Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Nina Vobič Arlič: Identiteta potomcev srbskih priseljencev v Sloveniji
 2. Krisztina Rácz: Diskurzi in prakse multikulturalizma
 3. Tonči Valentić: Media construction of Balkanism in Croatia after 1995
 4. Milica Popović: Postjugoslovanski spomini kot strategija upora na primeru študije političnega pomena jugonostalgije
 5. Valter Cvijić: Delo, preživetje in problematizacija sedanjosti v deindustrializiranem Zrenjaninu
 6. Eric Ušić: Visual ethnography of (post)World War II political graffiti in Istria

Magistrska dela (29)

 1. Maja Novak: Politični grafiti kot medij za raziskovanje kapitalske in politične neenakosti
 2. Ines Kuburović: Javna podoba visokega predstavnika v tiskanih medijih v BIH
 3. Boštjan Šaver: Planinske podobe slovenstva in kulturni pomen Triglava
 4. Nena Močnik: Zapuščina in aktualizacija ideologije jugoslovanskega multikulturnega sobivanja
 5. Ana Ovsenik: Medijska konstrukcija nacionalizma v športnih dogodkih
 6. Jasna Babić: V vrtincu subkultur
 7. Katarina Mikulić: 8. marec, dan, ko ženske iz zasebne sfere obiščejo javno
 8. Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih kot orodje za opolnomočenje žensk
 9. Luka Maselj: Nacionalizem, šport ter začetek vojne v Jugoslaviji
 10. Andreja Pahor: Umestitev performansa v prostor in primer Pussy Riot v Rusiji
 11. Aleksandar Boljević: Ekranizacija balkanizma skozi predstavitev postjugoslovanskih filmov
 12. Srđan Šušnica: Pop-mitološko označevanje "naših" ulic
 13. Tina Koščak: Počutje romskih otrok v osnovni šoli v Grosupljem
 14. Neja Marković: Izbrisani skozi medije
 15. Nina Marok: Habsburgi, Bosna in islam
 16. Danaja Vegelj: Moda kot sredstvo družbene angažiranosti
 17. Tilen Jamnik: Šport kot dejavnik nacionalizma
 18. Irena Silič: Koncept neodvisnosti znotraj področja vizualnih praks
 19. Jan Grilc: Razvoj in družbena vloga prostorov alternativne kulture v Kranju
 20. Sara Jagodič: Podobe Balkana v slovenskih spletnih medijih
 21. Deja Popošek: Recepcija lutkovnih uprizoritev za odrasle
 22. Tim Dobovšek: Kulturni, socialni in politični vidiki razvoja nogometa v Sloveniji
 23. Ana Gabrovec: Glasbeni ˝spomenik˝ Jugoslavije: Primerjava Reke in Maribora
 24. Anja Micevski: Emancipacija skozi nostalgijo: jugonostalgija v bosansko-hercegovski hip hop glasbi
 25. Nastja-Anastazija Karlovčec: Političnost humorja skozi meme o Jugoslaviji
 26. Tjaša Turnšek: Kritična analiza diskurza medijskih reprezentacij begunca
 27. Emir Kovačević: Sovražna retorika v Sloveniji – neprestana potreba po sovražniku
 28. Amir Alibabić: Metafora kot politično orodje v delu Mein Kampf
 29. Sara Mehić: Balkanizem v filmu Čefurji Raus

Diplomska dela (114)

