Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (24)

 1. Helena Žakelj: Možnost izbire na delovnem mestu
 2. Saša Svet: Vloge varne hiše pri reševanju intimnopartnerskega nasilja nad ženskami
 3. Barbara Kosec: Meje duševne (ne)normalnosti
 4. Neža Kričaj: Ženske v znanosti: Analiza konflikta med družinskim življenjem in znanstveno kariero
 5. Urška Štros: Patologizacija in medikalizacija psihičnega
 6. Nina Žnidaršič: O historično-epistemološki zasnovi moderne znanosti in klasičnem pozitivizmu v sociologiji
 7. Tin Kos: Nasilje nad ženskami v intimnopartnerskem razmerju in izhodišča za prihodnje socialnomarketinške kampanje v Sloveniji
 8. Kaja Širok: Postmoderno sebstvo in terapevtski diskurz: reguliranje starih anksioznosti skozi nove tehnologije sebstva
 9. Martin Gramc: Seksizmi v LGBT skupnosti
 10. Ana Reberc: Ideološke predpostavke psihologije
 11. Sergeja Masten: ''Pozabljene'': večkratna diskriminacija Rominj in identitetni boji
 12. Aleksandra Gačić: Možnost globalnega zavezništva žensk v skupnem boju proti patriarhatu
 13. Dina Straga: Družbena omrežja kot dejavnik socialne anksioznosti med najstnicami in najstniki
 14. Barbara Babič: Skupnosti v kibernetskem prostoru in socialni kapital : študija primera The Artidote
 15. Matej Filipančič: Poliamorna moška istospolna partnerstva v Sloveniji
 16. Matevž Polajnar: Pravljica in otrok
 17. Hana Turšič: Feministična kritika komercialnega nadomestnega materinstva
 18. Vida Bradaška: Obravnavanje žensk v svetih knjigah: primerjava Korana in Tore
 19. Ana Koderman: Sologamija: študija primera dinamike medosebnih odnosov in dominantnih ideologij v sodobnih premožnejših družbah
 20. Ana Marija Koželnik: Žensko vprašanje v socializmu: politična misel Aleksandre Kollontaj v jugoslovanskih feminističnih diskurzih
 21. Maša Bornšek: Erotika v patriarhalni družbi: občutek sramu in krščanski imperativ čistosti
 22. Aleksandra Stropnik: Hierarhična razmerja zaposlenih v zdravstveni negi - zadovoljstvo pri delu
 23. Urška Jarc: Ženskost skozi medijski diskurz o reproduktivnih pravicah žensk – primerjava spletnih prispevkov Nove24TV in Mladine
 24. Urška Lipovž: Nevarna razmerja med homoseksualnostjo in politično levico

Diplomska dela (69)

