1xfilm, Indija, izbira, filmska industrija, vlada, tujski promet, država, Nemčija, klasifikacija, dobrine, kongresni turizem, kalkulacije, ekonometrija, podatki, Hotel pri Belokranjcu, Hotel Jelovica, Madžarska, financiranje, Hotel Jezero, komparacija, community, segmentacija, Slovaška, development, skladi, foreign languages, družinsko podjetje, projekti, Russia, poslovni grozdi, Črna gora, social networks, stopnja rasti, socialni vidik, Nova gorica, Švedska, Irska, Belgija, obdobje 1980-2001, Danska, elektronsko poslovanje, komuniciranje, obdobje 1975 - 1998, strateški management, kapacitete, rast, plačilna bilanca, marketing mix, elektronsko trženje, Portugalska, Grčija, uvoz, izvoz, infrastruktura, interests, metodologija, konkurenca, definicija, rekreacija, Vietnam, vinarstvo, vizija, Bled, Vipava, Primorska, motivation, consumer behaviour, oblikovanje cene, športne igre, culture, data, methodology, demography, China, models, demografija, Airbnb, Thermana Laško, market, consumer, energetics, environmental protection, sharing economy, inovativnost, products, Italy, hypotheses testing, social network, blagovne znamke, Latvija, event, Litva, Croatia, competitivity, svetovanje, tourist product, Afrika, socialne mreže, preizkušanje domnev, planning, Estonija, lokalna skupnost, Gana, prostovoljstvo, sustainable development, organizacija, sports, Spain, Bernardin Group, climbing, spremembe, družbena odgovornost, družba, klimatologija, recesije, krize, prostitution, anlaiza, letalski promet, sodelovanje, inflacija, drugs, abortion, leisure, pomorski transport, metode, questionnaires, certifikat, hotel industry, potrošnik, komparacije, luxury, naravno bogastvo, vrednotenje, informacijski sistemi, transport, potniški promet, lokalna samouprava, Kras, cenovna elastičnost, risk, criminal