Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (33)

 1. Bojan Kovič: Analiza enakovrednosti pogodbene rezerve stalnim oboroženim silam
 2. Dejan Okovič: Uveljavljanje etike
 3. Renata Kosec: Promocija vojaškega poklica na lokalni ravni
 4. Boštjan Brinovec: Politični in socialno-ekonomski dejavniki obnavljanja rusko-čečenskih oboroženih konfliktov po hladni vojni
 5. Igor Stergar: Upokojevanje častnikov in podčastnikov Slovenske vojske po sprejetju pokojninskega zakona leta 1999
 6. Karmen Kralj: Palestinska država
 7. Marko Volovlek: Stopnja profesionalnosti Slovenske vojske
 8. Aleš Kunstelj: Pogum
 9. Metod Žura: Teorije vzrokov sodobnih konfliktov
 10. Katja Novak: Internacionalizacija slovenskih podjetij v okviru mednarodnih misij Slovenske vojske in Slovenske policije
 11. Uroš Zorko: Izzivi poslovanja na (po)konfliktnih območjih
 12. Maja Peternel: Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije
 13. Sabina Kolenović: Sirijska državljanska vojna in problemi migracij
 14. Dominika Gril: Civilisti in vojna
 15. Aljaž Gustinčič: Vojaška komponenta hibridnega bojevanja v Ukrajini leta 2014
 16. Jan Konečnik: Vloga Slovenske vojske med prebežniško krizo
 17. Edo Behlić: Sodelovanje Slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah kot priložnost za organizacijsko učenje
 18. Petra Marc: Vzpon Islamske države
 19. Andraž Ponikvar: Erdogan – sultan, diktator ali status sui generis? Diahrona primerjava oblastnih struktur in civilno-vojaških odnosov od osmanske države do predsednika Erdogana
 20. Aleš Bobič: Izbrani vidiki radikalizacije zahodnobalkanskih borcev za islamski kalifat v Siriji in Iraku
 21. Aleš Kocjan: Analiza uspeha operacije ISAF in njene izhodne strategije
 22. Mateja Kopač: Islamska država v Iraku
 23. Viljem Kovačič: Poveljevanje, kontrola in koordinacija v Slovenski vojski na primeru njenega sodelovanja pri obvladovanju migrantskih tokov v Sloveniji
 24. Katja Cimermančič: Ženske v mirovnih operacijah Organizacije združenih narodov
 25. Anita Žitek: Izobraževanje in usposabljanje civilnih strokovnjakov za mirovne operacije
 26. Jelena Mihić: Strategije preživetja civilnega prebivalstva v času vojn : primer Afganistan
 27. Nikolina Čenić: Trajnostni povratek in njegova vloga v procesu graditve miru: primer Bosne in Hercegovine in Kosova
 28. Danijela Šebjanič: Pogled na vojno v Sloveniji skozi teorijo pravične vojne
 29. Andraž Fajdiga: Zgodovinski razvoj tehnologije in tehnik vojaškega potapljanja z analizo delovanja in razvoja Odreda za specialno podvodno delovanje Slovenske vojske
 30. Dan Levc: Podčastnik na modernem bojišču
 31. Jaka Ambrožič: Modernizacija oboroženih sil Ljudske republike Kitajske: stanje in poti razvoja v času vladavine predsednika Xi Jinpinga
 32. Tina Dernulovec: Vidiki uspešnosti mirovnih operacij in misij – analiza misije UNMIL (Liberija)
 33. Grega Krenker: Tradicija vojaškega gorništva kot del slovenske vojaške identitete

BSc theses (108)

