Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Lea Lukšič: Spremembe vsebnosti rutina in kvercetina v zrnih tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) od spravila pridelka do priprave kruha
 2. Tanja Potočnik: Določanje botaničnega in geografskega porekla ter vpliv praženja semen na kemijsko sestavo bučnega olja
 3. Doris Kokalj: Vpliv valovne dolžine emitirane svetlobe svetlečih diod na vsebnost bioaktivnih spojin v plodovih sadja in zelenjave med skladiščenjem

Magistrska dela (18)

 1. Žiga Blatnik: Analiza primerjave funkcionalnih ploščic iz suhega sadja
 2. Jasmina Masten: Parametri kakovosti solate, paradižnika in paprike iz trgovin
 3. Martina Zlatevska: Vpliv blage toplotne obdelave plodov breskev na mikrobiološko obstojnost plodov inokuliranih s plesnimi rodu Penicillium
 4. Sonja Furlan: Vpliv izbranih maščob in temperaturnega režima shranjevanja na kakovost kajzerice
 5. Gašper Svetelj: Adhezija bakterij vrst Listeria monocytogenes in Escherichia coli na zeleno solato (Lactuca sativa L.)
 6. Jurij Bizjak: Vpliv sorte leske (Corylus avellana) in temperature stiskanja na nekatere fizikalne in kemijske lastnosti lešnikovega olja
 7. Kristina Polajžer: Vrednotenje parametrov kakovosti vzorcev solate, paradižnika in paprike, pridelanih po različnih postopkih
 8. Marjeta Kozin: Vsebnost trans maščobnih kislin v pekovskih izdelkih na slovenskem tržišču
 9. Ivana Polak: Fenolne spojine in antioksidativni potencial v listih in lesnih poganjkih oljke
 10. Marija Trifunovska: Ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from algae Pelvetia canaliculata from the Atlantic Ocean into sunflower oil
 11. Nina Šiškovič: Določevanje hlapnih organskih spojin v tartufih
 12. Petra Vogrinčič: Vpliv načina pridelave na antioksidativno učinkovitost zelenjave
 13. Petra Peče: Vsebnost trans maščobnih kislin v izbranih živilskih izdelkih na slovenskem tržišču
 14. Natalija Hocheger: Vpliv elektroporacije, visokih tlakov in termične pasterizacije na senzorične lastnosti sadnih sokov
 15. Mojca Bahor: Vpliv osvetljevanja s svetlobo svetlečih diod različnih valovnih dolžin na kemijsko sestavo plodov črnega ribeza (Ribes nigrum L.)
 16. Katja Gutnik: Vpliv toplotne obdelave z vodo na fenolne spojine češenj (Prunus avium L.)
 17. Melita Kogovšek: Hranilna vrednost mikroalg vrste Arthrospira platensis in Chlorella vulgaris po mlečnokislinski fermentaciji
 18. Sana Trček: Parametri kakovosti olj grozdnih pešk

Diplomska dela (19)

 1. Zala Sel: Ekstrakcija bioaktivnih snovi iz odpadkov pri predelavi oljk
 2. Nina Šiškovič: Sestava in lastnosti mikrobne združbe jabolčnega in balzamičnega kisa
 3. Kristina Jakopič: Primerjava fizikalno-kemijskih parametrov in senzoričnih lastnosti različnih sort jabolk
 4. Lea Raztresen: Kontaminiranost fig, grozdja in jabolk z mikotoksini
 5. Petra Veternik: Mediteranska prehrana kot zdrav način prehranjevanja
 6. Julija Jelenko: Senzorična primerjava naravnih sladkorjev in umetnih sladil v živilskih izdelkih
 7. Janja Jeseničnik: Vpliv kratkotrajne toplotne obdelave z vodo na skladiščno sposobnost sadja
 8. Mojca Podgoršek: Vpliv temperature praženja bučnih semen na vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov v bučnem olju
 9. Eva Mustafa: Tehnologije konzerviranja namiznih oljk
 10. Anja Metelko: Skladiščenje klimakterijskega in neklimakterijskega sadja na primeru jabolk in pomaranč
 11. Marija Gorenc: Pomen določanja hrapavosti, zeta potenciala in mejnega kota površine sadja
 12. Teja Narobe: Izbrane lastnosti soka črnoplodne aronije (Aronia melanocarpa)
 13. Urška Kumer: Vpliv svetlobe LED diod na izbrane parametre kakovosti kakija med skladiščenjem
 14. Kaja Kranjc: Vpliv potapljanja sadja v vročo vodo na metabolne spremembe
 15. Klara Kozamernik: Uporaba hladne plazme za obdelavo sadnih sokov
 16. Tim Ratajc: Ekstrakcija in karakterizacija nepolarnih komponent iz Capsicum chinense
 17. Nina Ceglar: Ekstrakcija bioaktivnih komponent iz tropin po stiskanju olj
 18. Karmen Gerič: Mikotoksini v jabolkih in proizvodih iz jabolk
 19. Anja Gale: Uporaba užitnih premazov za ohranjanje kakovosti svežega sadja