Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. David Titovšek: Razvoj tečaja microMOOC o vrstniškem ocenjevanju za pedagoško izobraževanje učiteljev kemije na visokošolski stopnji izobraževanja
 2. Aljaž Šinkovec: Sinteza različno substituiranih biciklo[2.2.2]oktenskih sistemov z uporabo maleinanhidrida in njegovih derivatov
 3. Luka Repar: Design of chiral selenium-π-acids based on spiro-indane core
 4. Žiga Ponikvar: Uporaba elektrokemijskih metod v organski sintezi za tvorbo pinakolne vezi iz substituiranih aldehidov ali ketonov
 5. Grega Kos: Sinteza biciklo[2.2.2]oktenov iz različnih 2H-piran-2-onov ter maleimida oziroma njegovih derivatov kot osnova za raziskovanje halogenskih vezi

Diplomska dela (13)

 1. Tjaša Kovačič: 2H-piran-2-oni in njihovi derivati kot pomembne naravne spojine ter gradniki v organski sintezi
 2. Žiga Šubic: Uporaba pericikličnih reakcij v ključnih stopnjah sinteze naravnih spojin
 3. Teja Pelko: Sinteza substituiranih biciklo[2.2.2]oktenov s cikloadicijami med 2H-piran-2-onskimi derivati in maleinanhidridom ter nadaljnje pretvorbe z dušikovimi nukleofili
 4. Simon Kebelj: Regioselektivnost in stereoselektivnost cikloadicij na primerih substituiranih 3-acilamino-2H-piran-2-onov
 5. Klara Klemenčič: Sinteze in uporaba 2H-piran-2-onov pri Diels-Alderjevih reakcijah ter pregled organokatalize
 6. Gaja Gerbec: Priprava N-zaščitenih 5-aril-, 5-heteroaril- in sorodnih derivatov 2H-piran-2-onov ter nadaljnje pretvorbe z Diels–Alderjevimi reakcijami do biciklo[2.2.2]oktenov
 7. Leja Tominec: Sodobni okolju prijazni pristop v organski kemiji 2H-piran-2-onskih derivatov: sinteze, reaktivnost, uporabnost
 8. Katarina Barbara Reberc: Pregled 2H-piran-2-onov in sinteza dveh substituiranih 3-benzoilamino-2H-piran-2-onov
 9. Grega Pavlin: Priprava premostenih bicikličnih [2.2.2] sistemov z Diels-Alderjevimi reakcijami zaščitenih 3-amino-2H-piran-2-onov
 10. Luka Jamšek: Priprava estrskih derivatov piruvične in bromopiruvične kisline
 11. Klemen Kozlovič: Sinteza izbranih amidov piruvične kisline
 12. Neža Drofenik: Poizkus izolacije nikotina, matricina, kamazulena, kanabidiola in kanabidiolne kisline iz naravnih virov
 13. Žiga Ponikvar: SINTEZA NEKATERIH 5,6-DISUBSTITUIRANIH 3-BENZOILAMINO-2H-PIRAN-2-ONOV IN NJIHOVA UPORABA V CIKLOADICIJAH Z MALEINANHIDRIDOM IN N-SUBSTITUIRANIM MALEIMIDOM