Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jerneja Prostor: Korporacijska kondikcija - Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu

Magistrska dela (28)

 1. Iva Šturm: Institut škodljivih navodil v dejanskem koncernu
 2. Nika Goltnik: Pomen zaščite in uveljavljanja patenta z vidika inovatorja, skupnosti in konkurenčnosti EU
 3. Sara Ermenc: Korporativno upravljanje bank
 4. Žiga Bernik: Enotni digitalni trg EU in geografsko blokiranje
 5. Tadeja Mancini: Ex ante regulacija na področju elektronskih komunikacij - spodbujanje storitvene ali infrastrukturne konkurence
 6. Maja Činč: Transparentnost v postopkih varstva konkurence pred Evropsko komisijo
 7. Tajda Vraničar: Patentno varstvo na rastlinah
 8. Tina Marciuš Ravnikar: Pravno varstvo pravic intelektualne lastnine
 9. Juruša Zorčič: Zelene inovacije in vloga zelenih patentov pri spodbujanju inoviranja na področju zelenih tehnologij
 10. Tilen Zonta: Varstvo označb geografskega porekla v Evropski uniji: na čigavi strani je pravo v primeru zaščite terana?
 11. Sara Požar: Omejevanje mednarodne trgovine na področju gensko spremenjenih organizmov
 12. Tadej Skok: Izčrpanje pravic intelektualne lastnine v digitalni dobi
 13. Tina Gartner: Kriteriji za uporabo pravila poslovne presoje in njihovi vplivi na delovanje pravila v praksi
 14. Lenart Cvirn: PRAVILO POSLOVNE PRESOJE V TEORIJI IN SLOVENSKI PRAKSI TER S TEM POVEZANA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ORGANOV POSLOVODSTVA
 15. Tjaša Lavrič: Primerjalni vidik sedanje ureditve patentnega sistema v EU in ZDA
 16. Maša Mesesnel: Odgovornost prevoznika po Konvenciji o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti
 17. Ajda Ferengja: Smiselnost protiukrepov v sistemu reševanja sporov v Svetovni trgovinski organizaciji
 18. Liza Mraz: Kapitalska posojila v d. o. o.
 19. Miha Smolič: Poslovodja v d. o. o.
 20. Valentina Prete: Avtorskopravno varstvo improvizirane glasbe
 21. Ana Košir: Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic industrijske lastnine
 22. Jan Lukšič: Meje pravnega varstva pri vzorčenih glasbenih delih - "sampling"
 23. Klavdija Kek: Koncept ekonomske celote in zasebnopravno varstvo konkurence
 24. Nataša Žerajić: Prepakiranje zdravil v Evropski uniji
 25. Barbara Bernot: Širjenje dometa znamk
 26. Jana Osolnik: Omejitve ustanavljanja družb in spregled pravne osebnosti
 27. Maja Pepelnjak: Unitarni evropski patent
 28. Manca Kisovec: Razkritje dokumentov iz programa prizanesljivosti

Diplomska dela (2)

 1. Vito Šadl: Zakonska ureditev stav na konjske dirke v Republiki Sloveniji
 2. Sabina Jevnikar: Škodljiva navodila obvladujoče družbe v dejanskem koncernu