 1. Saša Jocić: Problem mitologizacije znanosti
 2. Matija Tonejc: Elementi ideologije v naraciji dokumentarnega filma
 3. Helena Matič: Mit o Franju Tuđmanu
 4. Ljiljana Rus: Oblačenje, moda in spolna določenost fenomena mode
 5. Nina Peče: FV alternativna umetniška produkcija
 6. Rajka Pervanje: Mitologija političnega voditelja
 7. Jasna Babič: Skvotiranje
 8. Barbara Levak: Mitologije in politična prihodnost Bosne in Hercegovine
 9. Andreja Hribernik: Vojna in estetika
 10. Primož Cirman: Mit vodje Slobodana Miloševića v srbskem tisku
 11. Janez Leben: Virtualna resničnost
 12. Saša Mesarič: Tabu krvi
 13. Maša Peče: Arijski mit
 14. Lea Toplišek: Sociološki vidiki v načinu oblačenja med osnovnošolci in srednješolci
 15. Martin Pogačar: Zvočno slikovne planjave jugoslovanskega mita
 16. Polona Zoja Jambrek: Umetnost in ideologija
 17. Katja Panjan: Mit o Eviti Peron
 18. Tjaša Tramte: Kult Mao Zedonga
 19. Tanja Kovačič: Pojmovanje Balkana s perspektive "Zahoda"
 20. Tomaž Lovrec Purić: Popularna glasba in razpad SFRJ
 21. Matej Mrevlje: 25 let punka v Sloveniji
 22. Andreja Kopač: Mitološki diskurz na primeru Janeza Drnovška kot trodelna struktura
 23. Rok Kraigher: Druga Evropa ali tretji Rim
 24. Maja Čadež: Medkulturna komunikacija
 25. Tina Cunder: Vplivni vidik kulta osebnosti
 26. Alma Selimović: Mit o slovenski poštenosti
 27. Urša Vidic: Primerjava labirinta in mreže kot dveh prispodob za strukturo zgodbe
 28. Klemen Šubic: Oblikovanje in trženje mitov političnih voditeljev
 29. Katarina Kožel: Kult osebnosti - mit o voditelju
 30. Vanja Pirc: Kult medijskih zvezd na področju kinematografije
 31. Dimitrij Kuzmić: Mit sovražnika kot sredstvo interpretacije zgodovine
 32. Tomaž Kaštrun: Kritični pogled na Rolanda Barthesa
 33. Mirt Komel: Mitologike družbene pogodbe
 34. Tamara Milovanović: Mitologija sovražnika - politična mitologija v zunanji politiki Združenih držav Amerike
 35. Jasna Djordjević: Sociološka percepcija kiča v modi
 36. Metka Krznar: Sodobna slovenska politična mitologija
 37. Luka Rejec: Diskurz verskega nasilja na primeru Bosne in Hercegovine
 38. Polona Balantič: Mitološki diskurz pri glasbeni skupini Laibach
 39. Barbara Beričič: Kulturno-civilizacijski vidiki vstopanja Turčije v Evropsko unijo
 40. Tina Huremović: Globalna televizija
 41. Marko Lemaić: Vloga političnih voditeljev in cerkvenih elit v političnem konfliktu med Srbi in Hrvati na Hrvaškem (v letih 1991-1995)
 42. Manja Jakin Černe: Mitologija sovražnika
 43. Florijan Skubic: Tragedija srednje Evrope
 44. Cihan Hadžimušović: Mit o voditelju - Mustafa Kemal Ataturk
 45. Mitja Ličen: Kultura bojevanja na področju Srbije, Črne gore, Bosne v obdobju turške okupacije (civilizacijski vidik)
 46. Lucija Unuk: Slovenija in Srbija - delovanje Nove revije in Srbske akademije znanosti in umetnosti in njun vpliv na razpad Jugoslavije
 47. Branko Kovačič: Kontrapunktno branje romana Srce teme
 48. Urška Vezovnik: Mitske možnosti sodobne francoske nacionalne identitete
 49. Andrej Pavlišič: Skromen prispevek o politični teoriji in praksi situacionistične internacionale
 50. Monika Kropej: Politični grafiti na Slovenskem
 51. Katarina Mozetič: Words can create realities
 52. Danijela Đoković: Sovražni govor na blogih
 53. Danijela Puzavac: Kult osebnosti Slobodana Miloševića
 54. Neven A. Korda: Alternativna kulturna produkcija
 55. Nataša Globočnik: Politično v sodobni scenski praksi
 56. Tjaša Pureber: Revolucija kot proces
 57. Hana Alhady: Komunikacija med dvema konfliktnima etničnima entitetama - dialog na ravni vsakdanjega življenja med Izraelci in Palestinci
 58. Karmen Kaučič: Nostalgija po nedoživetem
 59. Anita Čebular: Analiza medijskega diskurza v specializiranih revijah na predsedniških volitvah 2007
 60. Nuša Gačnik: Uporaba ter vpliv mobilnih aplikacij za gibanje in zdrav način življenja: personalizacija fitnes trenerja
 61. Nena Močnik: Politike multikulturalizma
 62. Sandi Abram: Od Grafita do grafita
 63. Aleksandra Trupej: Mitologija v medijih
 64. Eva Metlikovič: Sodobna umetnost kot multikulturni dialog
