Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tanja Pirnat: Vpliv pesticidov in okužbe s pršico Varroa destructor na izražanje genov, povezanih z imunostjo, pri medonosni čebeli delavki Apis mellifera
 2. Jernej Horvat: Impact of added amino acids on CHO cell productivity during the fed batch bioprocess

Magistrska dela (25)

 1. Tina Modrijan: Primerjava analiznih metod za določanje koncentracij monoklonskih protiteles in fuzijskih proteinov
 2. Jan Škufca: Uporaba perfuzije v predprodukcijski fazi za okrepitev bioprocesa z dohranjevanjem
 3. Katja Glinšek: Vpliv bakterije Mycoplasma canis na izraženje vnetnih genov na modelu trajne celične linije DH82
 4. Vid Velepec: Ugotavljanje virusov Borna pri nekaterih izbranih vrstah sobnih in prostoživečih ptic
 5. Jerneja Rode: Analiza genetske variabilnosti gena IL21 pri kokoši
 6. Matija Valinger Sluga: Vpliv bakterije Mycoplasma cynos na izražanje vnetnih genov na modelu trajne celične linije DH82
 7. Ema Lovšin: Primerjava in optimizacija metod za gojenje hibridomov v laboratorijskih pogojih.
 8. Črtomir Dobravc: Vpliv bakteriofagov na adhezivnost in invazivnost bakterije Campylobacter jejuni
 9. Kaja Marc: Optimizacija zamrzovanja celic ovarija kitajskega hrčka.
 10. Matej Golob: Sposobnost adhezije in invazije bakterije Mycoplasma canis na modelu pasje celične linije DH82
 11. Kaja Belko Parkel: Karakterizacija mikronskih in vidnih proteinskih delcev v bioloških zdravilih.
 12. Katarina Pišotek: Vpliv optimizacije bioprocesa z dohranjevanjem celic CHO na kakovost produkta in donosnost
 13. Janja Založnik: Vpliv kobiljega mleka na živost celic Caco-2
 14. Špela Knez: Fermentation of CHO cells for biomass component quantification
 15. Žana Marin: Characterization of allergens in meat products
 16. Anja Perčič: Urejanje gena ALOX 15 z metodo CRISPR/Cas9 v celicah HEK293
 17. Maja Papež: Regulation of gene expression driven by endogenous and viral promoters in Chinese Hamster Ovary cells using Triplex-Forming Oligonucleotides
 18. Patrick Škrinjar: Primerjava virusne filtracije monoklonskih protiteles v laboratorijskem in proizvodnem obsegu
 19. Romana Dorn: Optimizacija zamrzovanja celic ovarija kitajskega hrčka
 20. Nina Kulić: Vpliv števila cepljenj proti steklini in starosti psov na nivo specifičnih protiteles proti virusu stekline
 21. Lea Babič: Toksičnost nanodelcev za mišje mikroglia celice v razmerah in vitro
 22. Kaja Bažec: Optimizacija procesa čiščenja rekombinantnih adeno-asociacijskih virusov na monolitnih nosilcih.
 23. Lara Pagon: Vloga antioksidantov pri dolgoročnem shranjevanju celičnih linij
 24. Ana Zupančič: Primerjava naprav za določanje koncentracije in viabilnosti celic CHO v pripravljalni fazi bioprocesa
 25. Bor Bokalj: Testing a perfusion small-scale model in ambr 15 and tubespin bioreactors for CHO cell clone comparison

Diplomska dela (32)

 1. Maja Marinčič: Vpliv imunosenescence pri okužbi z virusom SARS-CoV-2
 2. Anja Pirih: Uporaba elektroporacije pri uničevanju rakastih celic
 3. Urša Petrovič: Probiotiki in imunomodulacija
 4. Špela Amon: Vpliv življenjskega sloga na delovanje imunskega sistema
 5. Tamara Košir: Uporaba nanoprotiteles za zdravljenje raka
 6. Katja Hrovat: Regeneracijska sposobnost tkiv pri dvoživkah
 7. Tjaša Pungert: Modificirane dendritične celice kot cepivo proti raku
 8. Diana Fink: Imunski sistem v možganih in možganskih ovojnicah.
 9. Sara Uhan: Pomen zunajceličnega adenozin trifosfata pri raku.
 10. Julija Šmid: Vloga imunskega stanja pri neplodnosti.
 11. Petra Kern: Terapija z modificiranimi celicami T z izraženim himernim receptorjem za tumorske antigene
 12. Urban Popelar: Izdelava cepiv.
 13. Valentin Vogrinčič: Imunoterapija alergijskih bolezni
 14. Lana Groleger: Zdravljenje levkemije z limfociti γδ T
 15. Matevž Rečnik: Cepivo proti demenci
 16. Eva Koplan: Imunski status v času nosečnosti.
 17. Mojca Skrbinek: Vpliv hrane na nastanek avtoimunskih bolezni.
 18. Monika Šelekar: Potencial imunoterapij pri zdravljenju raka pljuč
 19. Bor Bokalj: Imunosupresivno delovanje virusa ošpic (Measles morbillivirus)
 20. Nikita Matović: Vsebnost imunoglobulinov v mlezivu krav molznic črno-bele pasme
 21. Ožbej Jakob Popelar: Sodobne metode za pridobivanje monoklonskih protiteles
 22. Urša Grohar: Možnosti uporabe mezenhimskih matičnih celic pri zdravljenju COVID-19
 23. Anja Javornik: Uporaba monoklonskih protiteles za zdravljenje COVID-19
 24. Nuša Avguštinčič: Mehanizem delovanja mukoznih cepiv in možnosti uporabe v boju proti SARS-CoV-2
 25. Domen Hočevar: Vzroki, oblike in odkrivanje primarne imunske pomankljivosti
 26. Andraž Pangerc: Uporaba dendritičnih celic za predstavitev tumorskih antigenov pri imunoterapiji raka
 27. Breda Gartner: Bakteriofagi kot dostavni sistem za cepiva
 28. Sara Zager: Uporaba nanodelcev pri zdravljenju raka
 29. Neja Žnidaršič: Imunoterapija za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
 30. Maruša Godler: Bakterije v človeških tumorjih in njihov pomen pri zdravljenju raka
 31. Matea Matov: Bispecifična monoklonska protitelesa
 32. Valentina Bojanec: Tarčno zdravljenje raka s protitelesi