Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Tanja Arh: Vpliv tehnološko podprtega organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja podjetij
 2. Rok Bojanc: Modeli zagotavljanja varnosti v poslovnih informacijskih sistemih

Magistrska dela (27)

 1. Goran Uršič: Uvajanje sodobnih telekomunikacijskih tehnologij in storitev v elektroenergetska podjetja
 2. Željko Gudžulić: Priporočila za vzpostavitev namenskega informacijskega sistema za vodenje reševanja v primeru naravnih nesreč za potrebe mestne občine Ljubljana
 3. Aleš Leskošek: Management programske opreme kot storitev
 4. Tanja Marolt: Varnost elektronskega bančništva
 5. Dušan Rehberger: Posodobitev informacijske infrastrukture na osnovi protokola IPV6, v omrežju vladnih organov na primeru Agencije RS za okolje
 6. Luka Škof: Analiza spletne kriminalitete ter ocena njene ekonomske škode
 7. Marko Beketič: Ekonomski vidiki informacijske varnosti
 8. Flamur Abdyli: How ready are banks in Kosovo to implement an information security policy
 9. Mihael Kalita: Analiza uporabnosti spletnih strani organov državne uprave Republike Slovenije in priporočila za nadaljnji razvoj
 10. Nika Vidič: Blogi: nova orodja spletnega komuniciranja
 11. Svetlana Šaljić: Dolgoročna dokazila o verodostojnosti elektronskih dokumentov v XML zapisu
 12. Matija Pipan: Metode in tehnike ocenjevanja uporabnosti programskih rešitev
 13. Tomaž Breznik: Ocenjevanje pristopov in tehnologij za varovanje zasebnosti na internetu
 14. Robert Zlatanov: Prehod na medpodjetniško elektronsko poslovanje in elektronski račun v majhnem podjetju
 15. Andrej Tomšič: Metrika informacijske družbe kot orodje za oblikovanje in spremljanje razvojnih politik informacijske družbe
 16. Darja Praprotnik: Varovanje podatkov in zasebnosti na internetu
 17. Saša Mehak Rojec: Ravnanje z digitalno podpisanimi dokumenti od nastanka do arhiva v pogojih poslovanja, ki jih določa ZEPEP
 18. Aleš Mazej: Izbira tehnologije za prenos Ethernet signalov preko omrežja Telekoma Slovenije
 19. Vladimir Ljevaja: Evalvacija orodij za avtomatsko testiranje telekomunikacijske opreme
 20. Marko Rožman: Evalvacija novejših tehnologij za razširitev zmogljivejših optičnih omrežij
 21. Alja Guček: Elektronsko poslovanje javne uprave (eUprava) in storitev eDohodnina
 22. Darinka Ošlak: Varnost elektronskega poslovanja v slovenskem bančništvu
 23. Tomaž Pernovšek: Varna izmenjava elektronskih sporočil na osnovi podpisa XML v podjetniškem poslovanju
 24. Boris Šušmak: Izgradnja informacijskega sistema za potrebe gibanja Modra zastava v Sloveniji
 25. David Podlipnik: Analiza uporabnosti spletnih uporabniških vmesnikov v elektronskem bančništvu in predlogi za njihovo nadgradnjo
 26. Mojca Marc: Analiziranje poslovanja podjetja v pogojih elektronskega poslovanja
 27. Janja Jakončič-Faganel: Preverjanje znanja in kvalitete učnega materiala pri izobraževanju na daljavo

Diplomska dela (35)

 1. Danilo Milić: Kibernetski kriminal in njegovi negativni vplivi na poslovanje podjetij
 2. Gregor Kambič: Zloraba plačilnih kartic na bančnih avtomatih in postopek reševanja
 3. Katja Zupan: Notranja in zunanja optimizacija spletnih strani poslovnih subjektov
 4. Sabina Tibaut: Postopki obnove spletnega mesta za izboljšanje tržne komunikacije podjetja s konkretnim primerom
 5. Bojan Rusjan: Stanje in razvoj spletnega nakupovanja v Sloveniji
 6. Dejan Petrović: Igre na srečo na internetu in njihova prihodnost
 7. Tina Ravnik: Spletno oglaševanje v storitveni industriji na konkretnem primeru
 8. Anže Voh: Spletne skupnosti kot trženjsko orodje v podjetju
 9. Damir Vidan: Nova generacija spletnih trgovin v Sloveniji
 10. Željko Lalić: Ocena stanja in varnosti informacijskih sistemov overjanja identitete pri uporabi potovalnih dokumentov z biometričnimi podatki
 11. Janja Novak: Možnosti trženja preko spletnih skupnosti skozi primere
 12. Barbara Strniša: Novi pristopi v spletnem trženju
 13. Tomaž Leban: Raziskava parametrov uspešnosti za uvrstitev spletnih strani podjetja na lestvicah spletnih iskalnikov
 14. Barbara Blatnik: Priprava učinkovite strategije tržnega komuniciranja na internetu
 15. Martin Anžel: Primerjava in ocena ponudbe elektronskega bančništva med Novo Ljubljansko banko d.d. in banko Bank Austria Creditanstalt d.d.
 16. Jure Razinger: Elektronski časopisi in njihova vloga v informacijski družbi
 17. Anton Rajk: Reševanje sporov na daljavo v pogojih elektronskega poslovanja
 18. Davor Pavlić: Razvoj bančnih storitev z uporabo tehnologij elektronskega poslovanja
 19. Simon Demšar: Ugotavljanje tržne uspešnosti spletnih mest
 20. Darja Plevnik: Analiza spletnih strani in njihova uporabnost
 21. Andrej Kaligarič: Večdimenzionalnost problema varnosti podatkov in pristopi reševanja
 22. Gregor Mozetič: Računalniški virusi in njihov vpliv na delovanje poslovnih informacijskih sistemov
 23. Milan Kolar: Elektronsko bančništvo
 24. Vojko Kercan: Sistemi in metode za zagotovitev zasebnosti na internetu
 25. Miha Zavodnik: Dejavniki in prijemi internetne ekonomije s pogledom na Slovenijo
 26. Jan Rubin: Pristopi za vrednotenje in oblikovanje spletnih strani podjetij
 27. Jaka Lobe: Razvoj elektronskih plačilnih sredstev
 28. Gregor Kralj: Turistično gospodarstvo in internet
 29. Špela Rakovec: Mobilne brezžične telekomunikacije kot indikator razvitosti gospodarske infrastrukture
 30. Denis Žlak: Pojav novih storitev v informacijski družbi in njihova ekonomska upravičenost
 31. Blaž Malenšek: Elektronsko bančništvo
 32. Mateja Perenič: Interaktivni mediji v tržnem komuniciranju
 33. Matija Pipan: Elektronski plačilni sistemi na internetu
 34. Rok Planinc: Mrežno oglaševanje - korak naprej v spletnem oglaševanju
 35. Aljaž Mavrič: Poslovni modeli odprtega in prostega programja

Druga dela (3)

 1. Tomaž Klančnik, Borka Jerman-Blažič: Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja
 2. Jan Struhar: Kriptografska zaščita kot osnova za nastanek varnih elektronskih dokumentov v postopku izvršbe neplačane premije
 3. Tanja Marolt: Elektronsko bančništvo v Sloveniji