Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Anka Čebulj: Metabolni odziv plodov jablane (Malus domestica Borkh.) na fiziološke motnje
 2. Zala Zorenč: Sinteza, sestava in obstojnost antocianinov v plodovih različnih vrst jagodičja

Magistrska dela (3)

 1. Andrej Zidarič: Primerjava trebljenja plodičev različnih sort jablane (Malus domestica Borkh.)
 2. Aljaž Medič: Vpliv tipa rodnega lesa na kakovost plodov aktinidije (Actinidia spp.)
 3. Barbara Gačnik: Ekstrakcija kofeina iz različnih naravnih virov ter njegov učinek na izbrane škodljivce

Diplomska dela (9)

 1. Blaž Podkubovšek: Tehnologija pridelave, rodnost ter kakovost plodov enkrat in dvakrat rodnega malinjaka (Rubus ideaus L.).
 2. Blaž Kozjek: Pridelava črnega bezga (Sambucus nigra L.) in njegove za zdravje škodljive in koristne snovi
 3. Blaž Ostrež: Tehnološki vidiki pridelave terminalno in lateralno rodnih sort oreha (Juglans regia L.)
 4. Blaž Dimec: Vpliv salicilne kisline in njenih derivatov na sadne rastline
 5. Darija Štiftar: Vpliv protitočnih mrež na kakovost pridelka
 6. Tanja Kopinšek: Sadne rastline iz rodu Diospyros in možnosti njihove uporabe
 7. Žan Trošt: Vzroki nenadnega propada marelic (Prunus armeniaca L.) v prvih letih po sajenju
 8. Aljaž Medič: Možnost gojenja različnih aktinidij (Actinidia spp.) v Sloveniji ter primerjava njihovih pomoloških lastnosti in kakovosti plodov
 9. Živa Kerševan: Vpliv tehnoloških ukrepov na rast in kakovost plodov breskve (Prunus persica /L./ Batsch)