Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

  1. Željka Večerić-Haler: Vpliv presaditve humanih mezenhimskih matičnih celic na akutno ledvično okvaro v živalskem modelu

Druga dela (7)

  1. Željka Večerić-Haler, Nika Kojc, Karmen Wechtersbach, Martina Perše, Andreja Erman: Cobalt ferrite magnetic nanoparticles for tracing mesenchymal stem cells in tissue
  2. Martina Perše: Cisplatin mouse models
  3. Kaja Blagotinšek Cokan, Žiga Urlep, Gregor Lorbek, Madlen Matz-Soja, Cene Skubic, Martina Perše, Jera Jeruc, Peter Juvan, Tadeja Režen, Damjana Rozman: Chronic disruption of the late cholesterol synthesis leads to female-prevalent liver cancer
  4. Martina Perše, Željka Večerić-Haler: The role of IgA in the pathogenesis of IgA nephropathy
  5. Jošt Stergar, Rok Dolenec, Nika Kojc, Katja Lakota, Martina Perše, Matija Tomšič, Matija Milanič: Hyperspectral evaluation of peritoneal fibrosis in mouse models
  6. Martina Perše: Smernice na področju poskusov na živalih
  7. Gregor Lorbek, Martina Perše, Simon Horvat, Ingemar Bjorkhem, Damjana Rozman: Sex differences in the hepatic cholesterol sensing mechanisms in mice