Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (4)

 1. Eva Kotnik: Dokazovanje virusnih okužb z metodo verižne reakcije s polimerazo pri starostnikih z okužbo dihal
 2. Iva Kovačič: Primerjava dveh metod za dokazovanje adenovirusnih okužb dihal pri otrocih
 3. Sandi Pušnik: Validacija metode PMA RT-PCR za ugotavljanje števila Lactobacillus acidophilus LA-5 in Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 v liofiliziranih probiotičnih izdelkih
 4. Sergeja Mar: Molekularna epidemiologija človeških rinovirusov v Sloveniji

BSc theses (37)

 1. Mojca Serdt: Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec bakterije Anaplasma phagocytophilum v Sloveniji
 2. Marko Kolenc: Primerjava dveh metod za ugotavljanje protiteles IgG avidnosti proti Toxoplasma gondii
 3. Karmen Pangeršič: Primerjava dveh metod za dokazovanje specifičnih protiteles proti virusu Epstein Barr
 4. Barbara Gerbec: Določanje norovirusnih antigenov v iztrebkih bolnikov z encimskoimunsko metodo
 5. Andreja Ločan: Vpliv pogojev hranjenja vzorcev v predanalitični fazi na rezultate merjenja specifičnih protiteles in imunoglobulinov
 6. Jasna Brdnik: Pogostnost akutne toksoplazmoze pri nosečnicah v Sloveniji
 7. Sabina Islamović: Dokazovanje in tipizacija z verižno reakcijo s polimerazo
 8. Mateja Voršič: Določanje protiteles IgA pri lymski boreliozi
 9. Anita Cunk: Prekuženost nosečnic s T. gondii in virusom hepatitisa B na področju dolenjske v letih od 1995 do 2008
 10. Jana Goručan: Dokazovanje vrste borelij Lymske borelioze glede na analizo gena ospA z uporabo PCR v realnem času
 11. Tjaša Bevc: Primerjava treh metod za dokazovanje respiratornega sincicijskega virusa
 12. Jana Tomc: Dokazovanje protiteles proti parvovirusu B19 z metodo kemiluminiscence
 13. Matej Kovač: Primerjava dveh serološkh metod za dokazovanje okužb z bakterijo Mycoplasma pneumoniae
 14. Maja Kobe: Primerjava treh metod za dokazovanje specifičnih protiteles proti virusu Epstein Barr
 15. Irma Perko: Primerjava dveh encimsko imunskih testov za dokaz topnega antigena legionele v urinu bolnika
 16. Barbara Tacinger: Serološko dokazovanje borelijske okužbe pri psih
 17. Blanka Kušar: Dokazovanje in tipizacija virusa Molluscum contagiosum v kliničnih vzorcih z metode verižne reakcije s polimerazo
 18. Maša Merjak: Primerjava treh metod za dokazovanje specifičnih protiteles IGG proti virusu varicela zoster
 19. Urška Kovač: Primerjava hitrega antigenskega testa z metodo verižne reakcije s polimerazo za določanje virusa influence A
 20. Miša Korva: Dokaz dveh genetskih linij hantavirusa Puumala izoliranega iz gostiteljev v Sloveniji
 21. Vesna Dolinšek: Pogostost okužbe z virusom klopnega meningoencefalitisa pri malih sesalcih v Sloveniji
 22. Sonja Vesel: Primerjava različnih diagnostičnih metod pri določanju kalicivirusov iz iztrebkov bolnikov obolelih za gastroenteritisom
 23. Lilijana Lazar Šuligoj: Ugotavljanje prisotnosti in števila Escherichia coli in kolimorfnih bakterij v vzorcih pitnih vod z dvema metodama
 24. Kristina Damjanovič: Genetska raznolikost in občutljivost za antimikotike kliničnih izolatov Candida parapsilosis
 25. Barbara Hrast: Dokazovanje virusa influence tipa A z metodo verižne rakcije s polimerazo v realnem času
 26. Tamara Zrim: Dokazovanje parehovirusov z metodo verižne reakcije s polimerazo
 27. Dane Lužnik: Primerjava učinkovitosti dveh metod za ugotavljanje protiteles IgG in IgM proti praživali Toxoplasma gondii
 28. Janja Škrlec: Dokazovanje adenovirusov v fecesu z verižno reakcijo s polimerazo v realnem času
 29. Klementina Žnuderl: Rotavirusni genotipi pri hospitaliziranih otrocih v ljubljanski regiji v letu 2008
 30. Špela Furar: Molekularno določanje človeških sapovirusov v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom
 31. Andreja Movrin: Dokazovanje protiteles proti enterovirusom z metodo reakcije vezave komplementa in encimsko imunsko metodo
 32. Mateja Hafner: Molekularna določitev malih okroglih virusov v iztrebkih bolnikov z gastroenteritisom
 33. Katarina Engelman: Ugotavljanje flebovirusov pri bolnikih z meningitisom ali meningoencefalitisom v Sloveniji
 34. Nežka Kavčič: Določanje specifičnih protiteles proti virusu Epstein Barr pri bolnikih s sumom na akutno okužbo s citomegalovirusom
 35. Tanja Bračko: Dokazovanje astrovirusnih okužb z RT-PCR v realnem času
 36. Mateja Jelen: Primerjava ročne in avtomatske izolacije RNA virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih in živalskih vzorcih
 37. Laura Krese: Vrednotenje mikroskopskih preparatov in osamitev plesni iz kužnin spodnjih dihal pri bolnikih s kroničnimi boleznimi pljuč

Other documents (7)

 1. Monika Jevšnik Virant, Danijela Černe, Miroslav Petrovec, Tomislav Paller, Ivan Toplak: Genetic characterisation and comparison of three human coronaviruses (HKU1, OC43, 229E) from patients and bovine coronavirus (BCoV) from cattle with respiratory disease in Slovenia
 2. Monika Jevšnik Virant, Tina Uršič, Rok Kogoj, Miša Korva, Miroslav Petrovec, Tatjana Avšič-Županc: Evaluation of two broadly used commercial methods for detection of respiratory viruses with a recently added new target for detection of SARS-CoV-2
 3. Monika Jevšnik Virant, Lara Lusa, Tina Uršič, Urška Glinšek Biškup, Miroslav Petrovec: Detection of herpes simplex and varicella-zoster virus from skin lesions
 4. Mario Poljak, Anja Oštrbenk Valenčak, Erik Štrumbelj, Polona Maver Vodičar, Vasja Vehovar, Katarina Resman Rus, Miša Korva, Nataša Knap, Katja Seme, Miroslav Petrovec, Blaž Zupan, Janez Demšar, Slavko Kurdija, Tatjana Avšič-Županc: Seroprevalence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in Slovenia
 5. Miša Korva, Katarina Resman Rus, Miša Marušić, Ana Saksida, Nataša Knap, Mateja Jelovšek, Katja Strašek, Xhevat Jakupi, Isme Humolli, Jusuf Dedushaj, Miroslav Petrovec, Tatjana Avšič-Županc: Characterization of biomarker levels in Crimean-Congo hemorrhagic fever and hantavirus fever with renal syndrome
 6. Tina Uršič, Rok Kogoj, Jaka Šikonja, Damijana Roškarič, Monika Jevšnik Virant, Petra Bogovič, Miroslav Petrovec: Performance of nasopharyngeal swab and saliva in detecting Delta and Omicron SARS-CoV-2 variants
 7. Tina Uršič, Rok Kogoj, Jaka Šikonja, Monika Jevšnik Virant, Miroslav Petrovec: A simplified nasopharyngeal swab collection procedure for minimizing patient discomfort while retaining sample quality