 65. Rok Kovač: Diskurzi postkolonializma
 66. Jure Šuln: Analiza nacističnega vojnega plakata pred in po bitki v Stalingradu
 67. Eva Srdoč: Obuti v nostalgijo
 68. Urban Tarman: Značilnosti ameriškega filma ceste
 69. Luka Bevk: Anarho-primitivistična kritika civilizacije
 70. Jerneja Meglič: Evropska mitologija znotraj izobraževalnega sistema Slovenije
 71. Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih kot gledališče za družbene spremembe?
 72. Tina Osvald: Lenoba do groba
 73. Karin Vodopivec: Mitologije prehoda
 74. Nina Šmon: Moda in družbena konstrukcija identitete
 75. Urša Slivar: Dekonstrukcija političnih mitov o Arabcih
 76. Jaka Bulc: Mit v jugoslovanski glasbi in razpad Jugoslavije
 77. Maja Gorec: Retorični vidik kulta osebnosti
 78. Urša Erbežnik: Revitalizacija tovarne Rog
 79. Lara Plavčak: Hitler, humor in internet
 80. Nejc Ključevšek: Politična satira kot indikator sprememb razmerij političnih moči v času razpada SFRJ
 81. Tina Drobež: Skozi prizmo diskriminirane rase avstralskih domorodcev
 82. Tjaša Valentinčič: Moda kot oblika umetnosti na primeru kolekcij Alexandra McQueena
 83. Lucija Papac: Obstojnost antisemitskega mita: od krvne kletve do danes
 84. Marija Glavaš: Nevarnost v pozabi in nevarnosti pozabljanja: primerjalno-historična študija kolektivnega spomina na pandemije
 85. Eva Vene: Pogreb kulture: gentrifikacija in uničevanje avtonomnih prostorov na primeru Tovarne Rog
 86. Rok Kranjc: Obravnavanje sociološke utopije
 87. Ana Vehar: Ne Wohngemeischaft, Wohngemeinschaften
 88. Vanda Veingerl: Spletne igre kot sredstvo sproščanja notranje napetosti
 89. Kristina Strašek: Reprezentacija žrtvovanja znotraj filma Apocalypto
 90. Gregor Kocijančič: Tilen Sepič in njegova prva dimenzija
 91. Jure Plaskan: Upor v dobi interneta
 92. Barbara Beškovnik: Od fanzina do zina
 93. Tea Dežman: Uporaba subkulturnih simbolov in elementov v oglaševanju na primeru komercialnega grafita
 94. Špela Viduč: Navidezna multikulturnost Evrope
 95. Drago Matkovič: Novi globalni cikel družbenih gibanj in begunski val na balkanski poti
 96. Gregor Stamejčič: Od upora k demokraciji
 97. Danijela Levpušček: Simboli na protestih v Sloveniji leta 2012 in 2013
 98. Mario Batelić: Pekoči sadeži tropicálie
 99. Gašper Milkovič-Biloslav: Cena upora
 100. Kaja Kocjan: Nestrpnost mladih do beguncev v Sloveniji
 101. Janja Horvat: Podobe tujca
 102. Maruška Pleničar: Odziv slovenske javnosti na beauty pageante
 103. Liza Berden: Socialni cirkus
 104. Manca Suvajac: Moda in identiteta
 105. Manca Čalič: Vloga arhitekture Sankt Peterburga kot temeljnega kamna evropeizacije Ruskega cesarstva v času Petra Velikega
 106. Nastja Anastazija Karlovčec: Golf, iluzija spolne enakosti
 107. Sara Mlinar: Komunikacijski kapital nostalgije v oglaševanju in cikel komunikacije nostalgije skozi oglaševanje na primeru znamke Cockta
 108. Emir Kovačević: DIY produkcija na Metelkovi
 109. Barbara Duvnjak: Kolektivna memorija: študija primera politične osebnosti Josipa Broza Tita
 110. Tina Pugelj: Tetovaže kot del osebnosti – njihov pomen in simbolika
 111. Ana Šega: Multikulturalizem; Odnos prebivalcev Dobove do beguncev, nastanjenih v begunskem centru Dobova
 112. Eva Kristina Filipčič: Razumevanje pomena marketinških aktivnosti in njihova organiziranost v glasbenih založbah na slovenskem trgu
 113. Amir Alibabić: Podobe hladne vojne v sovjetskih in ameriških političnih plakatih
 114. Robert Setničar: From dawn till doom – Od zore do pogube: razvoj in značilnosti doom metala kot glasbenega pojava

Druga dela (7)

 1. Mitja Velikonja: Religija in cerkev: dejavnika oblikovanja nacionalnih mitologij v postsocialističnih družbah
 2. 45. emisija
 3. Mitja Velikonja: Lost in transition
 4. Cirila Toplak, Mitja Velikonja, Jernej Pikalo, Peter Stanković, Ksenija Šabec, Mirt Komel: A Europe of homelands of homeland Europe
 5. Mitja Velikonja: Dvojna vpetost
 6. Franc Trček: Lomopohajkovalec
 7. Mitja Velikonja: Po sledeh in na novih poteh raziskovanja kulture in religij