Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tanja Pirnat: Vpliv pesticidov in okužbe s pršico Varroa destructor na izražanje genov, povezanih z imunostjo, pri medonosni čebeli delavki Apis mellifera
 2. Jernej Horvat: Impact of added amino acids on CHO cell productivity during the fed batch bioprocess

Magistrska dela (22)

 1. Lara Pagon: Vloga antioksidantov pri dolgoročnem shranjevanju celičnih linij
 2. Kaja Bažec: Optimizacija procesa čiščenja rekombinantnih adeno-asociacijskih virusov na monolitnih nosilcih.
 3. Jerneja Rode: Analiza genetske variabilnosti gena IL21 pri kokoši
 4. Jan Škufca: Uporaba perfuzije v predprodukcijski fazi za okrepitev bioprocesa z dohranjevanjem
 5. Vid Velepec: Ugotavljanje virusov Borna pri nekaterih izbranih vrstah sobnih in prostoživečih ptic
 6. Kaja Belko Parkel: Karakterizacija mikronskih in vidnih proteinskih delcev v bioloških zdravilih.
 7. Katarina Pišotek: Vpliv optimizacije bioprocesa z dohranjevanjem celic CHO na kakovost produkta in donosnost
 8. Lea Babič: Toksičnost nanodelcev za mišje mikroglia celice v razmerah in vitro
 9. Nina Kulić: Vpliv števila cepljenj proti steklini in starosti psov na nivo specifičnih protiteles proti virusu stekline
 10. Romana Dorn: Optimizacija zamrzovanja celic ovarija kitajskega hrčka
 11. Patrick Škrinjar: Primerjava virusne filtracije monoklonskih protiteles v laboratorijskem in proizvodnem obsegu
 12. Maja Papež: Regulation of gene expression driven by endogenous and viral promoters in Chinese Hamster Ovary cells using Triplex-Forming Oligonucleotides
 13. Anja Perčič: Urejanje gena ALOX 15 z metodo CRISPR/Cas9 v celicah HEK293
 14. Žana Marin: Characterization of allergens in meat products
 15. Špela Knez: Fermentation of CHO cells for biomass component quantification
 16. Janja Založnik: Vpliv kobiljega mleka na živost celic Caco-2
 17. Matej Golob: Sposobnost adhezije in invazije bakterije Mycoplasma canis na modelu pasje celične linije DH82
 18. Kaja Marc: Optimizacija zamrzovanja celic ovarija kitajskega hrčka.
 19. Črtomir Dobravc: Vpliv bakteriofagov na adhezivnost in invazivnost bakterije Campylobacter jejuni
 20. Ema Lovšin: Primerjava in optimizacija metod za gojenje hibridomov v laboratorijskih pogojih.
 21. Katja Glinšek: Vpliv bakterije Mycoplasma canis na izraženje vnetnih genov na modelu trajne celične linije DH82
 22. Matija Valinger Sluga: Vpliv bakterije Mycoplasma cynos na izražanje vnetnih genov na modelu trajne celične linije DH82

Diplomska dela (25)

 1. Domen Hočevar: Vzroki, oblike in odkrivanje primarne imunske pomankljivosti
 2. Nuša Avguštinčič: Mehanizem delovanja mukoznih cepiv in možnosti uporabe v boju proti SARS-CoV-2
 3. Anja Javornik: Uporaba monoklonskih protiteles za zdravljenje COVID-19
 4. Urša Grohar: Možnosti uporabe mezenhimskih matičnih celic pri zdravljenju COVID-19
 5. Lana Groleger: Zdravljenje levkemije z limfociti γδ T
 6. Maja Marinčič: Vpliv imunosenescence pri okužbi z virusom SARS-CoV-2
 7. Anja Pirih: Uporaba elektroporacije pri uničevanju rakastih celic
 8. Špela Amon: Vpliv življenjskega sloga na delovanje imunskega sistema
 9. Ožbej Jakob Popelar: Sodobne metode za pridobivanje monoklonskih protiteles
 10. Nikita Matović: Vsebnost imunoglobulinov v mlezivu krav molznic črno-bele pasme
 11. Bor Bokalj: Imunosupresivno delovanje virusa ošpic (Measles morbillivirus)
 12. Monika Šelekar: Potencial imunoterapij pri zdravljenju raka pljuč
 13. Mojca Skrbinek: Vpliv hrane na nastanek avtoimunskih bolezni.
 14. Eva Koplan: Imunski status v času nosečnosti.
 15. Tamara Košir: Uporaba nanoprotiteles za zdravljenje raka
 16. Tjaša Pungert: Modificirane dendritične celice kot cepivo proti raku
 17. Katja Hrovat: Regeneracijska sposobnost tkiv pri dvoživkah
 18. Matevž Rečnik: Cepivo proti demenci
 19. Valentin Vogrinčič: Imunoterapija alergijskih bolezni
 20. Urban Popelar: Izdelava cepiv.
 21. Petra Kern: Terapija z modificiranimi celicami T z izraženim himernim receptorjem za tumorske antigene
 22. Julija Šmid: Vloga imunskega stanja pri neplodnosti.
 23. Sara Uhan: Pomen zunajceličnega adenozin trifosfata pri raku.
 24. Diana Fink: Imunski sistem v možganih in možganskih ovojnicah.
 25. Urša Petrovič: Probiotiki in imunomodulacija