 1. Maja Plahutnik: Razvoj gejevskih in lezbičnih študij
 2. Mojca Komar: Krepitev socialnih omrežij in aktivacija v programu Projektno učenje mladih (PUM)
 3. Eva Vrtačič: O uživanju
 4. Tina Ostrež: Samoizpolnjujoča se napoved
 5. Maja Kocjančič: Vloga in pomen neprofitnih organizacij pri ustvarjanju socialnih omrežij otrok in mladostnikov
 6. Katja Porenta: Stigma duševne bolezni
 7. Damjan Majkić: Širjenja virusa hiv in homoseksualna skupnost
 8. Tina Opeka: Vpliv komunikacijskih sredstev na kvaliteto življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju
 9. Mateja Kirbiš: Mladi na prestajanju zaporne kazni - pričakovanja glede prihodnosti
 10. Maja Bašelj: Vozniške navade mladih
 11. Tijana Anđelković: Pravljice kot sredstvo utrjevanja bipolarne spolne strukture
 12. Teja Skok: Evtanazija kot smrt na zahtevo: družbene dileme
 13. Zorica Sekulić: Vidiki socialne integriranosti otrok priseljenk in priseljencev iz bivše SFRJ v Sloveniji
 14. Sara Verderber: Seksualnost in oblastna razmerja
 15. Nataša Toplišek: Avtoritarna osebnost in demokracija
 16. Katja Balič: Usklajevanje službe, dela in družinskega življenja
 17. Helena Kersnič: Odgovornost kot dejavnik vpliva na odločitev za starševstvo
 18. Katarina Tratar: Stigmatizacija Romov v Sloveniji
 19. Mojca Andrejc: Učinkovita raba energije v osnovni šoli
 20. Dijana Barukčić: Žensko telo in identiteta
 21. Nataša Bajuk: Formalni in socialno psihološki pogoji izobraževanja Romov
 22. Nina Karič: Identitete politike druge generacije priseljenk in priseljencev s področja nekdanje Jugoslavije
 23. Pia Mikolič: Odnos do istospolno usmerjenih, žensk ter nacionalnih manjšin in ideologija izključevanja
 24. Uršula Lavrič: Toleranca in (ne)enakost
 25. Natalija Grom: Istospolne družine
 26. Ines Kantužar: Pomen prostega časa v vsakdanjem življenju srednješolk in srednješolcev
 27. Ana Pavlič: Od vprašanj brez odgovorov k vprašanjem Drugemu
 28. Dunja Maffi: Ambivalentnost družbene pozicije žensk
 29. Irena Gogala: Socialna in psihološka protislovja poznega osamosvajanja mladih
 30. Meta Košir: Reševanje konfliktov med otroki in starši ter starševska avtoriteta
 31. Dolores Trol: Socialno-psihološka analiza norosti
 32. Neža Grabec: Bipolarna motnja in stigma na delovnem mestu
 33. Lara Varga: Kožne spremembe ("bolezni") in stigma
 34. Sanja Vičar: Družbena in pravna regulacija rabe indijske konoplje
 35. Maša Prvulović: Spolne identitete v tržnem komuniciranju
 36. Snežana Nedeljković: Estetska kirurgija in neoliberalni imperativ izboljšanja samega sebe
 37. Sandra Videc: Identiteta in samopredstavitev na spletnih socialnih omrežjih
 38. Monika Rogelj: Doživljanje starosti in staranja
 39. Eva Voda: Nadzorovanje seksualnosti ljudi z diagnozo intelektualne ovire (Downov sindrom)
 40. Selma Durmišević: Medijska konstrukcija mednacionalnih konfliktov v Bosni in Hercegovini
 41. Anja Belošević: Skrbstveno delo
 42. Nejc Krivec: Psihopatologija in neoliberalizem
 43. Vesna Lutar: Politika pogleda skozi feministično filmsko teorijo
 44. Sanda Velić: Alternativna in komplementarna medicina, sociološki pogled na uporabniško izkušnjo
 45. Alina Cirman: Socialne interakcije z alzheimerjevimi bolniki
 46. Neža Kričaj: Družbena regulacija rabe sladkorja
 47. Matej Šebenik: Spolni stereotipi v (vrhunskem) šahu
 48. Alenka Pogačar: Spoprijemanje s stigmo
 49. Tjaša Serše: Trgovanje z ljudmi
 50. Irena Marjeta Evačič: Problematika preverjanja uspešnosti programov dela za storilce nasilja v družini
 51. Špela Florjančič: Dejavniki, ki vplivajo na predčasni izstop otrok iz rednega šolskega izobraževanja
 52. Tina Runko: "Odprta partnerska zveza" in nadzorovanje seksualnosti
 53. Sara Narobe: Normalizacija in normifikacija
 54. Ondina Zupan: "Friendzone" in sindrom prijaznega fanta
 55. Metka Kisilak: Dekonstrukcija koncepta čistega razmerja
 56. Maruša Gorenc: Imperativ uspeha in strah pred neuspehom v šoli: primer nacionalnih preizkusov znanja v devetem razredu
 57. Adrijana Supin: Stališča in odnos javnosti (do pravice) do abortusa: primer Slovenije
 58. Julija Logar: Revščina in stigma: primer prejemnikov in prejemnic socialne pomoči OZRK Domžale
 59. Tinca Lukan: Strokovnjaki z duhom in užitkarji s srcem
 60. Hana Turšič: Analiza diskurza "anti-choice" aktivističnih skupin: Primer irskega referenduma o abortusu
 61. Gaja Krmelj: Socialna konstrukcija karizme
 62. Luka Mofardin: Koncept tekmovalnosti in družbene vezi
 63. Amela Artuković: Ne sprememba, ampak potrditev
 64. Dora Maroević: Vplivnež kot nova oblika dela: analiza Instagrama
 65. Ula Kranjc Kušlan: Patologizacija in medikalizacija menstruacije: upravljanje in nadzorovanje menstrualnega cikla
 66. Simona Božič: Sociološki vidiki rabe zdravilnih rastlin
 67. Megi Batista: Neoliberalizem in brezdomstvo: Analiza pripovedi brezdomnih oseb o lastnem položaju
 68. Vanja Moračanin: Samopodoba druge generacije priseljenk in priseljencev iz drugih republik nekdanje SFRJ v Sloveniji
 69. Iris Vindiš: Pomen lokalnega znanja in kontekstov pri mednarodnih zdravstvenih intervencijah (primer ebole in HIV-a v afriških družbah)

Druga dela (11)

 1. Metka Mencin Čeplak: Začaran krog diskriminacije: od moralne diskreditacije homoseksualnosti do neenakosti gejev in lezbijk pred zakonom - in nazaj
 2. Metka Mencin Čeplak, Mirjana Ule: On critical psychology in Slovenia
 3. Metka Mencin Čeplak: Values of young people in Slovenia: the search for personal security
 4. Metka Mencin Čeplak: The individualisation of responsibility and school achievement
 5. Metka Mencin Čeplak, Valentina Hlebec: Trust in an individual physician and its contradictions
 6. Metka Mencin Čeplak: Dekonstruktivizem in psihologija
 7. Metka Mencin Čeplak: Mladi in prostori političnosti
 8. Metka Mencin Čeplak: Mirjana Nastran Ule: Temelji socialne psihologije
 9. Metka Mencin Čeplak: Heteronormativnost in regulacije rodnosti
 10. Veronika Tašner, Mojca Žveglič Mihelič, Metka Mencin Čeplak: Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ovna učiteljski poklic
 11. Veronika Tašner, Metka Mencin Čeplak: Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter protislovja regulacije spolov