 1. Aleš Bobič: Reintegracija vojnih veteranov v postkonfliktni družbi
 2. Borut Horvat: Korupcija in konflikt - študija primera tranzicijskih držav
 3. Jan Mulec: Policijske naloge sodobnih vojsk
 4. Franci Mogolič: Rituali v vojaški organizaciji
 5. Tinkara Koleša: Obnova postkonfliktne družbe na Kosovu
 6. Tanja Subotič: Postkonfliktna obnova Bosne in Hercegovine
 7. Polona Štumpfl: Stereotipi o vojaški organizaciji
 8. Marjetka Furman: Postkonfliktna obnova Afganistana
 9. Nina Režen: Psihosocialni profil samomorilskih napadalcev
 10. Urška Pavlica: Trendi v organiziranju in izvajanju mirovnih operacij
 11. Tone Štimpfel: Filmska podoba vojske
 12. Mojca Seničar: Slovenski fantje v vojski tretjega rajha
 13. Danijel Vrbec: Osebnostne lastnosti uspešnega vojaškega vodje
 14. Igor Knez: Vojaška kultura - metodologija merjenja in ocenjevanja
 15. Ana Marolt: Rezervna sestava poklicnih oboroženih sil in zagotavljanje njenega kadra
 16. Gregor Budal: Razvoj, vloga in pomen vojaških godb
 17. Miha Horvat: Gendercid kot spolna dimenzija sistematičnih pokolov civilnega prebivalstva
 18. Jana Vodovnik: Državni udari po drugi svetovni vojni
 19. Špela Vesel: Družine policistov udeležencev mirovnih misij
 20. Maja Kočnar: Vloga psihologije v vojaškem sistemu
 21. Slavica Lovrinović: Analiza kadrovanja v projektu PROVOJ
 22. Igor Stergar: Benificije v vojski
 23. Nuška Gajšek: Najemniške vojske nekoč in danes
 24. Anja Vidrih: Razvoj sociologije vojske
 25. Lara Rogač: Družbeni položaj vojnih veteranov
 26. Damir Trnjanin: Civilno-vojaški odnosi v Izraelu
 27. Boštjan Brecelj: Sodobni izzivi vojaškega voditeljstva
 28. Zora Kotnik: Usposabljanje bolničarjev v Slovenski vojski
 29. Tina Baštevc: Aktivnosti Zveze veteranov vojne za Slovenijo v povezavi z osnovnimi in s srednjimi šolami
 30. Andreja Vodeb: Dejavnosti Slovenske vojske v civilnem okolju
 31. Marjana Logar Kelc: Civilno-vojaško sodelovanje
 32. Mitja Hajdinjak: Vloga športa v oboroženih silah 21. stoletja
 33. Tadej Nardin: Demobilizacija in družbena reintegracija nekdanjih bojevnikov v Južnoafriški republiki
 34. Kristina Avsenik: Vojaška disciplina
 35. Metka Rebolj: Vzpostavljanje regularnih oboroženih sil "propadlih držav"- primer Afganistana
 36. Urška Bogataj: HIV/AIDS v oboroženih silah Podsaharske Afrike
 37. Miha Vrhovnik: Zbogom, moj domači kraj
 38. Mihaela Rajter: Vojaški upokojenci
 39. Mladen Knežević: Obnova iraških varnostnih sil po letu 2003
 40. Žigmond Balog: Vojaško voditeljstvo v večnacionalnih enotah
 41. Darijan Cirnski: Graditev horizontalne kohezije v majhnih vojaških enotah - študija primera COHORT
 42. Anja Banko: Podoba Slovenske vojske v očeh mladih
 43. Karmen Kolar: Operacija kriznega odzivanja slovenskih gasilcev v Nato silah ISAF v Afganistanu
 44. Luka Cerjak: Revolucija v vojaških zadevah na primeru operacije Zavezniška sila (The Allied Force)
 45. Saša Krančan: Analiza vodenja gverilskih/uporniških oboroženih formacij
 46. Aleš Horvat: Analiza koflikta v Južni Osetiji leta 2008
 47. Tjaša Zver: Graditev vertikalne vojaške kohezivnosti
 48. Urša Grošelj: Analiza uspeha mirovne operacije Združenih narodov v Somaliji II
 49. Aleksander Kolednik: Globalizacija in trgovina z orožjem
 50. Petra Kamenšek: Institucionalna podpora družinam pripadnikov oboroženih sil med službovanjem na mednarodnih operacijah in misijah
 51. Branko Babič: Vodenje v vojski
 52. Urška Kodrič: Vodenje z osebnim zgledom
 53. Mitja Hegler: Mirovna operacija Združenih narodov (MONUC) in otroci vojaki v Demokratični republiki Kongo
 54. Teja Monika Rajh: Omejitve delovanja vojaških sil na mirovnih operacijah
 55. Petra Zakrajšek: Uporabnost raziskav o stresu - primer Ministrstva za obrambo Republike Slovenije
 56. Tine Setnikar: Razmerje med prakso in teorijo v izobraževanju vojaških častnikov
 57. Urška Kovačič: Vprašanje kohezivnosti vojaških enot z vidika vključevanja žensk
 58. Anže Golub: Vojaške in policijske naloge na mirovnih operacijah
 59. Anita Žitek: Izobraževanje in usposabljanje za civilne vidike kriznega upravljanja
 60. Sergej Smolič: Analiza političnega sistema in civilno-vojaških odnosov na Tajvanu
 61. Maruša Žagar: Mirovne operacije za reševanje krize v Somaliji po letu 1995
 62. Klementina Žekš: Področja in obseg znanj vojaških vodij
 63. Uroš Gojkovič: Vpliv izobraževanja in vzgoje na zaupanje v demokratične institucije v Sloveniji
 64. Sandra Cipot: Nevarnosti za pripadnike oboroženih sil na mirovnih misijah
 65. Tjaša Petročnik: Analiza mandatov mirovnih operacij v Bosni in Hercegovini
 66. Petra Kastelic: Pomembne vojaško zgodovinske ženske osebnosti
 67. Teja Palko: Analiza uspešnosti operacij EU in OZN v DR Kongo
 68. Špela Jakša: Odgovornost v liniji poveljevanja
 69. Mateja Kopač: Sindrom zalivske vojne (1990-1991)
 70. Maks Kostanjevec: Borilne veščine v vojski
 71. Rok Leskovšek: Vloga in pomen misij v Čadu
 72. Anja Slana: Analiza civilno-vojaških razmerij leta 2009 in 2010 v Sloveniji
 73. Valerija Retko: Mirovne operacije in trgovina z belim blagom
 74. Lea Hostnik: Vojaški pogrebi v ZDA
 75. Branka Pohorec: Razvoj delovanja ISAF-a
 76. Mateja Režonja: Bojni stres pripadnikov oboroženih sil in posledice za družino
 77. Marko Gorc: Intuicija v vodenju in poveljevanju
 78. Magda Štibelj: Uspešnost misije MINUSTAH
 79. David Škrjanc: Analiza krize v Libiji
 80. Eva Gruden: Uspešnost mirovnih operacij in misij
 81. Urška Golob: Vojaki mirovnih operacij in deviantna ravnanja
 82. Sanja Čelofiga: Karizmatični vojaški voditelji
 83. Urban Kreže: Pomen voditeljstva za častnike sodobnih oboroženih sil
 84. Polonca Špehar: Reakcije javnosti na vojaško sodelovanje v operacijah v Iraku in Afganistanu
 85. Jerneja Zavec: Avstrijska zvezna vojska v mirovnih operacijah
 86. Mateja Bergant: Posttravmatska stresna motnja pri vojnih veteranih
 87. Maruška Slapničar: Vojaški stoicizem kot protiutež psihološkim zlomom
 88. Alan Revak: Pohlep in krivica kot gonilo konflikta
 89. Kristina Malnarič: Pravice vojnih veteranov kot posebne družbene skupine na področju zdravstva
 90. Iztok Kurinčič: Primerjava organiziranega kriminala v Italiji in na Japonskem
 91. Uroš Kastaneto: Ugovor vesti poklicnih vojakov
 92. Boris Karadžić: Mirovna operacija Združenih narodov v Kambodži
 93. Igor Jesenovec: Civilno-vojaško sodelovanje pri izvedbi športnih dogodkov
 94. Meta Orač: Boji v večetničnih mestih kot simbol razpada(nja) Jugoslavije
 95. Eva Nared: Pomen vadišč za usposabljanje voditeljskih veščin
 96. Ines Rejc: Pregled in analiza vojaških vaj Slovenske vojske
 97. Jure Barat: Pristopi k preverjanju in zviševanju psihofizične pripravljenosti kandidata za vojaka v Slovenski vojski
 98. Nina Mravlje: Materinstvo v v oboroženih silah na primeru Slovenske vojske
 99. Vita Simčič: Pristopi Slovenske vojske k oglaševanju zaposlovanja v obdobju 2007–2017
 100. Boštjan Guzelj: Razpoložljivost motivacijskih sredstev
 101. Blaž Fattori: Uporaba službenih psov v Slovenski vojski
 102. Blaž Mernik: Ustreznost prehrane v Slovenski vojski
 103. Dan Levc: Vodenje v vojski: analiza knjige Extreme Ownership
 104. Rok Pirjevec: Civilno-vojaško sodelovanje: primer Parka vojaške zgodovine Pivka
 105. Nika Lužar: Vojaške rezervne sile v Sloveniji – problemi in možne rešitve
 106. Nina Vogel: Aplikacija trendov popolnjevanja oboroženih sil držav NATA na primeru Slovenije
 107. Rok Babič: Prednosti in slabosti obvezniške vojske: analiza prehoda Slovenske vojske na poklicno popolnjevanje in analiza dejavnikov za ponovno uvedbo vojaške obveznosti
 108. Neža Arbi: Kompetence vojaškega osebja

