Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Matija Miklič: Načelo dobrega finančnega poslovodenja v okviru deljenega upravljanja sredstev EU
 2. Sara Remškar Rejc: Oglaševanje zdravil: med omejevanjem in svobodo oglaševanja
 3. Luka Bernard: Zlorabe prevladujočega položaja in modernizacija uporabe 102. člena PDEU

Magistrska dela (38)

 1. Rok Bizjak: Z (de)regulacijo do učinkovitega zdravstvenega sistema
 2. Manca Bratina: Krovna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (ISDA Master Agreement)
 3. Jakob Cerovšek: Veliko podatkovje kot element presoje koncentracij tehnoloških gigantov
 4. Miha Frelih: Odnos med konkurenčnim pravom in pravom intelektualne lastnine na primeru sektorja biotehnologije primerjalna perspektiva med ZDA in EU
 5. Megi Maglica: Pravna negotovost za investitorje v obnovljive vire energije z vidika (ne)dovoljenih državnih pomoči
 6. Larisa Vrtačnik Jarc: Vpliv skrbnega pravnega pregleda na postopek pridobitve poslovnega deleža
 7. Lenart Kumprej: Favoriziranje lastnih storitev kot zloraba prevladujočega položaja
 8. Srečko Savić: Pravni vidiki spora med mednarodno košarkarsko organizacijo in drugimi zasebnimi organizacijami za prevlado nad evropsko košarko
 9. Urša Groznik: Varstvo osebnih podatkov v tehnologiji veriženja blokov
 10. Karin Dodič: (Ne)izpolnjenost pogodbenih predpostavk pri pametnih pogodbah
 11. Gašper Časar: Pogodba o nerazkrivanju poslovnih skrivnosti - NDA
 12. Hana Šerbec: Konvergenca mednarodnega investicijskega prava in WTO : pomen za trgovinske sporazume EU
 13. Aljoša Aleksovski: Obveznost mirovanja v postopkih združitev in prevzemov
 14. Nika Kropec: Arbitraža, mediacija in druge oblike alternativnega reševanja sporov na področju zavarovalništva
 15. Nives Andrejek: Obveznosti ponudnika zaradi varnosti podatkov in varstva osebnih podatkov pri računalništvu v oblaku
 16. Barbara Kompan: Kibernetsko zavarovanje
 17. Patrik Kogoj: ODŠKODNINSKA TOŽBA ZARADI KRŠITVE KONKURENČNEGA PRAVA EVROPSKE UNIJE ALI NACIONALNEGA KONKURENČNEGA PRAVA PO PRAVNOMOČNI ODLOČBI JAVNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE
 18. Irma Samantha Knez: PRAVNA UREDITEV SPLETNEGA ZASLUŽKA IN SPLETNE TRGOVINE V SLOVENIJI
 19. Blaž Trpin: Izdaja kriptožetonov v obliki vrednostnih papirjev
 20. Boštjan Vrisk: Primerjalnopravna analiza dopinga in ureditve zanj v športnih organizacijah
 21. Matej Brumec: Ali predatorstvo v digitalni platformni ekonomiji predstavlja racionalno poslovno strategijo?
 22. Jana Šteblaj: Razmerje med pravom Evropske unije in intra-EU bilateralnimi investicijskimi sporazumi
 23. Klavdija Sitar: Izvensodno finančno prestrukturiranje Ponazorjeno na primeru Družbe X
 24. Tina Ahačič: Šokantno oglaševanje kot dejanje nelojalne konkurence z vidika svobode izražanja komercialnega značaja v ustavnopravni ureditvi in v Evropski konvenciji o človekovih pravicah
 25. Lejla Bizjak: Državne pomoči: analiza primerov nedovoljenih davčnih ugodnosti, podeljenih z davčnimi stališči nekaterim družbam v večnacionalnih skupinah podjetij
 26. Martin Jesih: Vpliv davka na motorna vozila na prost pretok blaga znotraj Evropske Unije
 27. Vesna Poles: Sodelovalne spletne platforme: pravna regulacija in konkurenčno pravo
 28. Klemen Šuligoj: Računalništvo v oblaku z vidika varstva podatkov
 29. Milcho Balevski: Konkurenčnopravna ureditev trga popravljanja in vzdrževanja vozil v EU
 30. Glorija Meglič: Compliance - konkurenčnopravni vidik
 31. Peter Erjavec: Primerjava sistemov zatiranja nelojalne konkurence v EU in ZDA ter izvorno oglaševanje
 32. Martin Čarni: Pravna narava in učinkovanje zagotovil in jamstev ter klavzul o omejitvi odgovornosti v pogodbah o prodaji deležev ali delnic
 33. Aljoša Petek: Razširjena odgovornost proizvajalca v EU
 34. Aleksander Ilić: Učinki vertikalnih koncentracij v EU
 35. Maja Bahor: Omejevanje konkurence v sklopu Formule 1
 36. Maja Šipek: UTEMELJITEV PROPADAJOČEGA PODJETJA V POSTOPKIH PRESOJE KONCENTRACIJ S PRAVILI KONKURENCE
 37. Mateja Ule: Izbrana vprašanja odškodnine na podlagi Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga
 38. Kim Pečnik: Posamezni primeri nelojalne konkurence na spletu