Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mateja Bodlaj

Vseh ključnih besed je 231, ki se skupaj pojavijo 822 krat.
84 ključnih besed (36.36 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 675 krat (82.12 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
75x11.11%trženje
62x9.19%analiza
54x8%raziskave
29x4.3%Slovenija, blagovne znamke
26x3.85%poslovno komuniciranje
16x2.37%case study, vedenje potrošnikov
14x2.07%odločanje
13x1.93%nakup, turizem
12x1.78%elektronsko trženje
11x1.63%podjetje, potrošnik
10x1.48%poslovanje podjetja, storitve, primeri
9x1.33%image, družbena omrežja, oglas
8x1.19%novi proizvodi, razvoj, lojalnost, direktno trženje
7x1.04%zadovoljstvo, industrijsko podjetje, oglaševanje
6x0.89%premoženje, informacijska tehnologija, pospeševanje prodaje, strategija trženja, trgovinsko podjetje, uspešnost poslovanja
5x0.74%trg, trgovina, Internet, odnosi z javnostjo, prodaja, pozicioniranje proizvoda, majhna podjetja, strategija
4x0.59%vrednost, turistična geografija, spletna trgovina, socialne mreže, cena
3x0.44%programi, mladina, odnosi s strankami, proizvodi, trendi, krize, informatika, tržne raziskave, tržna analiza, identiteta podjetja, elektronsko poslovanje, majhna in srednja podjetja
2x0.3%trajnostni razvoj, okolje, planiranje, notranja trgovina, tekstilna industrija, prodaja na drobno, vinarstvo, kvaliteta, avtomobili, sodelovanje, psihologija potrošnika, oblikovanje cene, izbira, recesije, medgeneracijske razlike, segmentacija, prehrana, kmetijstvo, živilska industrija, ekologija, varstvo okolja, bančništvo, komuniciranje, internet, uspeh, etika
1xpovpraševanje, motiviranje, zdravje, kultura podjetja, komunalne dejavnosti, osebnost, kadri, kontrola, foreign languages, software, Dom trade, Komunala, marketing, mesta, sveče, steklarne, profit, vinogradništvo, analysis, zdravilišča, Terme Čatež, market, marketing strategy, kupna moč denarja, farmacevtska industrija, Medicopharmacia, E. Leclerc, learning, recikliranje, Drogerie Markt, starost, ponudba, neprofitne organizacije, letalski promet, letališča, prodaja na debelo, Lectus, Maremico, upravljanje, banke, Volksbank, metode, potovanja, Alpina, pohištvena industrija, Lip Bled, čevljarstvo, blago, organizacija, zavarovarstvo, konkurenca, voda, brezalkoholne pijače, informacije, elektrotehnika, Sauter Automatika, mednarodne primerjave, Makedonija, spremembe, varčevanje, Trgoavto, društva, šport, trg delovne sile, zaposlovanje, migracije, EU, Penzion Kramer, Športno društvo Obsession, telekomunikacije, mobilna telefonija, recesija, Javni zavod Cene Štupar, Kolektor, zagonsko podjetje, financiranje, eBay, JD.com, Mercator, Enemon, Shopify, rizični kapital, dobiček, avtomobilska industrija, Volkswagen, družbena odgovornost, država, turistični proizvod, stroški, kalkulacije, optimizacija, destinacija, modeli, Turistična Agencija Potepuh, mednarodno trženje, mediji, Zara, Primark, Topshop, Forever 21, standardizacija, usklajevanje, Instagram, mrežno trženje, Gorenjka, konkurenčne prednosti, podjetništvo, Mont, luksus, poslovna etika, goljufija, zdravstvo, Novak M, šolstvo, pravni vidik, osebne finance, pospeševanje, testiranje, digitalizacija, izobraževanje, institucije, čustvena inteligentnost, Španija, nepremičnine, tehnologija, design, H&M, uporabniki, I.S.P., hotelirstvo, pivovarstvo, BRU KRU, distribucija, trgovska blagovna znamka, small enterprises, Amazon, komparacije, mednarodna trgovina, alkoholne pijače, internacionalizacija, izvoz, Posočje, GP GmbH, kovinska industrija, zakonodaja, Nemčija, Eavante