Other documents (15)

 1. Maja Garb: Divergentno in konvergetno v odnosu med vojsko in družbo
 2. Maja Garb: Rebecca L. Schiff, The military and domestic politics: a concordance theory of civil-military relations
 3. Maja Garb: The image of the military in the movies
 4. Maja Garb: Številne izkušnje Slovenske vojske iz mednarodnih operacij
 5. Maja Garb: Voditeljski priročnik ameriške vojske
 6. Maja Garb: Zapravljene priložnosti
 7. Maja Garb: Obrazovanje za bezbednost i mir u Sloveniji
 8. Maja Garb: Women in the military
 9. Maja Garb: Problemi demokratizacije razmerij med vojsko in civilno oblastjo v državah srednje in vzhodne Evrope
 10. Maja Garb: Koncepti vojaške profesije
 11. Maja Garb: Kaj se dogaja s policijo v postkonfliktnih družbah?
 12. Maja Garb, Jelena Juvan, Uroš Svete: Od vprašanj vojaške kulture do analize vloge antropologov v vojski
 13. Maja Garb: Marjan Malešič, Marko Polič, Jelena Juvan: Psihološke in socialne značilnosti evakuacije
 14. Sanja Čelofiga, Maja Garb: Karizmatičnost Huga Chaveza
 15. Maja Garb: Military and ethics